След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен




ИмеСлед анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер23.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен начин, че на процесното място в Б., ул. “Д-р Христо Татарчев” с посока на движение ЦГЦ Б. обвиняемият е управлявал МПС, а именно лек автомобил с марка Форд Ескорд рег. № Е 8148 ВР без свидетелство за управление на МПС към този момент, след като е бил наказан по административен ред с лишаване да управлява МПС, след влизане в сила на НП № 5105/08. 08.2012 г. на Началника на Сектор ПП при ОД МВР Б., който административен акт е влязъл в сила е и сведен до знанието на дееца към 22.09.2012 г., респективно извършил е такова нарушение в едногодишен срок от наказването му по административен ред, чрез визираното НП.

Правилно РП Б. е счела и квалифицирала това деяние на обвиняемото лице, като престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. От субективна страна със съзнанието на дееца са били отразени всички обстоятелства за извършване на конкретното престъпление, за неговия фактически състав, обществено опасни последици, поради което деянието е извършено виновно, съзнателно и умишлено от страна на обвиняемото лице.

От друга страна, съдебният състав констатира, че за наказанието по чл. 343в, ал. 2 от НК се предвижда наказателна санкция, която е в рамките на чл. 78А, ал. 1 от НК, като допустима първа кумулативна предпоставка за освобождаване на дееца от наказателна отговорност. На следващо място съдебният състав отчете, че обвиняемото лице не е осъждано към момента, не е освобождавано от наказателна отговорност до този момент, а от процесното престъпление не са настъпили имуществени вреди, които да са останали не възстановени такива. Тези кумулативни предпоставки действително обосновават извода за необходимостта от приложението на чл. 78А, ал. 1 от НК и освобождаването на Ю. А. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК с налагане на административно наказание “глоба”. При определяне размера на глобата съдебният състав отчете многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства, а именно чисто съдебно минало, изказано съжаление за стореното, млада възраст, признаване на вината, поради което съдебният състав счита, че адекватно и справедливо административно наказание в този случай за дееца е минималното такова посочено от Законодателя в актуалната редакция на чл. 78А, ал. 1 от НК към датата на инкриминираното деяние, а именно това е глоба в размер на 1000 лв. Доколкото към извършване на престъплението обвиняемото лице вече е било лишено по административен ред да управлява МПС съдът счита, че не следва да бъде налагана такава кумулативна административна санкция, съгласно чл. 78А, ал. 4 от НК.

МОТИВИРАН от изложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НК , СЪДЪТ


Р Е Ш И :


ПРИЗНАВА Ю. Р. А., . ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2012 г. около 04.20 ч. в Б. по ул. Д-р Христо Татрчев в посока на движение ЦГЦ към градска градина управлява МПС, без свидетелство за управление на МПС, респективно управлявал такова в 1–годишния срок от наказването му по административен ред да не управлява МПС, чрез НП № 5105/08.08.2011 г. издадено от Началник сектор ПП при ОД МВР Б., влязло в законна сила на 22.09.2011 г., представляващо престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, за което на основание чл. 78А, ал. 1 от НК ГО ОСОВБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “ ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.


РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Б..


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства и като съобрази становището на обвиняемия и рп-б., съдът констатира, че няма спор относно фактическата
НК. В тази връзка, и съобразно ангажираните в досъдебната фаза на процеса доказателства, съдът приема за доказано в процеса от фактическа...
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства съдебния състав намира следното

След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебният състав приема, че акта за констатиране на дребно хулиганство е съставен при спазване на
След анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебният състав приема, че акта за констатиране на дребно хулиганство е съставен...
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства съдебния състав намира, че предложението на рп б е процесуално допустимо и подлежи на съдебен контрол

След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебният състав намира, че постановлението на рп б е процесуално допустимо, подлежи на съдебен контрол
След анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебният състав намира, че постановлението на рп б е процесуално допустимо,...
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебния състав намира за установено по делото следното
Акта за констатиране на дребното хулиганство е изготвен при съобразяване на всички нормативни изисквания за това и подлежи на съдебен...
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебния състав намира следното
Акта за констатиране на дребно хулиганство е изготвен съобразно предвидената за това процедура, същият е надлежно връчен на страните...
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства съдебният състав намира, че постановлението на прокуратурата по реда на чл. 78а от нк е процесуално
След анализ на ангажираните по делото доказателства съдебният състав намира, че постановлението на прокуратурата по реда на чл. 78а...
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебният състав намира, че Акта за констатиране на дребно хулиганство е процесуално допустим, подлежи на
След анализ на ангажираните по делото доказателства, съдебният състав намира, че Акта за констатиране на дребно хулиганство е процесуално...
След анализ на ангажираните по делото доказателства, а именно и тези в досъдебната фаза на процеса съдебния състав приема за доказано по несъмнен и категоричен iconСлед анализ на ангажираните по делото доказателства съдебният състав приема следното
О хулиганство е издаден при спазване на императивните правила и съдът не счита, че са налице допуснати процесуални нарушение, които...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом