Съобщени е
ИмеСъобщени е
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер21.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/DI_objva_7604_3.docx
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Студентите, завършили семестриално образователните степени “Бакалавър” и „Магистър”, които следва да се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, представят:

 1. На инспектора по уч. работа на специалността: кабинет 101

 • 2 броя снимки с формат 3,4 см/4,5 см ( на гърба на снимките дипломантът написва име, фамилия и факултетен номер );

 • обходен лист (купува се от книжарницата заедно с плика и молбата за държавен изпит) и бележка от библиотеката, че не дължат книги /стая 502/ - за

получаването на обходен лист от библиотеката студентите трябва да представят студентска книжка  и читателска карта;

 • плик (23/16см), надписан с точен адрес, на който да бъде изпратена дипломата;

Пликът се надписва в долния десен ъгъл:

1) трите имена;

2) улица или ж.к.; номер на вход и апартамент;

3) град – пощенски код;

 • попълнената молба за явяване на държавен изпит или защита по образец от книжарницата на университета;

 • квитанция за платена такса от 10 /десет/ лв., внесена в касата на университета /стая 112/;

След представяне на тези документи, инспектор уч. работа по специалността се подписва върху молбата за държавен изпит.

 1. За бакалаври - в сектор “Студенти” :

 • заверената молба от инспектор уч. работа по специалността

 1. За магистри – в Център магистърско обучение:

 • заверената молба от инспектор уч. работа по специалността

 • оригинал и копие на диплома за степен “Бакалавър” или “Професионален бакалавър”

1. Документите за ОКС “Бакалавър” се приемат в каб. 101 на 12, 13 и 14 юни 2013 г. Молбите за допускане до държавен изпит и защита се приемат от Сектор Студенти (Стопански факултет) на същите дати.

2. Документите за ОКС “Магистър” се приемат в каб. 101 на 11, 12, 13 и 14 юни 2013 г.

Молбите за допускане до държавен изпит и оригинала и копието за степен “Бакалавър” се подават в Център Магистърско обучение – стая 106, партера.

Държавният изпит ще се проведе на 24, 25 и 26 юни 2013 г. в зала 304 от 8.00 часа.

Конкретният график за явяване ще бъде обявен два дни преди посочените в графика дати на таблото пред Методичен кабинет 101 и на страницата на катедра “Cтокознание” на www.ue-varna.bg раздел Актуално: всички новини.


* Съгласно Правилник за дейността на ИУ-Варна студентите, придобили право да се явят на държавен изпит, са длъжни да го положат на две от трите последователни сесии непосредствено след семестриалното си завършване. Първата редовна сесия е през м. юни, а поправителната – по избор на студента, през м.септември или м. януари.

Свързани:

Съобщени е iconСъобщени е

Съобщени е iconСъобщени е
На вниманието на студентите от 2, 3 и 4 курс на специалностите “маркетинг”, “бизнес администрация”, “финанси” и “счетоводство” към...
Съобщени е iconСъобщени е
На 10. 09. 2011г от 10. 00 ч ще стартира състезанието по офроуд ”трофи – навигация”, което ще се проведе на територията на Община...
Съобщени е iconСъобщени е
От този брой нататък първата страница на нашия вестник се подготвя от иви. Моля предавайте материалите си на нея
Съобщени е iconСъобщени е
Генералното консулство на Република България в Дубай и Българския Бизнес Съвет Дубай
Съобщени е iconИзх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
До Георги Любенов Николов егн и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.”Петър Божинов” №10, вх. Г, ет. 3, ап. 7
Съобщени е iconСъобщени е
Във връзка с публикувана публична покана за изпълнение на смр за “Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар”, Ви уведомяваме...
Съобщени е iconСъобщени е уважаеми сънародници
На 27 януари 2013 г ще се проведе референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане...
Съобщени е iconСъобщени е
Сливен – Ниш-Крушевац – Подгорица: Отпътуване от Сливен в 13. 00 часа. Транзитно преминаване през Сърбия и Черна гора
Съобщени е iconСъобщени е
Ръководството на “вмз” еад – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Началник противопожарна охрана” в дружеството. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом