Програма на семинара-практикум:
ИмеПрограма на семинара-практикум:
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер71.38 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.intercontact-bg.com/OBUCHENIE-site/PokanaStress.doc 

Уважаеми дами и господа,


Интерконтакт ООД, Пловдив и Центъра за психологическо консултиране и обучение, Пловдив

Ви канят да вземете участие в тренинг обучението
Управление на стреса

Съвременни технологии за екстремно съхраняване и възстановяване на психоемоционалното равновесие и работоспособност


интензивен семинар – практикум


8 май (петък ) 2009 г., Пловдив

Делови център Пловдив, до площад СЪЕДИНЕНИЕ

  1. 17.30 ч., залата на 2 етаж

Цел на тренинга: Семинарът – практикум е създаден с идеята да даде възможност на участниците:

 • Да разгърнат свойте възможности, чрез усвояване на знания в областта на комуникацията

 • Да усвоят нови психологически техники и похвати,полезни в общуването им с хората  на различни нива

 • Да могат да превръщат негативните послания в позитивни съобразявайки се с индивидуалните особености на събеседника

 • Да умеят да балансират настроенията и чрез психологически похвати да прогнозират и управляват конфликтите 

 • Да  разпознават психофизиологическите състояния предшестващи възникването на стреса

 • Да овладеят  методите за саморегулация в условията на съвременният интензивен живот

 • Да постигат  оптимално психоемоционално състояние в стресови ситуации

 • Да съхраняват ясноста и спокойствието на ума си в напрегнати ситуации и при решаването на трудните задачи

Аудитория: всички които искат да подобрят своето състояние и самочувствие, да получат в ръцете си надежден  инструмент, които ще позволи да управляват собственото си психоемоционално състояние.

всички които във връзка с своята работа са подложени на въздействието на стрес, и на които е необходимо правилно и навреме да се справят със стресовите ситуации. Програма на семинара-практикум:Програма на семинара-практикум:

Програма:

 Стрес и стресоустойчивост 

Определение за стрес и стресоустойчивост. Откъде идва стреса и какви са механизмите за формирането му. Биологични,

психологични и социални механизми.

 Причини и предпоставки за възникването на стреса

 Класификация на основните причини предизвикващи стрес. Понятие за стресори и стресови ситуации. Фази в развитието на

стреса.

 Симптоми на стреса

 Как въздейства стреса на човека? Физически, психологически и поведенчески симптоми. Влиянието на стреса на различните

типове личности. Последствия от въздействието на стреса. Професионалният стрес

Определение и характеристика на професионалния стрес. Съвременната организация като среда за възникване и развитие

на специфичните стресове на съвремения живот. Феномена на професионалната деформация и изгаряне. Антистресовият стил

на работа – продуктивен метод на работа.

Мониторинг на стреса – как да измерим нивото на стреса

Измерване на стресоустойчивоста. Оценка нивото на адреналинова зависимост. Емоционалните, интелектуални и физически

нива на дистрес.

Как да променим своето състояние – техники за бърза саморегулация и самовъстановяване

Автотренинг, прогресивна релаксация, самохипноза – техники за сваляне на стресовото състояние

Силовите кръгове, котвите – техники за достъп до вътрешните ресурси

Буквалния рефрейминг, емоционалното израстване – техники за промяна на отношението към ситуацията.

Многократното напластяване на ресурсите – техника за създаване на мощно позитивно състояние.

Как да променим стресовите ситуации

Комуникацията като причина за стрес. Психологическото айкидо, техниката на разваления грамофон, техниката на елегантния

отказ и другите техники за антистресова комункация.

Умението коректно да отказваме, противопоставянето на манипулацията и агресията в общуването.

Майсторството на общуването

Вербално и невербално общуване.Как да спечелим доверието на човека в първите минути на общуването.Как да придобием

умението да създаваме в разговора психологически комфортна атмосфера.

Техники за установяване на психологически контакт

Как да използваме визуалните средства на въздействие-паузи,мимики,жестове и как да формираме положително отношение към

себе си.Как  „скритите комплименти“ и техниката на „активното слушане“ да работят в наша полза.

Способи за управление на емоционалното състояние на събеседника

Кои са правилата за водене на разговор в емоционално напрегната ситуация. Асертивното поведение. Техники за сваляне на

негативните емоции и агресията в общуването.

Ползи от семинара-практикум:

За фирмата:

Овладяване и регулиране на конфликтите  в колектива.

Подобряване съсредоточаването и фокусирането върху задачите – повишаване на резултатите от трудовата дейност без свръхнатоварване.

Правилно  построяване и подържане на отношенията с колегите.

Повишаване нивото на доверие и толерантност в колектива


За участника:

 • Леко и приятно да общувате с хората

 • Да бъдете уверени в себе си и в това, което правите

 • Ефективно да постигате своите цели в разговора

 • Да преодолявате съпротивлението и възраженията на събеседника

 • Да забелязвате и най-малките детайли

 • Да определяте автоматически психологическия тип на събеседника и да използвате това в разговора

 • Да построявате доверителни отношения

 • Искреността и умението да правите такова впечатление

 • Да спечелите в спора и постигате резултат, който напълно ви удовлетворява

 • Бързо да отстранявате  излишното напрежение

 • Самостоятелно да излизате от стрес


Методи: Лекционна и аналитична част, ролеви и делови игри, дискусии,тестове и практически занимания.   демонстрация и отработка на психологически техники, работа по двойки и в мини-групи, разбор на ситуации от участниците.


Структура на семинара:

9.30 – семинар – практикум – 1 част

11.00 – 11.15 – кафе-пауза

11.15 – 12.30 – семинар – практикум – 2 част

12.30 – 13.15 – обедна почивка


13.15 – 14.45 – семинар – практикум – 3 част

14.45 – 15.00 – кафе – пауза

15.00 – 16.30 – семинар – практикум – 4 част

16.30 – 17.30 – дискусионен форум


Цената за участие е 120 лв. и включва:

 • Участие в обучението

 • Методически и помощни материали

 • Кафе пауза

 • Сертификат за участие

Забележка: Участието ви в обучението е присъщ разход, за който ще ви бъде издадена данъчна фактура.
Таксата за участие 80 лв. включва:

 • Участие в обучението

 • Методически и помощни материали

 • Кафе пауза

 • Сертификат за участиеЗабележка: Участието ви в обучението е присъщ разход, за който ще ви бъде издадена данъчна фактура.  

Моля потвърдете участието си като попълните приложената заявка и я изпратите на посочените по-долу Е-mail или факс.Местата са ограничени.

Краен срок за заявяване на участие - 30 април 2009 г.

Всички въпроси по организацията на обучението можете да ни зададете на тел.: 032/27 56 02 27 56 03 факс, 0899 949 565 или на адрес: intercontact@noviz.com

Съгласно Закона за електронната търговия, ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение. Координатите Ви са получени от предишна кореспонденция или интернет пространството.

Моля потвърдете участието си като попълните приложената заявка и я изпратите на посочените по-долу Е-mail или факс.Местата са ограничени.

Краен срок за заявяване на участие - 30 март 2009 г.

Всички въпроси по организацията на обучението можете да ни зададете на тел.: 032/27 56 02 27 56 03, 0899 949 565 или на адрес: intercontact@noviz.com
 

 

Свързани:

Програма на семинара-практикум: iconПрограма на семинара-практикум:
Интерконтакт оод, Пловдив и Центъра за психологическо консултиране и обучение, Пловдив
Програма на семинара-практикум: iconПрограма по дисциплината: оптика практикум
В лабораторния практикум по оптика се демонстрират и изследват опитно основните оптични явления
Програма на семинара-практикум: iconПрограма по дисциплината: оптика практикум
В лабораторния практикум по оптика се демонстрират и изследват опитно основните оптични явления
Програма на семинара-практикум: iconПрактикум по биомеханике
Практикум по биомеханике / Н. Б. Сотский, В. Ю. Екимов, В. К. Пономаренко; Бел гос ун-т физ культуры. — Мн.: Бгуфк, 2012. — с
Програма на семинара-практикум: iconИнституциональная экономика практикум
К. э н., доцент Кулешова Т. А. институциональная экономика: Практикум./ Сибгути. – Новосибирск, 2010 г., 21 с
Програма на семинара-практикум: iconПрограмма курса практикум по культуре
Программа курса «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкий язык)». – М.: Импэ им. А. С. Грибоедова,...
Програма на семинара-практикум: iconПрограма на семинара "Oracle Development Tools"

Програма на семинара-практикум: iconДо президента
С радост приемаме желанието да проведете Семинара на Фондацията в хотел „Бреза” и Ви уведомяваме, че ценовите условия към посочената...
Програма на семинара-практикум: iconПрограма на семинар Ръководството
Програма на семинар” предоставя инструкции за изработване на програма на семинара, представяща дневния ред в табличен вид, като се...
Програма на семинара-практикум: iconПрограма 3 декември 2008 г., сряда
Цели на проекта bosmip 2; резултати от първите три семинара; програма за 2009 година; каква роля може да играе бск в bosmip 3 за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом