Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
ИмеМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер12.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lzsvarna.iag.bg/data/jobs/159/Deklaratsia_po_4l17__NPKDS.rtf
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – ГР.ВАРНА

Ж.к. Възраждане,бл.78,вх.а,ет.1,ап.3, тел./факс 052/510 679, e-mail:lzsvarna@iag.bg


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


Долуподписаният(та) ........................................................................................................................................

ЕГН: ........................................, л. к. № ............................................, изд. на ............................. г.

от МВР гр…………...................., с адрес: ....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………,

тел. …………..............................., e-mail-……………………………………………………


ДЕКЛАРИРАМ, че:


1. съм пълнолетен/на български/ска граждан(ка)ин;

2. не съм поставен/а под запрещение;

3. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на

лишаване от свобода;

4. не съм лишен/а по съответен ред от правото да заемам определена

длъжност.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.


дата: .................. Декларатор: .................................

гр………………… (подпис )

Свързани:

Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconО изпълнителна агенция по горите
Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните е партньор при изпълнението на проект „futureforest” по...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите пазарджик
Бул. “Александър Стамболийски” №50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96, e mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к
...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 89 и чл. 90 от Кодекса на труда...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите – берковица
Берковица, ул. “Митрополит Кирил” №13, тел. 0953/80300, факс 0953/80301,e-mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом