Въпросник по "висша математика – част втора"
ИмеВъпросник по "висша математика – част втора"
Дата на преобразуване01.06.2013
Размер18.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://arsmath.org/NVUMathLectures/vaprosnik-vm2.doc
ВЪПРОСНИК ПО "ВИСША МАТЕМАТИКА – ЧАСТ ВТОРА"

1. Граница на числова редица. Неперово число.

2. Граница и непрекъснатост на функция.

3. Основни граници.

4. Производни. Определения и примери. Геометрична интерпретация.

5. Правила за диференциране.

6. Производни на основните елементарни функции.

7. Основни теореми за диференцируемите функции - теореми на Ферма, Рол и Лагранж.

8. Основни теореми за диференцируемите функции - теорема на Коши. Правило на Лопитал.

9. Формула на Тейлър.

10. Изследване на функция – растене, намаляване и екстремуми.

11. Изследване на функция – изпъкналост и асимптоти.

12. Примитивна и неопределен интеграл, примери.

13. Свойства на неопределения интеграл. Свойства на диференциала на функция.

14. Таблица с интегралите от основните елементарни функции.

15. Непосредствено интегриране при неопределен интеграл. 

16. Интегриране по части при неопределен интеграл .

17. Смяна на променливата при неопределен интеграл . 

18. Разлагане на рационална функция в сбор от елементарни дроби – алгоритъм .

19. Интегриране на рационални функции. Интегриране на елементарни дроби.

20. Определеният интеграл като лице на криволинейна равнинна фигура. Суми на Дарбу и суми на Риман.

21. Определен интеграл – свойства на интеграла, интегрален граничен преход.

22. Определеният интегралът като функция на горната си граница. Теорема на Нютон-Лайбниц.

23. Пресмятане на определен интеграл. Формула на Нютон-Лайбниц.

24. Интегриране по части и смяна на променливата при определен интеграл.

25. Приложение на определен интеграл - лице на равнинна фигура, примери.

26. Приложение на определен интеграл – дължина на крива, примери

27. Приложение на определен интеграл – обем на ротационно тяло, примери

28. Несобствени интеграли с безкрайни граници. 

29. Несобствени интеграли от неограничени функции.

Свързани:

Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconВъпросник по "висша математика част трета"
Редове на Фурие ред за -периодични функции. Редове за четни и нечетни функции Функция на комплексна променлива диференцируемост,...
Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconПрограма по Висша математика І част
Декартова координатна система в равнината и пространството. Координати на вектор и точка
Въпросник по \"висша математика – част втора\" icon''Казански ''29 гр. Стара Загора;6000;България
Висша математика (1-ва и 2-ра част),Стопанска история,Микроикономика,Макроикономика,Геоикономика,Английски език
Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconПрограма по Математика за студентите от
Джелепов Г., М. Василева, И. Иванова, М. Дечевска. Висша математика за вси – Пловдив, Наука и изкуство, София, 1986
Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconПрограма по "Висша Математика " трета част
Интеграли от функции на повече променливи, смяна на променливите и приложения за пресмятане на лица и обеми. Криволинейни и лицеви...
Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconРезултати от писмен изпит по Висша Алгебра спец. Приложна математика

Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconПрограма по Висша математика іічаст
Линейни нехомогенни диференциални уравнения от втори ред с постоянни коефициенти
Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconКурсова работа по висша математика 1
Решенията се подготвят задължително в ръкописен вид и се поднасят за проверка в деня на семестриалния изпит
Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconПроизводството е във втората си фаза по извършването на делбата
Б., Ж. Е., одобрен със заповед №363/08. 06. 1988 г., с граници от две страни път, стълбище и гараж №2 (две), собственост на Т. Г....
Въпросник по \"висша математика – част втора\" iconВъпросник по наказателно право на Република България
Понятие за особената част на наказателното право. Метод на изучаване на особената част. Обща характеристика и особености при формулиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом