I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка
ИмеI. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка
страница29/47
Дата на преобразуване05.06.2013
Размер5.04 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.cez.bg/edee/content/file-other/desktop/documntaciq-13-006-18032013.doc
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   47

153

Монтаж на стоманобетонов стълб НН - КВ 590

бр.

5

  

1. Направа на изкоп.

 

 

2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване.

 

3. Демонтаж на фабричните втулки на отворите.

 

4. Изправяне на стълб с автокран.

 

5. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп.

 

6. Доставка и полагане на бетон клас В-15.

 

7. Трамбоване на обратна засипка.

 

8. Възстановяване на тротоарна настилка.

 

9. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

 

10. Направа на номерация

 

154

Монтаж на стоманобетонов стълб НН - ЪЦ 835

бр.

5

  

1. Направа на изкоп.

 

 

2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване.

 

3. Демонтаж на фабричните втулки на отворите.

 

4. Изправяне на стълб с автокран.

 

5. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп.

 

6. Доставка и полагане на бетон клас В-15.

 

7. Трамбоване на обратна засипка.

 

8. Възстановяване на тротоарна настилка.

 

9. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

 

10. Направа на номерация

 

155

Преизправяне на стоманобетонен стълб

бр

5

  

1. Направа на изкоп около същ. стълб.

 

 

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран.

 

3. Доставка и полагане на бетон клас В-15.

 

4. Трамбоване на обратна засипка.

 

5. Възстановяване на тротоарна настилка.

 

6. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

 

156

Доставка, изработки монтаж на дребна стоманена конструкция /конзоли за осигуряване на необходимия габарит на проводник.

кг

50

 157

Изтегляне на проводник ПВО или УИП

м

200

 158

Монтаж на изолатор с кука и втулка

бр.

50

 159

Монтаж на единичен проводник до АС-70мм²

м

250

 160

Направа на превръзки при стомано-алуминиев или меден проводник

бр.

30

 161

Монтаж токова/биметална клеми

бр.

50

 162

Монтаж на шпилка (кука с ухо )до Ø16мм

бр.

20

 163

Монтаж на опъвателна арматура за УИП

бр.

10

 164

Монтаж на носителна арматура за УИП

бр.

10

 165

Монтаж на сноп от УИП до 3х95+70 mm2.

м

300

  

Монтаж на кука свинска опашка,шпилка с ухо или носеща конзола,за опъвач или за носач.

 

 

Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ.

 

Изтегляне на ВКЛ.

 

166

Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)

бр.

10

 167

Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)

бр.

10

 168

Монтаж на кука - свинска опашка

бр.

20

 169

Монтаж и кербоване на изолирани маншон за УИП

бр.

40

 170

Монтаж на пробивна клема при отклонение по мрежа НН с УИП

бр.

50

 171

Монтаж на отклонителна клема от мрежа НН към ЕТ

бр.

50

 V. МОНТАЖНИ РАБОТИ ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА и РК

172

Монтаж на електромерно табло на стълб, пилон или фасада на сграда със скоби или дюбели, подходящи за конкретния вид.

бр

70

 173

Монтаж електромерно табло ,,ТЕПО" на готов фундамент

бр

30

  

1. Направа на изкоп.

 

 

2. Монтаж на фундамент с бетонова подложка.

 

3. Монтаж на електромерното табло.

 

4. Почистване на строителни отпадъци и възстановяване на настилката

 

174

Направа на фундамент за монтаж на РК или ЕТ

м3

25

  

1. Направа на изкоп минимум 50см за основи /0,3 м³/

 

 

2. Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за основи /3 м/.

 

3. Доставка и изработка на армировка за фундамент /8 кг/.

 

4. Отливане на основи с бетон В-15 /0,3 м³/

 

175

Монтаж Главно електромерно табло, произведено по поръчка на бетонов фундамент

бр

40

 176

Монтаж на неметален кабелен разпределителен шкаф ШКД/РК

бр

10

  

1. Направа на изкоп.

 

 

2. Доставка и полагане на бетон.

 

3. Монтаж на пластмасова основа.

 

4. Монтаж на кабелен разпределителен шкаф.

 

5. Монтаж на халф-патрон.

 

6. Свързване на входящи и изходящи линии.

 

7. Обратна засипка на земна маса.

 

8. Трамбоване на земната маса.

 

9. Засипване на основата с фин дребнозърнест пясък.

 

10. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

 

177

Монтаж клема ,,V" образна, двойна

бр

50

 178

Монтаж на бравичка за заключване на електромерно табло , разпределителна касета и ТП

бр.

10

 179

Монтаж на кабел тип СВТ или ВКЛ на скоби върху стена

м

100

  

1. Монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)

 

 

2. Изтегляне на кабел

 

180

Изтегляне кабел СВТ или УИП в пилон

м

50

 181

Изтегляне кабел СВТ или УИП по стълб НН със заскобяване

м

250

 182

Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC скоби с PVC ленти

бр.

400

 


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   47

Свързани:

I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconІ. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >ІІ. Обявление за възлагане на обществена поръчка
Руен, област Бургас, ул.“Първи май” №18, тел.: 05944/6233, факс 05944/6476, е-mail: obstina
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconДокументаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение №14/07. 08. 2012г на Управителя на „център за градска мобилност” еоод за откриване на процедура за възлагане на обществена...
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обявление за обществената поръчка
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconРешение №13/13. 08. 2012 год. На главния директор на дп „тсв за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка ІІ
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за...
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconI. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие
Приложение Декларация по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2, във връзка с чл. 47 ал. (9) от зоп
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка iconI. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие
Изграждане и реконструкция на мрежи и съоръжения нн и срн на територията на чез разпределение българия ад – регион софия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом