Община елхово
ИмеОбщина елхово
страница1/3
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер276.55 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/Programa-optimizaciq-na-u4ilishtnata-mreja-20
  1   2   3

ОБЩИНА ЕЛХОВО


гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13, тел. 0478/ 88 004; факс: 88 034;

www.elhovobg.org

e-mail: kmet.elhovo@infotel.bg; obelhovo@mbox.contact.bg

Cert №:CI/7740
ПРОГРАМА


ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА


2008 г.

ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на училищното образование 20005 – 2015 година.Тя има за задача да изведе и дефинира основните проблеми, довели до необходимостта от оптимизация на училищната мрежа в общината. Всяка промяна в образованието трябва да бъде подчинена на основната цел – равен достъп и качествено образование на нашите деца.Програмата е отворена за промени и актуализация.


I..АНАЛИЗ НА МРЕЖАТА ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩАТА


Община Елхово включва двадесет и две населени места, от които един град и двадесет и едно села.Проследявайки последните десет учебни години броя на общинските училища, учениците и паралелките са както следва:


Учебна година

Населени места с училища

Брой училища

Брой ученици

Брой паралелки

Средна пълняемост

1997/1998

10

12

2313

132

18

1998/1999

10

12

2272

130

17

1999/2000

9

11

2166

122

18

2000/2001

8

10

2113

110

19

2001/2002

8

10

2008

105

19

2002/2003

6

8

1947

96

20

2003/2004

6

8

1838

93

20

2004/2005

6

8

1728

89

19

2005/2006

5

7

1610

80

20

2006/2007

5

7

1546

77

20


През учебната 2007/2008 година мрежата от общински училища включва:Училища


Общ брой паралелки


Общ брой ученици

Средна пълняемост в

паралелка

Г”Св.Климент Охридски” Елхово

14

283

20

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Елхово

21

507

24

ОУ”Св.Паисий Хилендарски”

21

447

21

ОУ”Хаджи Димитър” Гранитово

5

69

14

ОУ”Христо Ботев” Лесово

4

58

14

ОУ”Васил Левски” Маломирово

4

57

14

ОУ”Св. Паисий Хилендарски” Бояново

5

67

13

ОБЩО

74

1488

20


Паралелките в общинските училищата се разпределят така:
УчилищеБрой паралелки


общо

от тях:

самостоятелни

слети

Г”Св.Климент Охридски” Елхово

14

14
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Елхово

21

21
ОУ”Св.Паисий Хилендарски” Елхово

21

21
ОУ”Хаджи Димитър” Гранитово

5

2

3

ОУ”Христо Ботев” Лесово

4
4

ОУ”Васил Левски” Маломирово

4
4

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” Бояново

5

2

3

ОБЩО

74

60

14


Персоналът, обслужващ общинските училища през учебната 2007/2008 година по категории е:Училище

Персонал - щатен

педагог.

непедагог.

общо

Г”Св.Климент Охридски” Елхово

25

7

32

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Елхово

33

13

46

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” Елхово

34

13

47

ОУ”Хаджи Димитър” Гранитово

9,5

2

11,5

ОУ”Христо Ботев” Лесово

6

2

8

ОУ”Васил Левски” Маломирово

7

2

9

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” Бояново

7

2

9


Учениците до 16-годишна възраст от населените места, в които няма училище ежедневно пътуват.За учебната 2007/2008 година пътуването е организирано при следните условия:

-по транспортната схема на общината – от селата Изгрев, Пчела, М.манастир, Кирилово, Трънково, Мелница, Борисово, Жребино, Стройно

-със собствен транспорт /два броя автобуси марка “Ситроен”, модел “Джъмпер”, съответно с 15+1 и 11+1 места./ - от селата В.поляна, М.Кирилово, Г.Дервент, Лалково, Раздел, Чернозем, Добрич.

Общият брой ежедневно пътуващи ученици до 16-годишна възраст от общинските училища е 229 и разпределението по направления е следното:
Училище

Пътуващи ученици

от населено място

брой

Г”Св.Климент Охридски” Елхово

Гранитово

1

М.манастир

1

ОУ”Св.св.Кирил и Методий Елхово

Изгрев

59

Пчела

41

М.манастир

15

Кирилово

30

Трънково

17

Добрич

10

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” Елхово

Кирилово

2

ОУ”Хаджи Димитър” Гранитово

В.Поляна

5

М.Кирилово

2

Мелница

12

ОУ”Христо Ботев” Лесово

Мелница

3

ОУ”Васил Левски” Маломирово

Г.Дервент

2

Лалково

2

Раздел

8

Чернозем

6

ОУ”Св. Паисий Хилендарски” Бояново

Борисово

2

Жребино

8

Стройно

3


Броят на паралелките на общинските училища в селата през последните десет учебни години е както следва:Учебна година

ОУ”Хаджи Димитър” Гранитово

ОУ”Христо Ботев” Лесово

ОУ”Васил Левски” Маломирово

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” Бояново

1997/1998

5

6

5

8

1998/1999

5

7

5

8

1999/2000

5

6

6

8

2000/2001

8

6

6

8

2001/2002

8

5

6

6

2002/2003

8

4

6

5

2003/2004

6

5

6

5

2004/2005

6

4

6

6

2005/2006

6

4

4

5

2006/2007

6

4

4

5
  1   2   3

Свързани:

Община елхово iconГрад елхово докладна записка от петър андреев киров кмет на община Елхово относно
Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип...
Община елхово iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12. 10. 2012г от Мария Ангелова Никова – председател на ус на сдружение „Местна...
Община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Община елхово iconДо общински съвет гр. Елхово
Относно: Приемане на План-сметките за разходите за 2013 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр. Елхово и населените...
Община елхово iconПрограма за развитието на физическото възпитание и спорта в община елхово за периода 2012-2015 год
Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е основен документ на Община Елхово, който анализира състоянието и очертава...
Община елхово iconДо общински съвет гр. Елхово
Относно: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на Граничен комплекс “Изгрев”ад и даване...
Община елхово iconОтчет за касовото изпълнение на сборния бюджет на община елхово за 2009г
На проведено заседание на Общински съвет – Елхово с решение №287/21/1 по Протокол №21/ 21. 04. 2009г бе приет сборния бюджет на община...
Община елхово iconГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна...
Община елхово iconBg-елхово: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за обществена поръчка услуги
Община Елхово, ул. "Търговска" №13, За: Даниела Трендафилова, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88027, e-mail:, Факс: 0478 88034
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом