Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа
ИмеОпазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер18.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.strandja.bg/uploads/docs/proekt-11.doc
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg. 58301 – 71 - 491, договор reg. N 58301 – C - 001, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.

ДПП Странджа ще представи проекта за 11 редки растителни вида пред горските структури на територията на парк Странджа


Дирекцията на ПП „Странджа” кани ръководствата на Регионалната дирекция по горите – Бургас, Държавните горски стопанства – Царево, Кости, Звездец и Малко Търново и на Държавното ловно стопанство Граматиково, които се намират на територията на парка на тематична среща за представяне на своя проект „Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, договор рег. № 58301 – С – 001, проект рег.№ 58301- 71- 491.


Срещата ще се проведе на 19 март 2012 г. (понеделник) от 14.00 часа в залата на Горската сбирка в с. Граматиково, в която е експонирана и посреща туристи експозицята „Редки и защитени видове на Странджа”.


Директорът на парка и екипът ще представят целите, дейностите и очакваните резултати от този 3 годишен проект, в рамките на който ще се изгради разсадник за възстановяване на 11 редки растителни вида (включително странджански дъб и тис), а от близо година вече е създадена и посреща туристи експозицята „Редки и защитени видове на Странджа” в реновираната Горска сбирка в с. Граматиково. Ще бъдат изградени 7 туристически маршрути – един атрактивен туристически маршрут - с. Младежко - изворите на река Младежка, Калето село Евренезово и обратно в с. Младежко; един поклонически маршрут - с. Сливарово - Света Марина, а останалите 5 маршрута са тези, които отиват от 5-те нестинарски села - Сливарво, Граматиково, Кондолово, Българи и Кости до Голямата аязма.


Шестдесет избрани вековни дървета, разположени в близост до туристическите маршрути ще бъдат устроени като туристически атракция - оградени с дървена ограда и информационни табели, които ще дават информация за възрастта, височината, обиколката и вида на дърветата. На други 100 дървета ще бъдат поставени само информационни табели.


За повече информация:

Мария Патронова – ръководител проект

Мария Димиева – координатор проект

Свързани:

Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconПетиция за запазването на природен парк странджа
Природен парк Странджа е обявен през 1995 г., за да пази уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните...
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconПроект " Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа", финансиран по Оперативна програма "
Дирекция Природен парк Странджа, в изпълнение на проект “ Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран...
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconПътуващ семинар из природен парк „Странджа за учениците от град Бургас
Г. Кондолов” в Бургас бяха участници в инициативата, организирана от риосв – Бургас със съдействието на Дирекцията на природен парк...
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconКакво представлява Природен парк Странджа?
Природният парк Странджа е обявен през 1995 г и обхваща 1161 кв км. Това е най-голямата защитена природна територия в България. Природният...
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconДокументаци я
Избор на изпълнител за извършване на предварителни и други проучвания свързани с Дейности за опазване, възстановяване и поддържане...
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconНа план за управление на природен парк "странджа"
Предложени режими и дейности в пу на пп “Странджа” отнасящи се към Приложения №1 и №2 на зоос Минимален
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconНа план за управление на природен парк "странджа"
Предложени режими и дейности в пу на пп “Странджа” отнасящи се към Приложения №1 и №2 на зоос Минимален
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconТехническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет
Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в зм „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница...
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconСтановище на българска фондация биоразнообразие по Доклада за ео и Оценката за съвместимост на Проекта за изменение на оуп на Община Царево
Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, която от 1999 г разработва План за управление на Природен парк Странджа,...
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа iconДирекцията на Природен парк "Странджа" и
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом