Оферт а
ИмеОферт а
Дата на преобразуване03.06.2013
Размер217.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsgp.mvr.bg/NR/rdonlyres/6D311ABF-20B7-4DC5-BBAB-9DF28308BE70/0/Oferta_obshta.doc
Приложение № 1


О Ф Е Р Т А


За участие в поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

ДО: Главна дирекция “Гранична полиция”- МВР, гр. София

АДРЕС за кореспонденция: ..................................................................

ОТ:............................................................................................................

с адрес: гр....................., ул............................., №...................................

тел.:.........................., факс:.....................,e-mail:.....................................

регистриран по Ф.д. № ............./..................г. по описа на

Окръжен съд- ……………..............,Булстат /ЕИК/:..............................,

Удостоверение за регистрация по ДДС..................................................

Разплащателна сметка:

BIC код: ....................................;

IBAN: .......................…….....;

банка: ...................................;

град/клон/офис: ............……..;


ОТНОСНО: Участие в обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на глава VIII „а“ от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Главна дирекция “Гранична полиция – МВР”.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати и приемаме да изпълним поръчката, съгласно всички изисквания и условия на Възложителя, почосени в документацията за участие по настоящата поръчка.


1. Място за изпълнение на поръчката - Главна дирекция “Гранична полиция”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 46;

2. Срок на валидност на офертата - ........................календарни дни /не по-кратък от 90 дни, считано от датата, която е посочена като краен срок за получаване на офертите/;

3. Срок на изпълнение на поръчката- в срок до .......................... календарни дни, считано от датата на сключване на договора за доставка на канцеларските материали. (Крайният срок за изпълнение на поръчката е не по-дълъг от 20 дни след сключване на договора.)

4. Условия и начин на плащане: - 100 % банков превод в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на доставката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Приемно-предавателният протокол се подписва след съставяне на протокол за съответствие от представители на Възложителя.

5. Ценово предложение, съгласно техническата спецификация.

6. Офертата на участника да бъде придружена с брошури и материали за придобиване на визуална информация за предлаганите артикули и номенклатурни/каталожни номера, чрез които да може да се извърши ясна идентификация. Предлаганите канцеларски - материали да отговарят на специфичните изисквания от техническата спецификация.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние в срок ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

Стойност на доставката: ..............……………без ДДС

/словом………………………………….........................………………………../ лв. без ДДС


Стойност на доставката: ..............……………с ДДС

/словом………………………………….........................………………………../ лв. с ДДС


Посочената стойност включва всички вносни мита, такси, магазинаж, застраховки и транспорт на предлаганите канцеларски материали.

Единичните цени и стойностите на предлаганите артикули са посочени в приложената таблица.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Артикули

Специфични изисквания

ед. м

Визуална информация

(№ на страница, каталожен/номенклатурен номер)

общо кол.

ед. цена без ДДС

обща с-ст без ДДС

ед. цена с ДДС

обща с-ст с ДДС

1

Антителбод

Метални челюсти с пластмасова зона за захващане, възможност да освобождава всички стандарти телчета

Бр.
40

2

Графити

За автоматични моливи, диаметър 0,5 мм, дължина 60 мм, твърдост B, 12 графитчета в опаковка

Опако вки
40

3

Графити

За автоматични моливи, диаметър 0,7 мм, дължина 60 мм, твърдост B, 12 графитчета в опаковка

Опаковки
40

4

Индекси

50х12 мм, 4х100 л., цветни

 Бр.
50

5

Индиго

Машинно, формат А4, в опаковка по 100 листа

пакет
30

6

Индиго

Ръчно, формат А4, в опаковка по 100 листа

пакет
130

7

Карирана хартия

Формат А4, вестникарска хартия, 250 л. в пакет

пакет
160

8

Касова книга

Химизирана, формат А4, твърда корица, 100 листа, за отчитане на приход и разход.

Бр.
10

9

Кламери

Никелирани, заоблени, с дължина 50 мм, по 100 бр. в кутия

кутия
215

10

Копирен картон

За лазерни принтери цветна, формат А4, 250 листа в пакет, 250 гр./кв.м +/- 1,5 гр. Тревисто зелен цвят

Пакет
2

11

Копирна хартия

За лазерни принтери цветна, формат А4, 100 листа в пакет, 80 гр./кв.м +/- 1,5 гр. Тревисто зелен цвят

Пакет
130

12

Копирна хартия

За лазерни принтери цветна, формат А4, 250 листа в пакет, 160 гр./кв.м +/- 1,5 гр. Тревисто зелен цвят

Пакет
10

13

Коректор течен

Ацетонов, 20 мл. в опаковка, с четчица.

бр.
100Артикули

Специфични изисквания

ед. м

Визуална информация

(№ на страница, каталожен/номенклатурен номер)

общо кол.

ед. цена без ДДС

обща с-ст без ДДС

ед. цена с ДДС

обща с-ст с ДДС

14

Лента опаковъчна

За опаковане на кашони и пакети, размери 50мм/66м, кафява

Бр.
70

15

Лепило канцеларско

На водна основа, с тампон, 50 мл./опаковка, за хартия и картон, нетоксично, прозрачно след изсъхване.

Бр.
200

16

Лепило канцеларско

Сухо, 21 гр./опаковка, за хартия и картон, лесна употреба.

Бр.
250

17

Лепило канцеларско “Хелметекс”

На ацетонова основа, 40 гр./опаковка, за хартия, картон, кожа, гума, дърво.

Бр.
40

18

Линия пластмасова

Дължина 30 см., от прозрачна пластмаса, измерваната дължина да е в сантиметри

Бр.
100

19

Маркер

За бяла дъска, капачка с клипс, черен цвят, дебелина на писеца 1,5 мм÷3,00 мм, с възможност за презареждане чрез мастилници.

Бр.
3

20

Маркер

Перманентен, за писане върху CD/DVD, капачка с клипс, черен цвят, дебелина на писеца 0,4 мм÷1,00 мм, бързосъхнещо, водоустойчиво мастило.

бр.
40

21

Молив

Автоматичен, дебелина на писеца 0,5 мм, метален корпус покрит с ергономична обвивка, метален накрайник, метален клипс,

бр.
60

22

Молив

Автоматичен, дебелина на писеца 0,7 мм, метален корпус покрит с ергономична обвивка, метален накрайник, метален клипс.

бр.
20

23

Папка

Формат А4, с машинка, изработена от бял картон 250 гр./кв.м, с капацитет до 150 листа.

Бр.
10000

24

Папка “Дело”

Картонена, връзки на 2 къси и 1 дълга страна, текстилен гръб по втората дълга страна, размери 225/330/85 мм

Бр.
660Артикули

Специфични изисквания

ед. м

Визуална информация

(№ на страница, каталожен/номенклатурен номер)

общо кол.

ед. цена без ДДС

обща с-ст без ДДС

ед. цена с ДДС

обща с-ст с ДДС

25

Папка класьор

Формат А4, дебелина 75 мм,от пресован картон с дебелина 2 мм, с покритие от полипропилен, метален кант, с джоб за смяна на етикета.

Бр.
800

26

Папка РVС

Формат А4, с механизъм за захващане на листа, с прозрачно лице и перфорация.

Бр.
2900

27

Перфоратор

капацитет до 20 листа, разстояние между перфорациите – 80 мм,

Бр.
120

28

Пластелин

6 цвята, 130 грама в опаковка.

опаковка
23

29

Приходен касов ордер

по 100 листа в кочан, размери 140/200 мм

кочан
10

30

Разходен касов ордер

по 100 листа в кочан, размери 140/150 мм

кочан
20

31

Самозалепващи листчета

Размери 75/75 мм, по 100 листчета в опаковка, цветни (жълти, зелени, розови)

опаковки
216

32

Тампон за печат

Фабрично намастилен тампон за ръчен печат, метален или PVC корпус, размери 50/70 мм.

Бр.
2

33

Тампон за печат

Фабрично намастилен тампон за ръчен печат, метален или PVC корпус, размери 70/100 мм

Бр.
43

34

Тампонно мастило

За намастиляване на тампони и различни видове гумени печати, съдържание от 25÷30 мл./опаковка, без съдържание на масло, син цвят.

Бр.
66

35

Тампонно мастило

За намастиляване на тампони и различни видове гумени печати, съдържание от 25÷30 мл./опаковка без съдържание на масло, червен цвят.

Бр.
30

36

Текстмаркери

Дебелина на писеца 3 мм, скосен връх, капачка с клипс в цвета на писане, жълт цвят.

Бр.
70

37

Текстмаркери

Дебелина на писеца 3 мм, скосен връх, капачка с клипс в цвета на писане, зелен цвят.

Бр.
70Артикули

Специфични изисквания

ед. м

Визуална информация

(№ на страница, каталожен/номенклатурен номер)

общо кол.

ед. цена без ДДС

обща с-ст без ДДС

ед. цена с ДДС

обща с-ст с ДДС

38

Текстмаркери

Дебелина на писеца 3 мм, скосен връх, капачка с клипс в цвета на писане, розов цвят.

Бр.
70

39

Текстмаркери

Дебелина на писеца 3 мм, скосен връх, капачка с клипс в цвета на писане, син цвят.

Бр.
70

40

Телбод машинка

За телчета с размер 24/6 и 26/6, с възможност за захващане до 25 листа, дълбочина на захващане до 65 мм.

Бр.
146

41

Телчета за телбод

Размер 24/6 мм, 1000 бр. в кутийка

кутия
140

42

Телчета за телбод

Размер 26/6 мм, 1000 бр. в кутийка

кутия
40

43

Тиксо

Широчина 18÷20 мм, дължина 66 м, безцветно.

Бр.
90

44

Тиксо

Широчина 25 мм, дължина 66 м, безцветно

бр.
50

45

Тиксо

Широчина 48÷50 мм, дължина 66 м, безцветно.

бр..
75

46

Тънкописци

С ролер, капачка с цвета на мастилото, черен цвят на мастилото, дебелина на писеца от 0,4÷0,5 мм.

бр.
40

47

Тънкописци

С ролер, капачка с цвета на мастилото, син цвят на мастилото, дебелина на писеца от 0,4÷0,5 мм.

бр.
40

48

Факс хартия

Ширина 210 мм, дължина 26 m, вътрешен диаметър 12,5 мм.

ролки
200

49

Флумастер

Комплект от 4 цвята (черен, син, червен, зелен), с объл връх, светло и водоустойчиво мастило.

к-т
60

50

Химикалки

За ежедневна употреба, с възможност за следене на мастилото, син цвят на мастилото, дебелина на писеца 0,5 мм.

Бр.
2000


Забележка:

Ценовото предложение на Изпълнителя не трябва да надхвърля сумата от 14 000,00 (четиринадесет хиляди) лева с включен ДДС.


Дата………………. Подпис и печат……………

/………………………………………../

( трите имена и длъжност)


Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

……………………………………………………………………...........................................

/изписва се името на участника/

……………………………………………………………………...........................................

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом