Ръководство Стъпка-по-Стъпка
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер51.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000001969/BGBG/Outlook - PressRelease.docx

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за

Microsoft Outlook 20037:

Създаване на електронна реклама

Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Outlook 20037: „Създаване на електронна реклама” (файл Outlook - PressRelease.doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook. Вие ще започнете първо с Microsoft Word, за да създадете чернова на вашето съобщение за печата. След това ще го копирате като електронно съобщение в Outlook.

Изработване на електронна реклама

 1. Отворете нов документ в Word.

 2. Напишете удебелено, информативно и привлекателно, атрактивно заглавие, което ще бъде в началото на съобщението.

 3. Напишете пет къси абзаца (две до три изречения всеки):

Абзац 1: Съобщение за пускане на продукт. Включва кой, какво, кога, къде, защо или как (също като в статия). Датата на съобщението, град / държава също така трябва да бъдат включени в този първи абзац. Например, “____________ (име на компанията) обявява днес пускането на________”.

Абзац 2: Резюмирайте какво прави вашият продукт, неговите предимства и защо вашият продукт (или услуга) е уникален.

Абзац 3: Дайте описание на продукта, информация за пакетирането и цената и къде може да бъде закупен.

Абзац 4: Този абзац трябва да предостави информация за позиционирането или мястото на продукта. Могат да бъдат включени цитати на експерти или одобрения от удовлетворени клиенти.

Абзац 5: Завършете съобщението с кратко описание на компанията и нейния произход или история.

 1. Съхранете документа като файл с име “ЕкипИмеСъобщение”.

 2. От меню Home, от групата инструменти меню Editing, натиснете върху бутон Select и изберете Select All.

 3. От меню Home, от групата инструменти Clipboard Edit, натиснете бутон Copy. (На по-късен етап вие ще вмъкнете абзаците в електронното съобщение.)Създаване на ново писмо

Забележка: Преди да отворите Outlook, моля потърсете упътване от вашия учител.

 1. От менюто на бутон Start натиснете върху (All) Programs, изберете Microsoft Office и от появилото се меню изберете Microsoft Office Outlook 20037. 1. Забележки относно форматиране на писмото за електронна поща: Прозорецаът за съобщението ще се отвори във вид за форматиране според настройките на програмата. За да смените форматирането на текста на съобщението, от меню Tools изберете Options и прегледайте различните картони за достъп до отделните възможностистраниците с етикети - Preferences, Mail Setup и Mail Format. 1. Съобщението може да се създаде в един от трите възможни формата: Rich Text, HTML или Plain Text. (вВиж заглавната лента за избран формат на съобщението). Вие можете да настроите Microsoft Word като редактор за съобщения.

 2. За настройка на възможностите за форматиране преди отваряне на ново писмо в Outlook:

  1. В основния прозорец Microsoft Outlook, в меню Tools, натиснете изберете Options, след което активирайте страницата с етикетнатиснете картон Mail Format;
  1. От секцията за формат на съобщението Message format, изберете HTML, Rich Text или Plain Text;  1. Включете или изключете Use Microsoft Office Word 2003 to edit e-mail messages или Use Microsoft Office Word 2003 to read Rich Text e-mail messages

   1. За да напишете ново писмо за електронна поща, от меню File изпълнете команда New и от списъка с подкоманди изпълнете Mail Message или от лентата с инструменти Standard в прозореца на Microsoft Outlook, натиснете бутон New (или New Mail Message). Отваря се прозорец Message, в заглавната лента на който е отразен избрания формат на съобщението - HTML, Rich Text или Plain Text. Убедете се, че е активарана възможността Mail (от панела за задачи в лявата част на прозореца на приложението) за ползване като електронна поща. В случай, че панела не е видим, визуализирайте го от меню View, команда Navigation Pane (режим Normal или Minimized).

   2. Изберете секцията “Място за ново писмо”, натиснете десен бутон на мишката ,и изберете Paste от появилото се контекстно меню, за да разположите вмъкнете абзаците на съобщението в електронното писмо.


Място за ново писмо


 1. Под вмъкнатия текст, запишете информация за контакт с компанията (може да бъде фиктивна), включваща адрес за електронна поща, телефон и адрес на Интернет страница, от където могат да се получат снимки и други допълнителни материали.

 2. В полето To…, запишете електронния адрес на получателя.

 3. В полето Subject:, запишете за какво се отнася писмото.

 4. От лентата с инструменти Standard, нНатиснете бутон Send., за да изпратите подготвеното писмо.
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Outlook 20037: Създаване на електронна реклама Стр. от

Проект 2: Създаване на маркетингов план

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
По-долу е даден примерен вариант за оформление на доклад, използвайки описаните форматиращи параметри от Упражнение 3
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Тази презентация съдържа скрити слайдове, които подсещат какво да бъде съдържанието на следващия слайд на презентацията
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
При необходимост от създаване на привлекателен дизайн за изработена от вашият екип презентация, вие разполагате със следните възможности...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом