Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1
ИмеМеждинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер46.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://souburgas.files.wordpress.com/2011/09/mejd_diagnostika_testove.doc
Приложение 4 Самостоятелна работа - математика

(междинна диагностика - ІІ клас) І гр.


Име: ..............................................................................

зад.1 Реши вярно. 10т./.....


43 + 6 = 34 + 27 = 80 – 51 = 76 22 98 100

- + - -

79 – 5 = 84 – 39 = 65 + 35 = 23 48 14 47
зад.2 Пресметни. 6т./......

( 76 – 49 ) + 12 = .....................................................................................


73 – ( 35 + 37 ) = .....................................................................................


( 24 + 6 ) – 9 =..........................................................................................

зад.3 Прочети внимателно условията на задачите, състави числовите изрази и ги пресметни. 4т./......

Разликата на числата 83 и 34 събери с 41. От сбора на числата 17 и 28 извади 9.


.................................................................... .................................................................

зад.4 В един гараж има 25 леки коли и със 17 повече товарни коли . Колко товарни коли има в гаража? А колко са всички коли в гаража? 6т./......

Дадено: ................................. Решение:


.................................................. ...............................................................


Търсим:1).................................................. ............................................................

2)..................................................

зад.5 Намери неизвестното число. 6т./...........

+ 28 = 91 30 + = 72 90 = + 52

…………………….. ……………….. ……………………..

…………………….. ……………….. ……………………..

Проверка: ………......... Пр.: ……………….. Пр.:…………………….

зад.6 Измери страните на триъгълниците, определи вида им и намери обиколката на всеки от тях.9т./........
Вид: .................................. ............................................... ..................................................


Обиколка:


................................................. ....................................................... ...........................................................

Общ брой точки: 41т./.......... учител: ...................

Оценка: ................................ родител:...................


Самостоятелна работа - математика

(междинна диагностика - ІІ клас) ІІ гр.


Име: ................................................................................

зад.1 Реши вярно: 10т./.....


52 + 7 = 45 + 28 = 90 – 43 = 95 26 98 100

- + - -

68 – 4 = 76 – 59 = 72 + 28 = 32 54 21 67
зад.2 Пресметни: 6т./......

( 24 + 6 ) – 9 =..........................................................................................


73 – ( 35 + 37 ) = .....................................................................................


( 76 – 49 ) + 12 = .....................................................................................

зад.3 Прочети внимателно условията на задачите, състави числовите изрази и ги пресметни: 4т./......

От сбора на числата 26 и 45 извади 7. Разликата на числата 72 и 34 събери с 41.


................................................................. ....................................................................

зад.4 Градинар засадил 32 бели рози и с 19 повече червени. Колко червени рози е засадил градинарят? А колко са всички рози в градината му? 6т./......

Дадено: ................................. Решение:


.................................................. ...............................................................


Търсим:1).................................................. ............................................................

2)..................................................

зад.5 Намери неизвестното число: 6т./......

+ 36 = 82 40 + = 95 70 = + 41

…………………….. ……………….. ……………………..

…………………….. ……………….. ……………………..

Проверка: ………......... Пр.: ……………….. Пр.:…………………….

зад.6 Измери страните на триъгълниците, определи вида им и намери обиколката на всеки от тях. 9т./........


Вид: ....................................... ........................................... ..............................................


Обиколка:


................................................. ....................................................... ...........................................................

Общ брой точки: 41т./.......... учител: ...................

Оценка: ................................ родител:...................


Самостоятелна работа – български език

(междинна диагностика - ІІ клас) ІІ гр.


Име: ...............................................................................................................


зад.1 Диктовка /на лист/


зад.2 Извади от диктовката 5 съществителни имена и определи рода и числото им.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 15 т.


зад.3: Допиши думите с и или й.

Васил Левски бил храбър геро....

По пътя има много опасни заво ...

В нашия град има богат Исторически музе...... 3т.


зад.4 Превърни съществителните имена от единствено в множествено число


училище - ................................... море - ..........................................

лъв - ............................................ обувка - .........................................

око - ............................................ полицай - ......................................... 6 т.


зад.5 Допълни изреченията с подходящи съществителни имена.

Децата отиват на ....................................... в гората.

Колко голям ............................. видях!

Казана ..................., хвърлен камък. 3т.


зад.6:Задраскай грешната буква и напиши дума за проверка. кра (г, к) - ................................. ка(б,п)ка - .....................

кора(б,п)че - .............................. бага(ж,ш) - ......................

гла(д,т)ко- ............................... р(а,ъ)ка - ...................... 12т.


зад.7: Във всяко изречение има по 2 грешки. Открий ги и ги поправи:


Чичо васко си купи нова къшта.


Санувах, че валя много сняк и покри земята.


Ванйо обича да се пързаля с шеината. 6 т.


Общо: 45 точки/ ...................... Учител:..............................

Оценка: ...................................... Родител: ................................


Самостоятелна работа – български език

(междинна диагностика - ІІ клас) І гр.


Име: ..........................................................................................................


зад.1 Диктовка /на лист/


зад.2 Извади от диктовката 5 съществителни имена и определи рода и числото им.


............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................15т.


зад.3: Допиши думите с и или й.

За свободата на България са загинали много геро.....

Коледарите обикалят къщите по стар народен обича.....

На дървото е кацнал и пее своята чудна песен един славе...... 3т.


зад.4 Превърни съществителните имена от единствено в множествено число


ухо - ............................................... книга - ..........................................

телефон - ....................................... дете - ...........................................

музей - ................................ двор - ........................................... 6т.

зад.5 Допълни изреченията с подходящи съществителни имена.

Гладна ................ хоро не играе.

Ти виждал ли си .............................?

Всички деца обичат ........................ 3т.


зад.6:Задраскай грешната буква и напиши дума за проверка. сня (г, к) - ................................. ри(б,п)ка - .....................

чора(б,п)че - .............................. панто(в,ф) - ......................

те (ж,ш)ко- ............................... п(а,ъ)течка - ....................... 12т.


зад.5 Във всяко изречение има по 2 грешки. Открий ги и ги поправи:


Децата отидоха за пролетни цветя в блиската гура.


Тази година ванко пръв видя штъркел.


Дядо Стоьо се умори и седна на пеиката да си почине. 6т.


Общо: 45 точки/ ...................... Учител:..............................

Оценка: ...................................... Родител: ................................

Свързани:

Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconСамостоятелна работа №1 Име: Клас зад. 1 Прочети думите в прав и обратен ред. Запиши новите думи
Име: Клас
Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconСамостоятелна работа №1 Име: Клас: зад. 1 Диктовка
Име: Клас
Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconСамостоятелна работа №1 Име: Клас: зад. 1 Диктовка
Име: Клас
Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconСпомоществованието за драмата люкреция борджия
На трета позиция, по-скоро междинна, застава в. Свобода в поместения кратък отзив, който ни дава представа конфликта между интелектуалците,...
Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconМеждинна диагностика – Първи срок Човекът и обществото

Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconМеждинна диагностика – Първи срок Човекът и природата

Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconОтговори 1 клас
Зад. 1: б Зад. 2: в Зад. 3: а Зад. 4: а Зад. 5: б Зад. 6: в Зад. 7: в Зад. 8: г – 6
Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconПисмено изпитване по български език – глагол, втори клас Име б клас, №
Име б клас, №
Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconМеждинна оценка на Общинския план за развитие междинна оценка
Въведение – необходимост от междинна оценка на изпълнението и актуализация на опр
Междинна диагностика ІІ клас І гр. Име: зад. 1 iconСамостоятелна работа по Човекът и обществото Пред картата на Родината – 3клас Име клас №
Име клас №
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом