Програма за преподаване (по образец)
ИмеПрограма за преподаване (по образец)
Дата на преобразуване03.06.2013
Размер14.18 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://students.mu-varna.bg/erasmus/BG/7Programa Erasmus za Prepodavateli.docx

Право на участие в Преподавателска мобилност на секторна програма „Еразъм“ имат всички преподаватели от Медицински университет Варна, без оглед на тяхната длъжност и научно звание.

Селекцията на преподаватели се извършва на базата на предоставена от преподавателя Програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция.

В рамките на една академична година право на участие в Преподавателска мобилност се предоставя само веднъж.

Максималната продължителност на финансираната преподавателска мобилност е 1 седмица. Минималната продължителност на мобилността е 5 последователни дни и трябва да съдържа минимум 5 учебни часа.
Документи за признаване на отпуснат и усвоен грант по Преподавателска мобилност (минимум изискуеми документи за преподавателско досие)

  • Декларация за защита на личните данни по Преподавателска мобилност (по образец);

  • Програма за преподаване (по образец);

  • Индивидуален договор между институцията бенефициент и преподавателя;

  • Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя);

  • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя в приемащата институция;

  • Описателен отчет на преподавателя и отчет по формуляр (по образец – мобилност с цел преподаване/ мобилност с цел обучение);

  • Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане от страната-домакин (Например -копия на билети, бордни карти, документи за платени нощувки, копие от международния паспорт с датите на влизане и излизане от страната домакин (ако е приложимо) и др.)

Свързани:

Програма за преподаване (по образец) iconПриложение V. 10 Преподавателска мобилност с цел преподаване минимални изисквания за Програмата за преподаване
Преподавателска мобилност с цел преподаване минимални изисквания за Програмата за преподаване
Програма за преподаване (по образец) iconПрограма 31 2001
Дискусия: “Преподаване на предмета Информатика – Задължителна подготовка”. Водещ – н с. Емил Келеведжиев
Програма за преподаване (по образец) iconI. Решение за създаване на системата съгласно образец; >II. Обявление съгласно образец
...
Програма за преподаване (по образец) iconПрограма първи модул
Повишаване на разбирането за психологичните особеностите при преподаване. Учителят като формален и неформален лидер
Програма за преподаване (по образец) iconАкт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те?
Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16 (накратко Акт 14, Акт 15 и Акт 16) са основните етапи, през които минава една сграда...
Програма за преподаване (по образец) iconПрограма „Еразмус през 2010-2011 г.: какво показват данните
Еразъм“ през академичната 2010—2011 година (IP/12/454). 231 410 студенти от ес и 42 813 служители в сферата на висшето образование...
Програма за преподаване (по образец) iconДоговор за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма erasmus
Днес, /…/200 г., се сключи настоящият договор между: Техническия университет, София, представляван от проф
Програма за преподаване (по образец) iconОбразец! На основание чл. 6, ал. 6 от Наредба №1 от 26. 01. 2009 г за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане
Образец! На основание чл. 6, ал. 6 от Наредба №1 от 26. 01. 2009 г за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната...
Програма за преподаване (по образец) iconПредложение за изпълнение на обществената поръчка (образец)
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б.«е», ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп (образец)
Програма за преподаване (по образец) iconБългарски английски
Образец за подаване на информация за добри практики по финансирани проекти на Шестата Рамкова Програма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом