Архитектура, строителство – съвременност
ИмеАрхитектура, строителство – съвременност
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер39.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vfu.bg/en/conf_af_2013/requirements/template_en.doc
6-та Международна научна конференция

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ”

30 Май -1 Юни 2013

Варна, България

6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING – MODERNITY”

30 May - 1 June, 2013

Varna, Bulgaria


Празен ред

Празен ред

Празен ред

TITLE OF THE PAPER IN ENGLISH (Times New Roman 12pt, Bold, Centered, All Caps). МAXIMUM SIZE – TWO LINES


Blank line

Name of the leading author1, Name of a co-author2, .... (Footnotes, Options: Restart Each section)

Blank line

ABSTRACT:

The abstract should be no longer than 10 lines (Times New Roman 12pt, Justified, Indentation: First line: 1cm). Abstarct Abstract Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме

Blank line

Key words: key words, key words, ключови думи, ключови думи, ключови думи, ключови думи, ключови думи, ключови думи, ключови думи, ключови думи

Blank line

Blank line


1. Introduction. (Times New Roman 12pt, Bold, Justified, Indentation: First line: 1cm, not using any automatic page numbering)

The main text of the paper should be with font Times New Roman, 12 pt, Justified, Indentation: First line: 1cm. The pages should not be numbered. Number of pages – no more than 10 pages in total (incl. the title page, the main text with figures and tables, used literature).

Blank line

2. Section of the paper. (Times New Roman 12pt, Bold, Justified, Indentation: First line: 1cm, not using any automatic page numbering).

The main text of the paper should be with font Times New Roman, 12 pt, Justified, Indentation: First line: 1cm. There should be one blank line left prior to the title of each section.

All the figures should be inserted on a separate line as a part of the text (Format Picture Layout In line with text). The figures and their titles should be centred, while before and after them there should be one blank line left. The minimum resolution of the figures: 200dpi. The tables should be centred as the figures are, while leaving one blank lines above and below them. The font of the data in the tables should be within the range of 8-12pt. The titles of the figures and the tables should be in Italic (Times New Roman, 12 pt, Italic, Centered, Indentation: None). The titles of the figures shall be written below the figure, while the titles of the tables – above the table. Examples for the layout of a figure and a table:

Blank lineFig. 1. Title of the figure

Blank line


Table 1. Title of the tableBlank line

The references to the figures and tables in the main text should look like that: Fig. 1, Table 1. All the external references should be in square brackets.

The automatic standard dashes or full stops shall be used for any non-numbered lists:

  • the settings for the non-numbered lists are: Bullet position -> Indent at: 1 cm, Text position -> Tab space after: 1,5 cm, Indent at: 1,5 cm;

  • the settings for the non-numbered lists are: Bullet position -> Indent at: 1 cm, Text position -> Tab space after: 1,5 cm, Indent at: 1,5 cm.

Please, send your paper to: conf_af_2013@vfu.bg in a format MS Word 2003/2007. In case of a failure to keep the deadline for submission of the full text of the paper, or with non-compliance with its layout requirements, the paper will not be published. We would recommend that you draw up you paper directly in the present template file, which is made according to the requirements.

Blank line

2.1. Sub-section of the paper. (Times New Roman 12pt, Bold, Justified, Indentation: First line: 1cm, not using any automatic page numbering).

The main text of the paper should be with font Times New Roman, 12 pt, Justified, Indentation: First line: 1cm. There should be one blank line left prior to the title of each sub-section.

The numbering of the formulae should be at the end of the line, while using alignment right, tabulation of position 17cm. Format -> Tabs -> Tab stop position: 17cm, Alignment: Right. Example:

(1)

Any literature cited in the text shall be marked with numbers in square brackets. The literature indicated at the end of the paper should be written down according to the bibliography description standard. There should be two blank lines left prior to the literature, and one – after it.

Blank line

Blank line

lITERATURE

  1. БДС EN 1992-1-1:2005, Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, БИС.

  2. Fardis, M., Carvalho, E.C., Elnashai, A., Faccioli, E., Pinto, P.E., Plumier, A., Designers Guide to EN 1998-1 and EN 1998-5: Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. General Rules, Seismic Actions, Design Rules for Foundations and Retaining Structures. Thomas Telford Publishers, London, 2005.

Blank line


1 Name of the leading author, titles, organization (in Bulgarian language)

Name of the leading author, titles, organization (in English language), e-mail

2 Name of a co-author, titles, organization (in Bulgarian language)

Name of a co-author, titles, organization (in English language), e-mail

Свързани:

Архитектура, строителство – съвременност iconСтроителство и архитектура
В софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” се изучават следните специалности
Архитектура, строителство – съвременност iconНевена георгиева анастасова
Студентка по Архитектура V курс в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия
Архитектура, строителство – съвременност iconБиблиотека на Университета по архитектура, строителство и геодезия /уасг
България и за интересуващите се от българския принос в строителството чуждестранни специалисти, имащи възможност да изследват литературата...
Архитектура, строителство – съвременност iconУчилищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност "Водно строителство"-прием след завършено основно образование
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” гр. Велико Търново
Архитектура, строителство – съвременност iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Архитектура, строителство – съвременност iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по архитектура, строителство и геодезия /уасг/, бул. "Христо Смирненски" 1, За: инж. Бойко Кияков, Стефан Кръстанов,...
Архитектура, строителство – съвременност iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 21. 04. 06
Организатори на крупното събитие са Международната академия на архитектурата, Съюзът на архитектите в България, Университетът по...
Архитектура, строителство – съвременност iconВестник "строителство имоти"
Тази година специализираното издание за строителство, архитектура и недвижими имоти за 17-и пореден път ще отличи най-добрите строители,...
Архитектура, строителство – съвременност iconУниверситет по архитектура, строителство и геодезия

Архитектура, строителство – съвременност iconУниверситет по архитектура, строителство и геодезия

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом