Предучилищна и начална училищна педагогика
ИмеПредучилищна и начална училищна педагогика
страница1/4
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер219.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://files.slovo.uni-plovdiv.bg/12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera1/A2.-PNUP
  1   2   3   4
Top of Form


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет: Педагогически

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Форма на обучение: Задочна

ОКС: Бакалавър

Срок на обучение: 4  години, (семестри- 8 )

Професионална квалификация: педогог, детски и начален учител

Кредити: 240

Направление: 1.2.ПедагогикаКод на дисц.

Наименование

Семестър

Лекции

Упр.

Кредити

Вид

Форма на контрол

199889

Аудио-визуални и информ. технологии в обучението

1

15

0

3

Задължителна

Изпит

1998786

Езикова култура

1

15

0

4

Задължителна

Изпит

199876

ЗНОС

1

15

0

3

Задължителна

Изпит

1998741

История на педагогиката и българското образование

1

20

0

6

Задължителна

Изпит

2003116

Обща и възрастова психология

1

15

0

4

Задължителна

Изпит

1998743

Теория на възпитанието

1

15

0

4

Задължителна

Изпит

20051943

Физическо възпитание I

1

0

5

2

Задължителна

Текуща оценка

1998762

Хигиена и здравно възпитание

1

15

0

4

Задължителна

Изпит

2003124

Адаптирана физическа активност

2

15

0

2

Избираема

Изпит

20051947

Вокална и инструментална практика I

2

15

0

1

Избираема

Текуща оценка

1998744

Дидактика

2

25

0

3

Задължителна

Изпит

2007515

Игрова култура и пресъздаване

2

15

0

2

Факултативна

Изпит

1998820

Изобразителни техники

2

15

0

2

Факултативна

Изпит

1998795

Литература за деца

2

30

0

4

Избираема

Изпит

2003120

Музикално-теоретична подготовка

2

15

0

2

Избираема

Изпит

1998788

Основи на началната училищна педагогика

2

15

0

2

Задължителна

Изпит

1998311

Педагогическа психология

2

15

0

2

Задължителна

Изпит

20051945

Пеене и музикален инструмент I

2

15

0

1

Избираема

Текуща оценка

1998749

Предучилищна педагогика

2

30

0

4

Задължителна

Изпит

1998748

Семейна педагогика

2

15

0

2

Факултативна

Изпит

2001338

Специална педагогика

2

15

0

2

Задължителна

Изпит

1998791

Съвременен български език

2

30

0

4

Задължителна

Изпит

1998789

Теория на музиката и солфеж

2

15

0

2

Избираема

Изпит

20051944

Физическо възпитание II

2

0

5

2

Задължителна

Текуща оценка

20051949

Фолклор за деца

2

30

0

4

Избираема

Изпит

20041828

Хипокинезия в детска възраст

2

15

0

2

Избираема

Изпит

20052013

Художествено пресъздаване и изразителност

2

15

0

2

Факултативна

Изпит

20051948

Вокална и инструментална практика II

3

15

0

2

Избираема

Изпит

20051950

Графична култура на писането

3

0

15

1

Задължителна

Текуща оценка

2003132

Диагностика на деца със специални обр.потребности

3

15

0

1

Факултативна

Изпит
  1   2   3   4

Свързани:

Предучилищна и начална училищна педагогика iconУчебен план социална работа с деца в риск окс "магистър", дистанционно обучение
Специалността е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в същото професионално направление. В магистърската програма могат да...
Предучилищна и начална училищна педагогика iconУчебен план образование в мултикултурна среда окс "магистър", дистанционно обучение
Образование в мултикултурна среда” има интердисциплинарен характер и е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в специалности...
Предучилищна и начална училищна педагогика iconОу „Юрий Гагарин – гр. Сливен
Изисквания: кандидатите да имат професионална квалификация „Начална педагогика” или „Предучилищна и начална училищна педагогика”
Предучилищна и начална училищна педагогика iconГрафик за провеждане на учебните занятия за уч 2012/2013г
Факултет по педагогика, Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Предучилищна и начална училищна педагогика iconМария ганева
Международна научна конференция Интегрираната специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, бсу, Бургас
Предучилищна и начална училищна педагогика iconКвалификационна характеристика специалност начална училищна педагогика и чужд език
Специалността „Начална училищна педагогика и чужд език” отговаря на съвременните изисквания и очаквания на обществото по отношение...
Предучилищна и начална училищна педагогика iconБиография на Керанка Георгиева Велчева
Служебен адрес: 9712 Шумен, шу “Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Катедра “Технологично обучение, професионално...
Предучилищна и начална училищна педагогика iconФакултет по педагогика
Начална училищна педагогика“, I курс, I семестър /срок на обучение четири семестъра
Предучилищна и начална училищна педагогика iconКвалификационна характеристика специалност предучилищна и начална училищна педагогика
Индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие, съобразно неговите собствени възможности, които...
Предучилищна и начална училищна педагогика iconКонкурс по професионално направление Педагогика "Теория на възпитанието и дидактика" (Начална училищна педагогика)
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом