Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
ИмеПроизводството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер34.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” № 2, представлявано от изпълнителния директор Б.И. М., със съдебен адрес Г. Б., ул. “ Тодор Александров” № 41, . 1, офис 114- чрез адв. Р. И., против Г. А. Б. от с.Б., Община Б..

Навежда се в молбата, че ищецът е изплатил по щета № 110075/ 29.01.2008 г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 481,02 лв. за увредения от ПТП, настъпило на 01.12.2007 г. лек автомобил собственост на Б. Б. М.. Твърди се в исковата молба, че виновен за катастрофата е ответникът, който управлявайки МПС след употреба на алкохол нарушил правилата за движение и причинил ПТП, без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност”.

Релевирано е искане, да бъде осъден ответника да заплати сумата от 481,02лв. представляваща изплатено от ищеца застрахователно обезщетение, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на исковата молба- 22.11.2010 г. до окончателното изплащане, както и претендира сторените по делото разноски.

При така наведеното в обстоятелствената част и петитум на иска, въведения предмет на делото спорното материално право е правото на Г. Ф. да встъпи в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите, при извершено плащане на обезщетение по задължителна застраховка “ Гражданска отговорност”, която правна квалификация е чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането.

Към исковата молба са представени – протокол за ПТП от 01.10.2007г., писмо вх.№07-00-05-3 от 05.03.2008г. в ГФ, писмо вх.№07-00-05-3 от 16.06.2008г. в ГФ, справка от ИЦ към ГФ, уведомление за имуществени вреди до ГФ, Доклад за щета №№ 110075/ 29.01.2008 г., опис на “Уника” и закл. на в.л. на ГФ, 8 броя снимки, платежен документ и талон, регресна покана с обратна разписка, които ищеца моли да бъдат приети като доказателства. Същите са допустими и своевременно представени и следва да бъдат приети по делото.

Ответникът в срока за подаване на отговор на исковата молба, не е подал такъв.

Така предявеният иск е редовен и допустим, поради което съдът следва да допусне доказателствата и насрочи делото в открито съдебно заседание.

Водим от горното и на основание чл. 140 от ГПК, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание за 16.02.2010г. от 9, 45 часа, за която дата да се призоват ищеца и ответника, както и с призовките да бъдат изпратени преписи от настоящето определение на ищеца.

ОБЯВЯВА проект на доклад по делото:

1. Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” № 2, представлявано от изпълнителния директор Б.И. М., със съдебен адрес Г. Б., ул. “ Тодор Александров” № 41, . 1, офис 114- чрез адв. Р. И., против Г. А. Б. от с.Б., Община Б..

Навежда се в молбата, че ищецът е изплатил по щета № 110075/ 29.01.2008 г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 481,02 лв. за увредения от ПТП, настъпило на 01.12.2007 г. лек автомобил собственост на Б. Б. М.. Твърди се в исковата молба, че виновен за катастрофата е ответникът, който управлявайки МПС след употреба на алкохол нарушил правилата за движение и причинил ПТП, без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност”.

Релевирано е искане, да бъде осъден ответника да заплати сумата от 481,02лв. представляваща изплатено от ищеца застрахователно обезщетение, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на исковата молба- 22.11.2010 г. до окончателното изплащане, както и претендира сторените по делото разноски.

В срока за отговор ответникът не е депозирал такъв по делото.

2. Правната квалификация на правата, претендирани от ищеца е при така наведеното в обстоятелствената част и петитум на иска, въведения предмет на делото спорното материално право е правото на Г. Ф. да встъпи в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите, при извършено плащане на обезщетение по задължителна застраховка “ Гражданска отговорност”, която правна квалификация е чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането ( КЗастр.);

3. Не саналице права и обстоятелства, които се признават и не се нуждаят от доказване.

4. Разпределя доказателствената тежест както следва: ищеца следва да докаже- факта на настъпило ПТП виновно причинено от ответника, факта, че ответникът е управлявал МПС без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност” ; платено обезщетение от Г. Ф. на трето увредено лице; отправена регресна покана, ответника следва да докаже- факта на плащане.

ПРИЕМА като писмени доказателства представените с исковата молба-протокол за ПТП от 01.10.2007г., писмо вх.№07-00-05-3 от 05.03.2008г. в ГФ, писмо вх.№07-00-05-3 от 16.06.2008г. в ГФ, справка от ИЦ към ГФ, уведомление за имуществени вреди до ГФ, Доклад за щета №№ 110075/ 29.01.2008 г., опис на “Уника” и закл. на в.л. на ГФ, 8 броя снимки, платежен документ и талон, регресна покана с обратна разписка.

ПРИКАНВА страните към спогодба.

Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” №2, представлявано от изпълнителния директор Б. И. М., със...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. “ Граф Игнатиев”...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconСъс съдебен адрес Г. Б., ул. " Т. А." №41. 1, офис 114- чрез адв. Р. И., против
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” №2, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПредявения иск е с правно основание чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Г., представлявано от изпълнителния...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „Б. П. П. Ф." Е., със седалище и адрес на управление Г. С., Ж. „М. 4", Б. Парк С., сграда
Производството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „Б. П. П. Ф.” Е., със седалище и адрес на управление Г. С.,...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по постъпила искова молба от “И.”Е. със седалище и адрес на управление гр. С., Област Б., ул.“Ч.”. представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба от eоод “ Ж.”, със седалище и адрес на управление гр. С. 1000, У. “ П.” №9. 3, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано по искова молба от " мг с." О., Еик 131147939, със седалище и адрес на управление гр. С., ж к. С., представлявано от М. К., чрез
Производството е образувано по искова молба от “ мг с.” О., Еик 131147939, със седалище и адрес на управление гр. С., ж к. С., представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „. С. О., Еик, със седалище и адрес на управление град Б., Ж."С.", Б. В а
Б., Ж."С.", Б. В а., представлявано управителя стп, егн *, чрез адвокат В. В. К., Егн*,съдебен адрес Г. София, О., бУ. „**”№1, ап.№4...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е с правно основание чл. 200 Кт вр чл. 224 Кт
Образувано е по искова молба на П. Г. М. от с. Д. общ. С., против ет ”Ю. К., със седалище и адрес на управление град Б., ж к. „С.”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом