Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване
ИмеКритерии за оценка при писмено и практическо изпитване
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер32.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gimnaziapetrich.com/uploads/1/7/6/7/17671751/kriterii_izpit_zp_9_klas_it.docx
Критерии за оценка при писмено И ПРАКТИЧЕСКО изпитване

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9 клас ЗП


При тестови, писмени и практически изпитвания върху всяка писмена работа, до всяка задача (компонент) са посочени точките, които тя носи при вярно решение и изпълнение. Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + ” , където N е максималния брой точки за съответната писмена работа, а K са получените от ученика точки. Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число.


За оценка „Среден 3”

 • Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им.

 • Умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, но при изпълнение на конкретна задача не използва пълните възможности на програмата.

 • Умее да създава графично изображение с конкретен графичен редактор по определена тема.

 • Умее да работи с програмата Excel и ползва нейните възможности /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, но при изпълнение на конкретна задача не използва пълните възможности на програмата / не умее да съставя формули, за извършва изчисления , не познава и използва вградените функции на електронната таблица/.

 • Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.

 • Не участва активно при екипната работа върху проекти.

 • Не използва коректно Internet


За оценка „Добър 4”

 • Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и ползва нейните възможности.

 • Умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, но при изпълнение на конкретна задача не използва пълните възможности на програмата.

 • Умее да създава графично изображение с конкретен графичен редактор по определена тема. Да зарежда създадено графично изображение с цел променя на елементи в него със средствата на конкретен графичен редактор.

 • Умее да работи с програмата Excel /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, при изпълнение на конкретна задача умее да съставя формули, за извършва изчисления, но не познава и използва вградените функции на електронната таблица.

 • Не допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи.

 • Не участва активно при екипната работа върху проекти.

 • Не използва коректно Internet


За оценка „Мн. добър 5”

 • Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, при изпълнение на конкретна задача използва пълните възможности на програмата. Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи.

 • Умее да създава графично изображение с конкретен графичен редактор по определена тема. Да зарежда създадено графично изображение с цел променя на елементи в него със средствата на конкретен графичен редактор. Да съхранява и отпечатва графично изображение според определени изисквания.

 • Умее да работи с програмата Excel, /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, при изпълнение на конкретна задача умее да съставя формули, за извършва изчисления , познава и използва вградените функции на електронната таблица и ги прилага при изпълнението на конкретна задача.

 • Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи.

 • Участва при работата върху проекти, но среща трудност при комбинирането на възможностите на Word и Excel.

 • Участва активно при екипната работа върху проекти.

 • Използва коректно Internet и спазва правилата за работа в мрежата.За оценка „Отличен 6”

 • Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, при изпълнение на конкретна задача използва пълните възможности на програмата.

 • Ползва рационално и по предназначение възможностите на наличния хардуер, демонстрира отговорно и коректно отношение при изпълнението на конкретни задачи и използва коректно Internet.

 • Умее да създава графично изображение с конкретен графичен редактор по определена тема. Да зарежда създадено графично изображение с цел променя на елементи в него със средствата на конкретен графичен редактор. Да съхранява и отпечатва графично изображение според определени изисквания. Да интегрира създадено или модифицирано графично изображение в текстов документ.

 • Умее да работи с програмата Excel, /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, при изпълнение на конкретна задача умее да съставя формули, за извършва изчисления , познава и използва вградените функции на електронната таблица и ги прилага при изпълнението на конкретна задача.

 • Участва при работата върху проекти и комбинира свободно възможностите на Word и Excel.

 • Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи.

 • Участва активно при екипната работа върху проекти.

 • Използва коректно Internet и спазва правилата за работа в мрежата.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconКритерии за оценка при писмено и практическо изпитване
Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + ”, където n е максималния брой точки за съответната писмена работа, а k са получените...

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconКритерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии
Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + ”, където n е максималния брой точки за съответната писмена работа, а k са получените...

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconУказания за приемане на уреди, работещи на твардо гориво за първоначално изпитване на типа (пит) и оценяване на съответствието (ОС) в
Уред(и) за изпитване (произволно избран(и) типопредставител(и) на фамилия от уреди). Това се декларира писмено от производителя.(...

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconВъпроси и понятия за писмено изпитване дял I началото на новото време

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconКритерии за оценяване
За всяка група критерии ще бъде дадена оценка според пет степенна скала (от 2 до 6), а именно

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconКритерии за оценка на офертата
Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодната оферта. Показателите и относителната им тежест за определяне на...

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconЗадачата за редактиране на текст се оценява с 1 до 5 точки в съответствие с приложения ключ и критерии за оценка
Всяка правилно решена задача с избираем отговор се оценява с 1 точка в съответствие с приложения ключ и критерии за оценка

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconЗакон за водите и Методика за оценка на
Методология и критерии за идентифициране и оценка на миналите наводнения и техните негативни последици

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconОценяване на управленски информационни системи в търговските банки
В този материал са представени основните критерии за оценка на банковите компютърни информационни системи и на тяхна основа е формиран...

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване iconИзползването на пет за оценка на отговора при лимфоми след приключване на терапията
Лимфом (болест) на Ходжкин и Неходжкинови лимфоми нарастна драматично през последните няколко години. Широкоизползваните критерии...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом