Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие
ИмеОбщинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер201.45 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2012/12/12/programa_kucheta___2012_2015.doc


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


пл. Майка България №2


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


Период на действие

2012-2015 г.


декември 2012 г.


І. АНОТАЦИЯ

През последните 15 години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, което води до рискове за здравето на гражданите,поставя под съмнение европейския облик на Община Велико Търново и хуманното третиране на животните.

С цел прилагането на адекватни мерки за овладяване на проблема с безсопанствените кучета в гр. Велико Търново, от март 2008 г. Общината започна работа по нов метод, основан на препоръките на Световната здравна организация и съобразен с европейските изисквания. Здрави и неагресивни безстопанствени кучета се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и връщат на място. На евтаназия се подлагат доказано агресивни и болни животни.

На 24.01.2008 г., Народното събрание прие „Закон за защита на животните” (ЗЗЖ). Този закон вменява на Общината редица права и задължения по контрола на защитата и хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствени кучета.

ЗЗЖ е в сила от 31.01.2008 и съгласно чл. 40, ал. 1 общинските съвети приемат програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.

1. Описание на проблема - големият брой безстопанствени кучета води до:

 • здравни рискове:

- безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;


- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета.
 • създаване на дискомфорт на населението:


- много хора се страхуват от кучета;

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните.
 • икономическа неефективност:


- неефективните мерки, предпиемани от Общината за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати реални резултати и се създава социално напрежение.
 • тежко положение на безстопанствените кучета:


- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.

 1. Причини за възникването на проблема.


  1. Липса на адекватно и цялостно законодателство

  2. Липса на контрол върху популацията на домашни кучета;

  1. Неефективност на прилаганите методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;

  2. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят.

  3. Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности го изоставя;

2.6. Липса на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета.


3. Популация на безстопанствените кучета.

Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно, средно от 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изоставени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства, докато достигне определен максимум. Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – количеството храна, вода и възможности за подслон. При достигане на „носещия капацитет на средата”, раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава, че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета, ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени или мигриращи. Т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и непрестанен процес.
При период на настъпване на разгонване на всеки 6 месеца и полова зрялост на шестмесечна възраст, едно женско куче ражда за две години 324 кучета

ОтстраняванеТази графика се припокрива напълно с опита на Община Велико Търново, натрупан през периода 2004-2007г.,когато са били умъртвени 2621бр.кучета и не се наблюдава намаляване на популацията.
Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места?Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта /когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни животни/. Този гратисен период позволява, паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета - регистрацията им, и стерилизацията на част от тях.

Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението ”безстопанствени кучета”.


Кастрация

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация:

 • прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка на неагресивните безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор

 • регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.


ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА


 1. Цели:

  1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на Велико Търново.

  2. Намаляване до минимум рисковете от разпростанение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

  3. Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета 1. Задачи:

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета, до трайното изчезване на явлението “безстопанствени кучета”.

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

2.3. Повишаване на чистотата на градската среда.

2.4. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.


ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

  1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

  2. Настаняване в Общински приют за безстопанствени животни.

  3. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

  4. Задомяване на безстопанствени кучета.

  5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

  6. Регистрация на домашните кучета.

  7. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

  8. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

  9. Кампании за подобряване на чистотата градската среда.


ІV. МЕРКИ ПО:


 1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани „обработка”) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.


1.1 Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти и стационарни амбулатории, съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).


1.2. Обработката се извършва на принципа на масовата кастрация,1 по райони и във връзка с молби и сигналите на граждани, като приоритетно се обработват женските кучета


1.3 Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града и Общината


1.3.1. Райониране, в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следват:

- Паркове и детски площадки в гр.Велико Търново

- Учебни заведения, детски градини и централна градска част

- Жилищни квартали

- гр.Дебелец и гр.Килифарево

- Крайградски вилни зони и селски райони

1.4. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.


1.5. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ


1.6. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.


1.7. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2 ,3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.


2. Настаняване в Общински приют за безстопанствени животни (ОПБЖ)


2.1 ОПБЖ гр. Велико Търново е проектиран в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №41. Същият е „приют от отворен тип и място за временно настаняване на безстопанствени животни”.

2.2 Настаняването на животните се извършва, съгласно изискванията на Наредба 41 на Министерството на земеделието и храните:

 1. в отделни помещения здрави животни според вида и изискванията за отглеждането им;

 2. в отделно помещение болно или наранено животно;

 3. в отделно помещение доказано агресивно животно;

 4. в навес за временно настаняване на животни

 5. място за игра и разходка на животните.

 6. приоритетно с настаняват болни и агресивни животни, както и заловени в дворове на детски и учебни заведения, болници, градски паркове.


2.3. Управителят на ОПБЖ се назначава, съгласно чл.43, ал. т.1 от ЗЗЖ и:

1. Отговаря за административното управление

2. Осъществява комуникация с граждани, организации и контролни органи при изпълнение на своите задължения и съдейства в рамките на своите правомощия на други органи и институции, изготвя графици за изпълнение на дейностите, при необходимост.

3. Осъществява контрола по отношение на използваните ветеринарномедицински препарати и контрола върху гледачите за спазването на необходимите изисквания при престоя на животните в приюта и тяхното правилно хранене.

4. Осъществява лечението и манипулациите на животните в приюта и ежедневно следи за тяхното състояние.

5. Води изискуемите регистри, досиета, дневници, отчети, а също така заявява и съблюдава изразходването на ветеринарномедицински препарати и храни.

6. Организира кампании за осиновяване на настанените в приюта безстопанствени животни


2.4. Кучетата се настаняват в ОПБЖ при спазване на изискванията за защита на животните.

1.При постъпване на животното се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен преглед и ако е необходимо -лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.

2.На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ.

3.По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.

4.Неизлечимо болни животни и такива, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните, се подлагат на евтаназия, съгл. чл. 179 от ЗВМД и чл. 45 т. 8 от ЗЗЖ.


2.5. Ежемесечно управителят на приюта предоставя на Кмета на Община Велико Търново информация за дейността и извършената работа в ОПБЖ.


2.6. Достъпът на граждани и представители на организации се осъществява в рамките на работното време, определено в Правилника за вътрешния ред и организацията на работа в ОПБЖ. през делнични и почивни дни, с изключение на официалните празници


2.7. Посещенията на лица с цел осъществяване на обществен контрол съгласно чл. 57 и чл. 58 от Закона за защита на животните, се осъществяват само след представяне на пълномощно от юридическо лице с нестопанска цел, което е изпълнило изискванията за регистрация, посочени в чл. 57 от същия закон.


2.8. Животните, настанени в ОПБЖ, се предоставят безвъзмездно за осиновяване, задължително след кастрация.

Новите собственици подписват Декларация за осиновяване по образец, с която се задължават да полагат необходимите грижи за осиновеното животно.


2.9. Домашни любимци:

1. В случай че изгубен домашен любимец е настанен в ОПБЖ, управителят на приюта уведомява за това чрез интернет страница и публикации в медиите.

2. Собственикът на животното представя ветеринарномедицински паспорт или свидетелство за собственост, и подписва декларация, че го е получил.

3. Собственикът на животното трябва предварително да заплати разходите по настаняването и престоя на животното според актуалния ценоразпис на приюта. Същият подлежи на санкция, съгласно разпоредбите на НООС на Община Велико Търново.

4. Установен и уведомен по надлежния ред собственик на куче, непотърсил кучето си, настанено в ОПБЖ в срок до 7 календарни дни от настаняването му в приюта, се наказва с глоба, съгласно санкциите на НООС.

5. В случай, че след заплащане на предвидената глоба, собственикът желае да получи животното си обратно, той подписва приемо-предавателен протокол, че е запознат със задълженията си като собственик на домашно куче.

6. В случай, че след заплащане на предвидената глоба, собственикът не желае да получи животното-компаньон обратно, той подписва протокол за предоставяне на собствено куче, в който декларира, че се отказва от кучето си и го предоставя безвъзмездно на ОПБЖ.

7. Оставените по реда на т.6 кучета в ОПБЖ се кастрират, ваксинират и обезпаразитяват и се предлагат за осиновяване.

8. При повторно залавяне на куче, което вече е било освобождавано от приюта по реда на т.5 от ОПБЖ, на собственика се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер, съгласно разпоредбите на НООС.

9. Собствениците на кучета, които не са в състояние да полагат необходимите грижи при отглеждането на своите кучета, могат да ги предадат в ОПБЖ, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

10. В случаите по т.9 собствениците на кучета могат да потърсят съдействие от ОБПЖ, където могат да приемат животното в срок до 8 дни от получаване на сигнала от собственика и при наличие на свободни места. Тези животни се настаняват в ОПБЖ и след необходимата обработка се предлагат за намиране на нов собственик.

11. Ако животното отговаря на предписаните от закона критерии за евтаназиране, управителят на ОПБЖ може да откаже да го приеме, като насочва собственика на кучето към регистрирано ветеринарно лечебно заведение.


3. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.


3.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ.


3.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД.


4. Задомяване на безстопанствени кучета


4.1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.


4.2. Общините, ОПБЖ и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета.


5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.


5.1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставят на отговорното по надзора лице.


5.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

 • Идентификационен номер

 • Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина

 • Дата и място на залавяне

 • Дата на обработката

 • Дата и място на връщане

 • Отговорно по надзора физическо или юридическо лице


5.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата, се изпращат до 5 число на всеки месец в Община Велико Търново.

5.4. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.


6. Регистрация на домашни кучета


6.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД. При регистрация на кучето, ветеринарния лекар поставя микрочип, който съдържа индетификационен чип- индивидуален номер на животното, или татуировка.


6.2. Община Велико Търново изготвя и поддържа регистър на домашните кучета.


6.3 Таксата за домашни кучета се събира от Данъчната общинска администрация.


6.4. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ.


6.5. Собствениците на кастрирани домашни животни не заплащат такса съгласно чл.175/2/т.5 от ЗВМД


6.6. Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват общината и ОЗЖ.


7. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.


7.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.


8. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета


  1. 8.1 Изготвяне на „Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на животни на територията на Община Велико Търново”.   1. 8.2. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от отдел „ОС” на Община Велико Търново, ОДБХ и ОЗЖ, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.


9. Кампании за подобряване на чистотата градската среда


9.1. Определяне на зони за разходка на кучета.


9.2. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.


10.Изготвяне и провеждане на образователни програми.


10.1. Програмите се изготвят и провеждат съвместно от ОЗЖ и Община Велико Търново


V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА


Местна власт – Кмет, Ресорен Заместник кмет и отдел ”ОС”, Организации за защита на животните.


1. Местна власт


1.1. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40 , ал. 1 от ЗЗЖ.

1.2. Кметът или упълномощено от него лице организира изграждането на приюти или реформира налични обекти (изолатори) за обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл. 41 от ЗЗЖ. Общинският Съвет определя общински терени за изграждане на приюти от страна на ОЗЖ за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места на животни при спазване на Програмата.

1.3.Кметът на Общината възлага, съгласно Закона за Обществените поръчки, дейностите по изпълнението на програмата,

1.4 Кметът организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчет пред Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл.40 ал.2 от ЗЗЖ


2. Изпълнители на програмата


2.1. Изпълняват дейностите по програмата, съгласно сключения с Кмета на Община Велико Търново договор.

2.2. Стопанисват Общинския приют съгласно ЗЗЖ.

2.3. Със съдействието на ОЗЖ упражняват надзор над обработените животни съгласно чл.49 от ЗЗЖ.

2.4. Приемат и обработват сигнали по надзора


3.Общинска администрация


3.1. Отдел ”ОС”обработва сигнали и жалби на граждани и организации, който се приемат:


 • По телефон

 • Писмено

 • По и-мейл


3.1.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.


3.1.2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон или адрес за обратна връзка. Подателят на сигнала посочва мястото на инцидента и описание на кучето/та.


3.1.3. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването и.


3.1.4. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от проверката.


3.1.5. Агресивното куче се залавя и се настанява в приют на община или на ОЗЖ.


3.1.6. Проверката на сигнала и жалбата, отговарящи на т.3.1.1. – 3.1.4., се извършва от отдел ”ОС” съвместно с представител на ОЗЖ, в срок от 7 дни от подаване на жалбата.


3.1.7. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следва:

 • Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите на ухапване), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.

 • Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето.


На база на проверката се изготвя констативен протокол.

3.1.8. В случаите, когато липсва съгласие между проверяващите се извършва повторна проверка с участието на частно практикуващ ветеринарен лекар, одобрен и от двете страни.

3.1.9. В зависимост от констативния протокол се предприемат следните действия:

 • Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл. 174 от ЗВД или се настаняват в приют на организация за защита на животните.

 • Доказано агресивни кучетата, за които не се явят лица, желаещи да ги отглеждат като животни-компаньони или не бъдат настанени в приют на ОЗЖ, се подлагат на евтаназия след изтичане на 14 дневен срок от настаняването им в приюта, стопанисван от изпълнителя.

 • В случай, че жалбата е неоснователна, кучето/та се обработва/т и се връща/т на мястото на залавяне или се настаняват в приют.


3.2.Общината упражнява системен контрол върху извършваните дейности по Програмата в приютите и организациите, извършващи дейности по изпълнението на програмата.

3.3. Общината и ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни събития и разпространяват информационни материали по Програмата.

3.4.. Общинските служители участват заедно с представители на ОЗЖ при проверките на сигналите и жалбите на граждани, относно агресивни кучета.

3.5. Всички процедури и подробности по отношение на работата на стационарните амбулатории или приюти се уреждат с Вътрешни правила за работа, утвърдени от принципала.


4. Организации за защита на животните (ОЗЖ)

4.1. ОЗЖ могат да излъчват медиатор, който да следи за изпълнението на програмата в приютите.

4.1.1. Медиатор може да бъде всяко лице, предложено от ОЗЖ, различно от това стопанисващо приюта по т.2.2.

4.1.2. ОЗЖ, регистрирано като юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните, представя списък с имена на лицата по 4.1.1. за длъжността на медиатор, който се одобрява от Кмета на Общината.

4.1.3.Медиаторът изпълнява задълженията си на доброволен принцип, като не получава възнаграждение от Общината за дейността си.

4.1.4.Медиатор

 • Има право на постоянен достъп до приюта и всички извършвани дейности.

 • Съблюдава спазването на изискванията по глава V от ЗЗЖ

 • Следи за коректното попълване на дневника по чл.44 ал.1 т.4 от ЗЗЖ

 • Изготвя ежеседмичен доклад, който представя пред Кмета на Общината и Обществеността

 • В случаи на констатирани нарушения на ЗЗЖ уведомява ОДБХ

4.2. ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.


4.3.. ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти, могат да кандидатстват за участие в Програмата пред Общината, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ и да сключат договор за изпълнение на Програмата.


4.4. ОЗЖ съдействат при изготвянето на „Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на животни” и участват в изработването на Програмата.

4.5. ОЗЖ съдействат на общината, като посочват свои представители за координация на съвместната работа между община, ОЗЖ и граждани.


4.6. ОЗЖ съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.


4.7. ОЗЖ осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите.


4.8 ОЗЖ сформират координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни съмишленици за проверка на сигнали и жалби.


4.9. ОЗЖ предоставят на Общината списък на координатори за съдействие по места, относно изпълнение дейностите по Програмата.


4.10. ОЗЖ участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.


4.11. ОЗЖ предоставят на амбулаториите и приютите, които работят по програмата описание на необработените кучета по райони. Съдействат при залавянето и връщането на кучетата.


4.12.ОЗЖ поемат надзор върху обработените кучета.


4.13. ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.


4.14. ОЗЖ съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.


4.15. ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата.


4.16. ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.


VI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата

1.1. Бюджет , съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД

1.3. Дарения

1.4. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ.


VII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ:


Очаквани резултати от осъществяването на програмата.


1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:


1.1. Повишаване на безопасността на градската среда;

1.2. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

1.4. Намаляване на социалното напрежение.

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.


2. Количествени подобрения.


2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приют.

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.

2. 3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД.

2.4.Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.


3. Критерии за изпълнението на програмата.


3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.

3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, дворове, складове и др.

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5. Брой на задомените кучета в края на третата година.

3.6. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и постигнатите резултати, представени от кмета пред Изпълнителния директор на БАБХ, съгласно чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.

3.7.Брой на повторно обработени животни /реваксинация и обезпаразитяване на вече кастрирани животни/

VІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

1. Закон за защита на животните.

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност.

3. Становище на Световната Здравна Организация.

1 Принцип на масова кастрация – означава свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета, приоритетно женските.
Свързани:

Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Чл (1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените...
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда редът и условията за осъществяване на дейностите на Община Летница за овладяване популацията на...
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник съдържание
За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconОбщинска администрация
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconАктуализация на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2011 2014 г. Съдържание
Неправителствени организации за защита на животните (озж) и регионалното подразделени на Съюза на ветеринарните лекари
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие iconПрограма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тервел

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом