Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер59.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000001979/BGBG/PowerPoint-CareerPortfolio.docx

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007:

Портфолио за професионално ориентиране


Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване на хипервръзки, вмъкване на графични елементи, форматиране фона на слайдовете, добавяне на собствена анимация за вашите слайдове.

Хипервръзки към документ на Microsoft Word 2007

 1. На вашия слайд, изработен с приложението Microsoft PowerPoint 2007 (слайд 20), маркирайте текст за хипервръзка.

 2. Изберете меню Insert и в него изберете бутона за активиране на диалогов прозорец Hyperlink от групата с инструменти Links.

 1. В диалоговия прозорец Insert Hyperlink, в частта Link to, изберете Existing File or Web Page.


 2. В полето Look in, намерете мястото, където е съхранен вашия файл.

 3. В показания списък от файлове, изберете файла, към който желаете да създадете хипервръзка (напр. документа MyNameResume.docx).

 4. Натиснете OK. Хипервръзката е създадена.

 5. Съхранете вашата презентация, като от менюто на бутона (Office Button) изберете Save.

Тествайте вашата хипервръзка

 1. Натиснете бутона с иконата Slide Show, разположена в десния край на лентата Status Bar (или ползвайте клавишната комбинация Shift + F5). Това ще стартира представянето от текущия слайд.

 2. Натиснете с мишката върху текста за хипервръзката. Документът (напр. MyNameResume.docx), към който направихте връзка в стъпка 5, ще се появи на екрана. (Забележка: Ако се появи предупреждение, то потвърдете с Yes и продължете.)

 3. Затворете отворения с хипервръзката документ, като от менюто на бутона (Office Button) на неговия прозорец, изберете Close, за да се върнете в Slide show.

Вмъкване на графични елементи

Вие можете да избирате картинки от графичната колекция (СlipАrt) , както и записани като файлове сканирани графични изображения, за да ги вмъкнете във вашата презентация, изработена с Microsoft PowerPoint 2007. Позиционирайте курсора в слайда, в който ще вмъквате графичния елемент.

 1. Изберетете менюто Insert, oт групата с инструменти Illustrations, може да изберете един от следните бутони:

  1. Clip Art – това ще доведе до появата на панела ClipArt. Ползвайте един от следните два начина:

   • Под Search for, в полето Search in, задайте ключова дума (напр. Book), за търсения елемент от колекцията и натиснете Go. В полето на панела се появяват графични елементи от графичната колекция СlipArt, отговарящи на тази ключова дума. Натиснете върху избрания от вас елемент (измежду предложените), за да го вмъкнете.

   • Изберете напр. Organize Clips... и в отворилия се прозорец изберете и отворете папката Office Collections. В нея има подредени в азбучен ред папки с тематично подбрани изображения, изберете папка, отворете я. Появяват се предложените елементи от графичната колекция. Изберете едно графично изображение и от присъединеното му меню изберете Copy. Изберете мястото от слайда, на което желаете да вмъкнете картинката, натиснете с десния бутон на мишката и от контекстното меню изберете Paste.

  2. Picture - това ще доведе до появата на диалоговия прозорец Insert Picture. От списъчното поле Look in изберете мястото, където сте съхранили вашата картинка като файл, изберете файла и натиснете Insert.

  3. PhotoAlbum – това ще доведе до появата на диалоговия прозорец Photo Album, в който направете своя избор.

Манипулатори на размера

Могат да се променят размерите на вмъкнатия графичен елемент, като се маркира и се издърпа кой да е от манипулаторите за размер до получаване на желаните размери.

 1. Графичния елемент може да се премести, като се маркира и се пренесе с мишката до желаната позиция.

 2. Експериментирайте с графиката, като извършите следното:

 1. Натиснете с левия бутон на мишката върху графиката, за да я изберете.


 2. Изберете менюто Picture ToolsFormat .

 3. Експериментирайте със смяна на цветовете, размера, с настройките за контраст и яркост. Завъртете картинката, променете цветовете или задайте прозрачни цветове, рамка, сянка и др. За целта ползвайте възможностите на различните групи инструменти на това меню: Adjust, Picture, Styles, Size. Ползвайте групата инструменти на това меню Arrange. Натиснете върху Bring to Front или Send to Back, ако желаете вашата картинка да се появи пред или зад другите обекти върху слайда.

Използване на художествено изписан текст (WordArt)

 1. Изберете менюто Insert, активирайте групата с инструменти Text, изберете WordArt. От предложените мостри изберете една. В появилата се върху слайда текстова кутия напишете текста.

 2. Маркирайте WordArt текста и използвайте възможностите на различните групи инструменти на активиралото се меню Drawing ToolsFormat . Експериментирайте с възможностите на тези инструменти, като с тях може да смените цветове на текста, на контурите му, да поставите сенки, огледални изображения, да смените формата на надписа, да го завъртите в пространството, да зададете цветове и форма на текстовото поле и др.

 3. Издърпайте манипулаторите за размера, за да уголемите или намалите текста.

 4. Маркирайте текста WordArt и при показалец във вида , преместете текста до желаното място в слайда.1 В настоящето издание, вместо Microsoft Office PowerPoint 2007 за по-кратко ще казваме Microsoft PowerPoint 2007.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: Портфолио за професионално ориентиране Стр. от

Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
Ще използвате оформлението, което е проектирал вашият екип за бюлетина в Microsoft Word 2007, за да изготвите вашия бюлетин. Сега...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
В microsoft Word 2007 можете да използвате функцията Review за проследяване на направени поправки, за да редактирате предложените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
В това упражнение вие ще трябва да влезете в Интернет магазин за хранителни стоки и да изберете три различни марки на един и същ...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом