Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер115.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/katalozi/Buletin/Zelenchukovi 2.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ПРОДОВОЛСТВИЕТО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
Б Ю Л Е Т И Н


РЕЗУЛТАТИ ОТ СОРТОИЗПИТВАНЕТО НА ПРИЗНАТИ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪК “Б” СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ЗА 2007 година


Бюлетинът се издава на основание чл.25. ал.1 от Закона за посевния и посадъчен материал и съдържа:

p Кратка характеристика на морфологичните, биологичните, стопанските и технологичните качества на сортовете земеделски култури, признати от Експертните комисии и утвърдени със заповед на министъра на земеделието и продоволствието за периода 2007 год. за вписване в списък “А” на Официалната сортова листа на страната.


Сортовете са предложени на основание проведените експертизи в Териториалните звена и опитните полета в системата на Главната дирекция “Сортоизпитване” и частните пунктове за изпитване, съгласно чл.18 ал. 1, 2 и 3 от ЗППМ.

В бюлетина са включени сортове, утвърдени със ЗАПОВЕДИ на МЗП, които са издадени на основание разпоредбите на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и въз основа на решенията от проведените заседания на експертните комисии съгласно чл. 20 от ЗППМ.

hСписък “А на сортовата листа включва сортове от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, картофи, тютюн и овощни растения, които са различими, хомогенни и стабилни и отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

hСписък Б на сортовата листа се вписват сортове от декоративни, медицински и ароматни растения, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни и не се изпитват за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България, и сортове от зеленчукови култури и лоза, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни; по преценка на заявителя (селекционера) на сорта могат да се извършат изпитвания за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

Посевният и посадъчният материал от тези сортове може да бъде предлаган на пазара в страната.


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,

АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ - И А С А С

1113 София

бул.”Цариградско шосе” № 125, блок 1

За контакти: тел.:870 34 93; тел./ факс 713 635


EXECUTIVE AGENCY FOR VARIETY TESTING,

FIELD INSPECTION AND SEED CONTROL

125 “Tsarigradsko shose” Blvd., block 1

1113 Sofia, Bulgaria

tel. ++ 359 2 870 34 93; tel./ fax ++ 359 2 713 635

СЪДЪРЖАНИЕ:


ЛУК Стр.

 1. Vaquero 4

ДИНИ

 1. Trophy 4

 2. Crimson Тide 5

 3. Romanza 5

ПЪПЕШИ

 1. Конкурент 6

ТИКВИЧКИ

 1. Piyata 6

МОРКОВИ

 1. Champion 7

ДОМАТИ

Полиетиленови оранжерии

 1. Парис 8

Средноранно полско производство - консервна промишленост

 1. Chibli 8

ГРАДИНСКИ ФАСУЛ

 1. Gina 9

ГРАДИНСКИ ГРАХ

 1. Bolero 10

СПАНАК

 1. Meridien 10ЛУК

Allium cepa L.


Vaquero


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от Nunza BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Листа е със среден диаметър, восъчен налеп и средно зелeно оцветен. Луковицата е средна до голяма и закръглена. Месото е бяло, а сухата люспа е медножълта. Съдържанието на сухо вещество е ниско. Луковицата се формира при дълъг ден.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества през 2005 г.

Лъжливото стъбло е с дължина до 7 - 8 см и дебелина 1.7 - 2 см.

Листата са изправени, зелени със слаб до среден восъчен налеп.

Средната маса на луковицата е 150 – 240 г, при 73 – 136 г за стандарта Венец. Луковицата е с кръгла до слабо удължена форма. Покривните люспи са 2 – 3 на брой, от тях здрави са 1 - 2 жълтокафяви до бакъреночервени. Вегетативните пъпки са 1 – 3 броя. Не се наблюдава раздвояване и деформация на луковиците. Дебелината на шийката е 0.7 см.

Стандартият добив от луковици е 4.6 – 5.8 т/дка, при 1.9 – 4 т/дка за стандарта Венец.


ДИНИ

Citrullus Lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai


Trophy


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от Nunza BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Растенията са със среден до силен растеж. Листната петура е средна до голяма, силно наделена и средно зеленo оцветена. Плода е средно голям, формата в надлъжен разрез е кръгла, цвета при зрелост кремав. Формата в основната и връхната част на плода е плоска. Ивиците по плода са широки, тъмно сивозелени. Восъчния налеп на плода е среден. Цвета на месото е средно до тъмно червено. Семето е кафяво, с малък до среден размер. Стопанската зрелост настъпва рано. Хибридът е устойчив на Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 0 и Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 1.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества през 2005 г.

Дължината на главното стъбло е 2.75 – 3.30 м, с две и повече разклонения.

Плодовете са едри, средната маса е 4860 – 5170 г, с кръгла до плоскокръгла форма и гладка повърхност. Дебелината на кората е 1 – 1.7 см. Консистенцията на месестата част е нежна, сочна и вкусна.

При поливни условия са получени 3.7 – 6.8 т/дка стандартен добив, при 3.1 – 4.8 т/дка за стандарта Sugar baby и 4 – 6.4 т/дка за Crimson. При неполивни условия са получени 5 т/дка, при 4 т/дка за двата стандарта.

Сухото вещество е 9.4 %, при 8.6 % за Sugar baby и 10.34 % за стандарта Crimson. Захарите са 3.96 %, при 5.25 % за стандарта Sugar baby и 4.07 % за Crimson.


Crimson Tide


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма Syngenta Seeds BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Растежа на растението е силен, листната петура голяма. Плода е дълъг до много дълъг, широк, с елиптична форма в надлъжен пререз. Основното оцветяване в зрелост е кремаво. Ивиците по плода са средни до широки, тъмно зелени. Цвета на месото е среден до тъмно червен. Семето е средно голямо, кафяво оцветено. Хибридът е устойчив на Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 0, Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 1 и Colletotrichum lagenarium.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества през 2006 г.

Стъблото е с дължина 2.20 – 3.30 м и повече от две разклонения.

Средната маса на плода е 4350 г, с цилиндрична форма, на дялове. Дебелината на кората е 1.1 – 1.5 см с восъчен налеп. Месестата част е розовочервена на цвят, нежна и много вкусна.

По ранозрелост превъзхожда стандартите Sugar baby и Crimson.

Стандартия добив варира от 3.9 – 5.7 т/дка, при 2.7 – 4 т/дка за стандарта Sugar baby и 3.8 – 4.5 т/дка за Crimson.

Сухото вещество е 6.04 %, при 6.78 % за Sugar baby и 7.5 % за стандарта Crimson, а захарите – 4.04 %, при 4.76 % за Sugar baby и 4.86 % за Crimson.


Romanza


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма Syngenta Seeds BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Хибридът е диплоиден. Растението е със средна дължина на главното стъбло и пълзящ тип на растеж. Листната петура е дълга и средно широка, средно до силно наделена. Формата на плода в надлъжен пререз е кръгла. Ивиците са средно широки, тъмно зелени. Цвета на месото е червен. Стопанската зрялост настъпва средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества през 2006 г.

Стъблото е с дължина 2.4 – 2.6 м, с повече от две разклонения със средно зелени листа.

Средната маса на плода е 4000 г, с широкоелиптична форма. Дебелината на кората е 0.9 – 1.5 см с восъчен налеп.

Месестата част е червена на цвят, с нежна консистенция.

По стандартен добив превъзхожда стандартните сортове Sugar baby и Crimson – 3.8 – 5 т/дка, при 2.8 – 4 т/дка и 3.8 – 4.5 т/дка.

Сухото вещество е 8.54 %, при 6.78 % за стандарта Sugar baby и 7.50 % Crimson, а захарите 4.85 % , при 4.76 % за Sugar baby и 4.86 % за Crimson.


ПЪПЕШ

Cucumis melo L.


Конкурент

ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от „Униагро” ООД, автор на хибрида е Ганка М. Ангелова и Тодор Н. Николов.

ОПИСАНИЕ: Броя на възлите по главното стъбло е среден. Листната петура е средна до голяма, тъмно зелена на цвят. Плода е средно голям, в надлъжен пререз формата е елиптична, а цвета на кората по време на зрялост е жълто зелен. Формата на плода в основата и на върха е закръглена, браздите са плитки и средно широки. Основното оцветяване на сърцевината /месото/ е оранжево. Семената са средно големи, а цвета им е слонова кост. Цъфтежът и узряването настъпват рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 - 2006 г.

Дължината на стъблото е 1.25 – 1.84 м, с повече от две разклонения.

Средната маса на плода е 2000 г, кората е мрежовидна, жълто оцветена. Дебелината на месестата част е 3.6 – 6.4 см. Консистенцията е нежна, сочна, с типичен аромат.

Вегетационния период в Павликени е 87 дни, при 82 дни за стандарта Хибрид 1, в Ново село – 152 дни, при 157 дни за стандарта и в Петрич – 111 дни, при 114 дни за Хибрид 1.

Стандартния добив е 2.8 – 4.9 т/дка, при 1.7 – 4.1 т/дка за стандартния сорт Хибрид 1.

По сухо вещество и захари превъзхожда стандартния сорт съответно – 6.83 % сухо вещество, при 6.65 % за Хибрид 1, 2.46 % захари, при 2.34 % за стандарта.


ТИКВИЧКИ

Cucurbita pepo L.


Piyata


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от May Seed Co. Ltd, Турция.

ОПИСАНИЕ: Растението е с храстовиден хабитус. Листната петура е средна до голяма. Младия плод е средно голям до голям, с изтъненоелиптична форма, светло до средно зелен. Общата форма на плода е цилиндрична. Кората е зелена, с много слабо до слабо изпъкнали ребра. Основния цвят на кората на зрелия плод е жълт, а на месото кремав. Структурата на месото не е влакнеста. Семето е средно по размер и с елиптична форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средната маса на плода е 250 – 320 г. Консистенцията на месестата част е плътна и сочна.

По стандартен добив превъзхожда стандарта Изобилна – 4.1 – 10.3 т/дка, при 4 – 9.1 т/дка за стандарта.

Сухото вещество е 5.37 % - 5.56 %, при 5.46 % - 5.54 % за Изобилна.


МОРКОВИ

Daucus carota L.


Champion


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма Syngenta Seeds BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Листата са изправени до полуизправени, средно дълги, с финна до средна наделеност и средно плътни до плътни. Розетката е тясна до средно широка. Кореноплода е среден до дълъг, формата на челото е закръглена до конична, върха е тъп. Повърхността и сърцевината са оранжеви. Зрелостта настъпва рано до средно рано. Хибридът е устойчив на Alternaria dauci.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества през 2006 г.

Средната маса на кореноплода е 100 г, с дължина 16.5 – 17.7 см и диаметър 2.6 – 4 см.

Сърцевината заема около 20 % от кореноплода. Консистенцията е нежна.

Не са наблюдавани деформации и напукване на кореноплода.

Хибридът превъзхожда по стандартен добив кореноплоди стандарта Нантски в два пукта по сортоизпитване Пловдив и Негован /104.37 – 102.71 %/. Стандартния добив е 3.4 – 5.7 т/дка, при 3.2 – 6.3 т/дка за стандарта.

Сухото вещество е 12.1 %, при 14.18 % за Нантски, захарите са 6.6 %, при 6.56 % за стандарта, а каротина 21.25 mg/%, при 21.1 mg/% за Нантски.


ДОМАТИ

Lycopersicon esculentum Mill.

Полиетиленови оранжерии


Парис


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма „Геосемселект” ООД. Автори са Христо Атанасов Георгиев и Чавдар Христов Георгиев.

ОПИСАНИЕ: Растението е с детерминантен тип на развитие, с много на брой съцветия по главното стъбло. Съцветието е просто. Плода е среден до голям, формата в надлъжен пререз е плоско кръгла, а в напречен - кръгла. Перикарпа е среден до дебел, камерите са 4 – 6 броя. Наблюдава се средно голям зелен пръстен преди зрялост. Плода е средно твърд до твърд, с червен цвят при зрялост. Месото също е червено. Плода е със средна до дълга съхраняемост. Цъфтежа и узряването настъпват рано до средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2004 – 2005 г.

Средната маса на един плод е 120 – 170 г, а дебелината на перикарпа е 9 мм. Плода е без кухини, със средно груба кожица и водниста консистенция.

От хибрида са получени 7.8 – 9.8 т/дка стандартен добив, при 7.9 – 10.7 т/дка за стандартния хибрид Балкан.

Съдържанието на сухо вещество е 5.78 – 6.14 %, при 5.95 – 6.78 % за Балкан, на захари – 2.48 – 2.86 %, при 2.52 – 3.63 % за стандарта и на киселини – 0.38 – 0.54 %, при 0.42 – 0.73 % за Балкан.


Средноранно полско производство - консервна промишленост


Chibli


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма Syngenta Seeds BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Растението е с детерминантен тип на развитие. Плода е със среден до голям размер, формата в надлъжен пререз е правоъгълна, а в напречен – кръгла. Перикарпа е дебел, а камерите са 3 – 4 броя. Цвета на плода при зрелост и на месото е червен. Плодовете узряват рано до средно рано. Устойчив е на Meloidogyne incognita (нематода), Verticillium race 0, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 0 и Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 1. Чувствителен е на Cladosporium fulvum race 0, Cladosporium fulvum group A, Cladosporium fulvum group B, Cladosporium fulvum group C, Cladosporium fulvum group D, Cladosporium fulvum group E, Tobacco mosaic virus strain 0, Tobacco mosaic virus strain 1, Tobacco mosaic virus strain 2 и Tobacco mosaic virus strain 1-2.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества през 2006 г.

Средната маса на един плод е 111 г, със слабо наребрена до гладка повърхност.

Плодовете са твърди, без кухини, без напукване, с нежна до средно груба кожица, водниста консистенция и много добър вкус. Дебелината на перикарпа е 6.8 – 8 мм.

Хибридът превъзхожда стандартите Бела и УЦ 82 А по общ и стандартен добив. Стандартния добив е 7.3 – 11.0 т/дка, при 6.2 – 9.3 т/дка за стандарта Бела и 7.1 – 9.3 т/дка за стандарта УЦ 82 А.

Сухото вещество е 5.19 %, при 5.56 % за Бела и 5.89 % за стандарта УЦ 82 А. Захарите са 2.29 %, при 2.7 % за Бела и 2.55 % УЦ 82 А, а киселините 0.37 %, 0.53 % за Бела и 0.40 % за УЦ 82 А.


ГРАДИНСКИ ФАСУЛ

Phaseolus vulgaris L.


Gina


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от May Seed Co. Ltd, Турция.

ОПИСАНИЕ: Растението е средно високо, неувивно, пешак. Листа е със средна набръчканост. Боба е средно дълъг и широк, с елипсовидна до яйцевидна форма в напречен пререз. Повърхността е гладка, спаружване липсва или е много слабо, лико няма. Формата на семето в надлъжен разрез е бъбрековидна, а в напречен широко елипсовидна. Цъфтежът настъпва средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Бобовете са разположени в средния и горен пояс. В технологична зрялост са зелени със слабо до средно изпъкнали семенни гнезда.

По общ и стандартен добив хибрида превишава стандарта Чер Старозагорски. Стандартния добив срдно за периода на изпитване е 1135.72 – 1676 кг/дка, при 892.86 – 1056 кг/дка за Чер Старозагорски, а общия добив е 1207 – 1709.14 кг/дка, при 964.36 – 1119.86 кг/дка за стандарта.

Съдържанието на целулоза е 0.8 – 0.88 %, при 0.98 – 1.07 % за стандарта. По съдържание на сухо вещество отстъпва от стандарта – 8.74 – 8.90 %, при 8.78 – 9.09 % за Чер Старозагорски, а редуктивните захари са 2.84 – 2.88 %, при 2.32 – 2.37 % за стандарта.


ГРАДИНСКИ ГРАХ

Pisum sativum L.


Bolero


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от May Seed Co. Ltd, Турция.

ОПИСАНИЕ: Растението ниско до средно високо. Листната маса е средно зелено оцветена. Листенцата са средно големи. Зърното е с цилиндрична форма, а скорбелните зърна - сложни. Цъфтежът настъпва средно рано до късно. Боба е средно дълъг до дълъг, средно зелено оцветен. Семенните зародиши са среден брой.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Растенията са добре облистени, със слабо развити мустаци, което определя склонността им към полягане.

Първия боб се залага на между 9 – 12 възел. На плодната дръжка има 2 – 3 боба изпълнени с 8 зелени средно едри до едри зърна. Преобладаващите фракции са 8 – 9 мм и 9 – 10 мм.

Сортът е със сравнително добър рандеман.

През периода на изпитване сорта превъзхожда стандарта Пловдивска перла по стандартен добив - 584.5 – 742.91 кг/дка, при 471.25 – 671.57 кг/дка за стандартния сорт.

Сухото вещество е 20.14 – 21.98 %, при 20.18 – 23.16 % за стандарта, захарите са 2.98 – 6.24 %, при 4.92 – 5.98 % за Пловдивска перла, а скорбялата – 2.48 – 4.14 %, при 2.21 – 4.42 % за стандарта.


СПАНАК

Spinacia oleracea L.


Meridien


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от May Seed Co. Ltd, Турция.

ОПИСАНИЕ: Котиледона е със средна дължина. Листната петура е светло до средно зелена, изправена, с триъгълна форма. Листната дръжка е изправена и средно дълга. Началото на стрелкуването е средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Листната розетка е полурехава до компактна, с 20 – 25 см диаметър.

Хибридът е подходящ за есенно отглеждане.

Стандартният добив е 1305 – 1590 кг/дка, при 1050 – 1451 кг/дка за стандарта Матадор 15/29.Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом