Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от
ИмеПроизводството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер36.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. “ Граф Игнатиев” № 2, представлявано от изпълнителния директор Б. И. М., със съдебен адрес гр. Б., ул. “ Т. А.” № 41, . 1, офис 114- чрез адв. Р. И., против А. Х. Ш., ЕГН *.

Навежда се в молбата, че ищецът е изплатил по щета № 110068/ 29.01.2008 г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 3 656,25 лв. за увредения от ПТП, настъпило на 21.12.2006 г. лек автомобил собственост на Н. Д. И.. Твърди се в исковата молба, че виновен за катастрофата е ответникът, който управлявайки МПС нарушил правилата за движение и причинил ПТП, без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност”.

Релевирано е искане, да бъде осъден ответника да заплати сумата от 3 656,25 лв. представляваща изплатено от ищеца застрахователно обезщетение, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на исковата молба- 22.11.2010 г. до окончателното изплащане, както и претендира сторените по делото разноски.

При така наведеното в обстоятелствената част и петитум на иска, въведения предмет на делото спорното материално право е правото на Гаранционен фонд да встъпи в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите, при извершено плащане на обезщетение по задължителна застраховка “ Гражданска отговорност”, която правна квалификация е чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането ( КЗастр.).

Към исковата молба са представени – Констативен протокол за ПТП от 21.12.2006г., постановление от 21.04.2007г. на РП Добрич, писмо рег.№11161 от 28.10.2008г. на ІІ РПУ Добрич,писмо отн 19.03.2008г., на ІІ РПУ Добрич, писмо рег.№ 44485/23.09.2008г. до ГФ, писмо с вх.№07-09-2/14.02.2008г. на ГФ, Застрахователна полица №01/1/06/9001321/010/0, уведомление за имуществени вреди до ГФ, Доклад за щета № 110068/ 29.01.2008г., опис на “Алианц” и закл. На в.л. на ГФ, платежен документ и талон, регресна покана с обратна разписка, които ищеца моли да бъдат приети като доказателства. Същите са допустими и своевременно представени и следва да бъдат приети по делото.

Направено и доказателствено искане за назначена съдебно- счетоводна експертиза, с конкретизирана в исковата молба задача. По това искане, съдът ще се произнесе в първото по делото заседание, соглед процесуалната позиция на ответника.

Ответникът в срока за подаване на отговор на исковата молба, не е подал такъв.

Така предявеният иск е редовен и допустим, поради което съдът следва да допусне доказателствата и насрочи делото в открито съдебно заседание.

Водим от горното и на основание чл. 140 от ГПК, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание за 16.02.2010г. от 9,30 часа, за която дата да се призоват ищеца и ответника, както и с призовките да бъдат изпратени преписи от настоящето определение на ищеца.

ОБЯВЯВА проект на доклад по делото:

1. Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. “ Граф Игнатиев” № 2, представлявано от изпълнителния директор Б. И. М., със съдебен адрес гр. Б., ул. “ Т. А.” № 41, . 1, офис 114- чрез адв. Р. И., против А. Х. Ш., ЕГН *.

Навежда се в молбата, че ищецът е изплатил по щета № 110068/ 29.01.2008 г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 3 656,25 лв. за увредения от ПТП, настъпило на 21.12.2006 г. лек автомобил собственост на Н. Д. И.. Твърди се в исковата молба, че виновен за катастрофата е ответникът, който управлявайки МПС нарушил правилата за движение и причинил ПТП, без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност”.

Релевирано е искане, да бъде осъден ответника да заплати сумата от 3 656,25 лв. представляваща изплатено от ищеца застрахователно обезщетение, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на исковата молба- 22.11.2010 г. до окончателното изплащане.

В срока за отговор ответникът не е депозирал такъв по делото.

2. Правната квалификация на правата, претендирани от ищеца е при така наведеното в обстоятелствената част и петитум на иска, въведения предмет на делото спорното материално право е правото на Гаранционен фонд да встъпи в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите, при извершено плащане на обезщетение по задължителна застраховка “ Гражданска отговорност”, която правна квалификация е чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането ( КЗастр.);

3. Не саналице права и обстоятелства, които се признават и не се нуждаят от доказване.

4. Разпределя доказателствената тежест както следва: ищеца следва да докаже- факта на настъпило ПТП причинено виновно от ответника, който е управлявал МПС без да има застраховка "ГО"; платено обезщетение от Гаранционен фонд на трето увредено лице; отправена регресна покана, ответника следва да докаже- факта на плащане.

ПРИЕМА като писмени доказателства представените с исковата молба- Констативен протокол за ПТП от 21.12.2006г., постановление от 21.04.2007г. на РП Добрич, писмо рег.№11161 от 28.10.2008г. на ІІ РПУ Добрич,писмо отн 19.03.2008г., на ІІ РПУ Добрич, писмо рег.№ 44485/23.09.2008г. до ГФ, писмо с вх.№07-09-2/14.02.2008г. на ГФ, Застрахователна полица №01/1/06/9001321/010/0, уведомление за имуществени вреди до ГФ, Доклад за щета № 110068/ 29.01.2008г., опис на “Алианц” и закл. На в.л. на ГФ, платежен документ и талон, регресна покана с обратна разписка .

ПО искането за съдебно- счетоводна експертиза, съдът ще се произнесе в първото по делото заседание.

Съдът приканва страните към спогодба.

Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconПроизводството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” №2, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconПроизводството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” №2, представлявано от изпълнителния директор Б. И. М., със...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconСъс съдебен адрес Г. Б., ул. " Т. А." №41. 1, офис 114- чрез адв. Р. И., против
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” №2, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „. С. О., Еик, със седалище и адрес на управление град Б., Ж."С.", Б. В а
Б., Ж."С.", Б. В а., представлявано управителя стп, егн *, чрез адвокат В. В. К., Егн*,съдебен адрес Г. София, О., бУ. „**”№1, ап.№4...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „Б. П. П. Ф." Е., със седалище и адрес на управление Г. С., Ж. „М. 4", Б. Парк С., сграда
Производството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „Б. П. П. Ф.” Е., със седалище и адрес на управление Г. С.,...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по постъпила искова молба от “И.”Е. със седалище и адрес на управление гр. С., Област Б., ул.“Ч.”. представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба от eоод “ Ж.”, със седалище и адрес на управление гр. С. 1000, У. “ П.” №9. 3, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconПроизводството е образувано по искова молба от " мг с." О., Еик 131147939, със седалище и адрес на управление гр. С., ж к. С., представлявано от М. К., чрез
Производството е образувано по искова молба от “ мг с.” О., Еик 131147939, със седалище и адрес на управление гр. С., ж к. С., представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconПроизводството е с правно основание чл. 200 Кт вр чл. 224 Кт
Образувано е по искова молба на П. Г. М. от с. Д. общ. С., против ет ”Ю. К., със седалище и адрес на управление град Б., ж к. „С.”,...
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Производството е образувано по подадена искова молба от П. т. Оод със седалище и адрес на управление в Г. Х., У. О. П. №11, общ....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом