Община долна митрополия, област плевен
ИмеОбщина долна митрополия, област плевен
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер17.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolnamitropolia.bg/Dokumenti/Objavi/obqva360_26022013.doc
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЯВА


На основание Решение № 360 от 26.02.2013 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № РД–08– 112 от 07.03.2013 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс


Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс от 11.00 часа на 03.04.2013 год. за предоставяне под наем за временно и възмездно ползване на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от Общинския поземлен фонд, находящи се по КВС на с.Рибен представляващи:

- ПИ № 106001 по Картата на възстановената собственост на с. Рибен, целият с площ 28,184 дка, НТП – „Овощна градина“, м. „Малко татарско";

- ПИ № 164018 по Картата на възстановената собственост на с. Рибен, целият с площ 11,014 дка, НТП – „Овощна градина“, м. „Преки дол“.

Началната конкурсна цена(НКЦ) е в размер на 35лв./дка (тридесет и пет лева/дка).

Стойност на тръжната документация - 30.00 лв. без ДДС.

Получаване на документация за участие - от 08.30 часа на 12.03.2013 год. до 16.00 часа на 02.04.2013 год. в стая 306, след представяне на документ за внесена сума за закупуването й в касата на Център за услуги и информация при Община Долна Митрополия, или по банков път по банкова сметка: IBAN BG27STSA93008410032300, BIC STSABGSF, Вид плащане 447000, банка ДСК - клон Долна Митрополия.

Депозит за участие:

- за ПИ № 106001 - в размер на 98,64лв.(деветдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) (10 % от НКЦ), внесен в касата на Общината, стая 106 или по банков път, по банкова сметка: IBAN BG79STSA93003300701573; BIC STSABGSF, банка ДСК-клон Долна Митрополия до 16.00 часа на 02.04.2013 год.;

- за ПИ № 164018 - в размер на 38,55лв.(тридесет и осем лева и петдесет и пет стотинки) (10 % от НКЦ), внесен в касата на Общината, стая 106 или по банков път, по банкова сметка: IBAN BG79STSA93003300701573; BIC STSABGSF, банка ДСК-клон Долна Митрополия до 16.00 часа на 02.04.2013 година.

При неявяване на кандидати повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 10.04.2013 год. в същият час и при същите условия, като срока за закупуване на документацията и внасяне на депозит за участие е до 16.00 часа на 09.04.2013 година.

За справки и информация тел.: 06552 22-81, или на интернет адрес www.dolnamitropolia.bg

гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704

e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg

Свързани:

Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-488/22. 08. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-655/16. 11. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13. 03. 2012 г в сградата на Община Долна Митрополия ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39,...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Главния архитект на Общината и одобрени с Решение №135/19. 04. 2012 год. На Общински съвет – Долна Митрополия, както следва
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 22. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 26. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 25. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 12. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Кмета на община Долна Митрополия се обявяват публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделска земя с начин на...
Община долна митрополия, област плевен iconBg-долна Митрополия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долна Митрополия, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка Директор дирекция "утсд", България 5855, Долна Митрополия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом