Ръководство за употреба
ИмеРъководство за употреба
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер105.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pro-technica.com/public/MANUALS/MARTIN-Light/text_files/Mania DC3.doc
MANIA DC3


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Въведение

Mania DC3 е проекционен апарат с електрически задвижван маслен контролер; предлага възможност за смяна на посоката и скоростта на въртене за контролера, както и дистанционно управление за максимум четири устройства. Ъгълът на светлинния лъч може да се регулира от 25º до 32º с помощта на допълнително приспособление.


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание! Този продукт е предназначен за професионална употреба. Не го използвайте в домашни условия. При работа с устройството съществува риск от сериозни увреждания и дори смърт; възможно е възникване на пожар, прекомерна топлина, токов удар и прочие.

Преди да инсталирате устройството и да го включите към ел.мрежата, прочетете внимателно ръководството за употреба и следвайте инструкциите за безопасност. Ако имате и други въпроси относно начина на употреба, моля свържете се с вашия Martin дилър. По отношение на сервизното обслужване на уреда, винаги се консултирайте с квалифициран специалист. Не модифицирайте уреда и не монтирайте компоненти, които не са производство на Martin.

Максималната околна температура, при която можете да ползвате уреда е 40ºС.

Когато се налага да сменяте предпазител или лампа, вижте етикета, съдържащ серийния номер на продукта и се съобразете с посочените характеристики за компонентите.

Уреда може да бъде монтиран върху повърхности, с нормална предразположеност към запалване.

Не гледайте директно към светлината, излъчвана от уреда.

Съществува риск от възникване на пожар, токов удар и изгаряния.

Използвайте само в суха среда.

Използвайте само в затворени помещения.

Не блокирайте вентилационните отвори на уреда.

Защитата, лещите или ултравиолетовите екрани трябва да бъдат сменени, ако по тях се забелязват видими увреждания, които намаляват ефективността им на работа.

Сменете лампата, ако се повреди външно или термично.

Ако захранващия кабел се повреди, сменете го с подходящ, който предлага вашия Martin дилър.


Как да предпазим себе си и околните


Внимание! Винаги изключвайте уреда от ел.мрежата, преди да сменяте лампа, предпазител или компонент, или когато не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време.


 • Преди да включите ел.захранване към уреда, проверете дали настройката на захранващото напрежение на вашия уред отговаря на напрежението на локалната ел.мрежа.

 • Винаги заземявайте уреда електрически.

 • Използвайте източник на АС захранване, който отговаря на местните разпоредби за строителство и електрификация, снабден е със защита при претоварване и е заземен.

 • Не излагайте уреда на дъжд и влага.

 • Не използвайте устройството, когато капака и/или лещите липсват или са повредени.

 • Внимание! Гореща лампа. Вътрешността на устройството може да бъде гореща. Преди да отваряте уреда за ремонт, оставете го да изстине поне за 20 минути.

 • Температура на повърхността при нормално състояние – 95 ºС.

 • Минимално разстояние от уреда до запалими материали – 0.3 метра.

 • Минимално разстояние от уреда до осветяваната повърхност – 1.0 метра.

 • Не шунтирайте термостатния превключвател или предпазителя. Когато заменяте увредени предпазители, съобразете се с типа и характеристиката им.

 • Уверете се, че няма прегради пред въздушния поток, преминаващ през вентилационните отвори.

 • Осигурете свободно пространство от 0.1 метра около вентилаторите и вентилационните отвори.

 • Не слагайте филтри или други материали върху лещата или огледалото.

 • Не блокирайте вентилатора или вентилационните отвори.

 • Вътрешната температура на уреда може да бъде много висока. Преди да го отворите за поддръжка или ремонт, оствете уреда да се охлади поне за 20 минути.

 • Не използвайте уреда, ако околната температура превишава 40ºС.

 • Не използвайте уреда, ако някой от оптичните компоненти или защити липсват, повредени са или са деформирани: незащитената лампа излъчва опасна ултравиолетова радиация, която може да причини изгаряния и увреждане на зрението.

 • Когато монтирате устройството над земята, уверете се, че конструкцията, която възнамерявате да използвате, може да издържи тегло поне 10 пъти по-голямо от теглото на монтираните устройства.

 • При обслужване на уреда, винаги работете върху стабилна платформа.

 • Уверете се, че външните капаци и устройствата за връзка са добре закрепени и използвайте подходящи и обезопасени материали за свързване на допълнителни компоненти.

 • Блокирайте достъпа до работната зона, когато монтирате или демонтирате устройството.


Окомплектовка


Устройството има специална опаковка, която го предпазва от повреди при транспортиране – винаги когато транспортирате уреда, използвате тази опаковка.


Окомплектовката на устройствата Mania DC1 включват:

 • 3-проводников (заземяващ тип) захранващ кабел;

 • Ръководство за употреба;

 • Маслен контролер;

 • 2-милиметров ключ Allen за монтиране на контролера и промяна на ъгъла на светлинния лъч;

 • Дистанционно управление с 5-метров кабел, тип RJ-45;

 • Бяла ръкавица с логото на Martin.


ИНСТАЛИРАНЕ

АС захранване

Преди да започнете работа, уверете се, че настройката за напрежението за вашето устройство отговаря на напрежението на локалната ел.мрежа.

За да се предпазите от пожар или токов удар, заземете устройството. Източника на захранващо напрежение трябва да притежава защита срещу претоварване и да е заземен също.

Забележка: Проверете дали захранващите кабели не са повредени. Заменяйте увредените кабели само със специални, които можете да намерите само от вашия Martin дилър.


Настройки за захранване

Mania DC3 има превключвател за избор на захранващо напрежение, при следните възможни режими на работа:

 • Настройте превключвателя на 115, ако вашето захранване е 115 – 120 V;

 • Настройте превключвателя на 230, ако вашето захранване е 220 – 240 V.

Внимание! Не свързвайте уреда към захранване, което не се включва към посочените диапазони.

Избирайте диапазона на работното напрежение с помощта на червения превключвател за АС напрежение, разположен на гърба на уреда.


Монтиране на щепсел към захранващия кабел


Внимание! За да се предпазите от пожар или токов удар, заземете устройството. Източника на захранващо напрежение трябва да притежава защита срещу претоварване и да е заземен също.


Важно! Уверете се, че захранващите кабели не са повредени и отговарят на изискванията за устройствата, които свързвате към тях.


Вашият захранващ кабел може да изисква монтирането на заземяващ тип щепсел. Ако не сте сигурни как да направите инсталирането, консултирайте се с квалифициран елетротехник.

Когато монтирате щепсела, следвайте инструкциите на производителя и свържете жълтия и зеления проводник към земя, кафявия към фаза, а синия към нула.


Подаване на захранване:

 1. Свържете захранващия кабел към 3-проводниковия IEC мъжки вход конектор на устройството, който се намира на задната му част.

 2. Включете захранването, като използвате превключвателя за захранването.


Варианти за монтаж


Mania DC3 може да работи само в изправено състояние или във висящо положение, като за монтажа е използвана клампа. Можете да монтирате устройството под ъгъл, който сочи нагоре или надолу; имайте предвид, обаче, че масления контролер се влияе от гравитацията. Тоест, ако инсталирате устройството в наклонена позиция, то това неминуемо ще се отрази на работата на контролера.


Внимание! Блокирайте достъпа под работната зона, преди за започнете монтажа. Използвайте обезопасени средства за монтиране на допълнително оборудване. Използвайте само в закрити помещения.


Как да монтирате уреда във висящо положение

 1. Уверете се, че конструкцията може да издържи поне 10 пъти по-голямо тегло от това на всички устройства, клампи, кабели, допълнително оборудване и други компоненти, които желаете да инсталирате.

 2. При използване на свързваща клампа, уверете се, че тя не е повредена и е специално проектирана за устройството. Закрепете с болтове клампата добре към монтажната платформа на устройството (използвайте болт М12 и гайка).

 3. Ако монтирате уреда за постоянно, уверете се, че крепежните елементи и монтажната повърхност могат да издържат поне 10 пъти по-голямо тегло от това на устройството.

 4. Като работите на стабилна платформа, използвайте клампата или винтове, за да закрепите устройството към конструкцията.

 5. Монтирайте и допълнителен обезопасителен кабел, който също може да издържа тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на устройството.

 6. Отпуснете сгъващите се стопори, наклонете устройството до желания ъгъл и отново ги затегнете.

 7. Проверете дали устройството е на разстояние минимум 1 метър от повърхността, която трябва да осветява и на разстояние поне 0.3 метра от лесно запалими материали. Осигурете около вентилационните отвори свободно пространство от поне 0.1 метра.


РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО


Лампата ще свети, когато превключвателя за захранващото напрежение, разположен на задната част на уреда, е включен.


Фокусиране

Фокуса се регулира посредством копче, разположено непосредствено до лещите. Въртете копчето, докато получите максимално точен силует. Не гледайте директно към светлината.


Въртене на масления контролер

Можете да регулирате по свое желание скоростта и посоката на въртене на масления контролер. За целта използвайте контролерите, които ще намерите на задния панел на устройството.


Дистанционно управление

Устройството за дистанционно управление, с което разполагате, може да управлява до четири устройства, свързани във верига, тип „маргаритка”. Свържете устройството за дистанционно управление към RJ-45 вход конектора на първото устройство Mania DC3, а следващите устройства съответно към RJ-45 изход конектора на предходното.

Максималната дължина на кабела, която можете да използвате при този тип свързване (тип „маргаритка”) е 10 метра.


Сервизно обслужване и поддръжка


Внимание! Температурата във вътрешността на уреда може да бъде много висока. Преди да свалите капака на устройството, изключете захранването и оставете за около 20 минути да се охлади.


Устройството изискава регулярно почистване на оптичните компоненти и вентилационните отвори, за да ви служи дълго и ефективно.


Важно! Натрупването на големи количества прах, мръсотия и дим намалява производителността на уреда и причинява прекомерно нагряване и повреди, които не се покриват от гаранционното обслужване. Проверявайте и при необходимост почиствайте периодично устройствата.


Поддръжка на лампата


Внимание! Преди да смените лампата, изолирайте електрически. Лампата трябва да се смени, когато е видимо или термично повредена.


Важно! Устройството използва лампа Philips 6958 24V 250W 10Н (Martin P/N 97000115). Средния период на употреба на този тип лампи е 1000 работни часа. Не можете да използвате уреда с друг тип лампа. Използването на различен тип лампа, може да доведе до повреди, които не са включени към условията за гаранционно обслужване.


Инсталиране на лампа

 1. Изключете захранването към устройството и оставете да се охлади поне за 20 минути.

 2. Развийте винта, поддържащ капака на модула на лампата.

 3. Отворете капака като го плъзнете.

 4. Като държите крушката възможно най-близо до основата, издърпайте я от цокъла, като я разклатите внимателно.

 5. Сменете крушката. Използвайте само Philips 6958 24V 250W 10H (Martin P/N 97000115).

 6. Затворете капака за завийте винта, като внимавате да не прищипете проводник.

 7. Включете отново електрозахранването на уреда.


Монтаж на маслен контролер

Уреда е снабден с многоцветен, маслен контролер. Можете да избирате контролери с различни цветови гами.


 1. Изключете захранването на уреда и оставете 20 минути, докато той се охлади.

 2. Отстранете двата винта, които придържат капака на контролера и махнете капака.

 3. Обърнете устройството с горната част надолу и отстранете винта, който придържа капака на точно определено място.

 4. Плъзнете капака, докато го отворите и поставете устройството да легне върху едната си страна.

 5. Ако вече сте монтирали маслен контролер, отстранете го като развиете с около един пълен оборот двата винта, държащи главината на контролера; откачете контролера от шпиндела и го извадите от корпуса му.

 6. Пъхнете новия контролер внимателно, докато го закачите към шпиндела. Прекарайте ръка по дъното на уреда и дръжте контролера, ако е необходимо.

 7. Използвайте 2-милиметровия Allen ключ, който сте получили към окомплектовката на уреда, за да затегнете двата винта на главината на контролера; проверете дали контролера е добре закрепен и може да се върти безпрепятствено.

 8. Поставете обратно всички капаци; подайте електрозахранване.


Необходимо е периодично да сменяте маслените контролери, тъй като силната топлина, която отделя лампата, предизвиква образуването на цветни пигменти по контролера, които водят до неговото износване. Планирайте регулярни смени на контролера при всеки 500 работни часа.


Инсталиране на gobo контролер или филтър

Имате възможност да монтирате:

 • Gobo контролер, размер D, с максимален диаметър на силуета 38мм или

 • Цветен или платнен филтър.

Ако комбинирате тези устройства с масления контролер, можете да постигнете редица интересни ефекти. Например, с използването на gobo контролер масления контролер може да запълни силует или лого с постоянно променящи се цветови модели. Цветен стъклен филтър може да уплътни цвета и да намали интензитета на светлината, като по този начин придаде по-задушевна атмосфера.


Монтаж:

 1. Изключете захранването на уреда и изчакайте 20 минути да се охлади.

 2. Отстранете двата винта, които закрепват капака на масления контролер; махнете капака така, че да имате достъп до отвора за gobo контролера.

 3. Отстранете винтовете, придържащи държача и внимателно го извадете от устройството.

 4. Пъхнете чрез плъзгане gobo контролера или филтъра, докато пасне в стоманената клампа на държача. Обърнете внимание, че за да си осигурите правилен фокус, покритата страна на gobo контролера или филтъра трябва да бъде с лице към лампата.

 5. Поставете обратно държача и капака на масления контролер; включете електрозахранването.


Конфигуриране на светлинния лъч

Mania DC3 разполага с регулируем модул от лещи, които дават възможност ъгъла на светлинния лъч да се настройва в диапазона от 25º до 32º. Вие допълнително можете да си закупите и конвертор за ъгъла на светлинния лъч до 43º от вашия Martin дилър.


Фабрично лещите имат настройка от 25º. За да я промените: необходим ви е 2-милиметров Allen ключ, какъвто сте получили към окомплектовката на уреда.


 1. Изключете захранването и изчакайте 20 минути, докато уреда се охлади.

 2. Завъртете капака на устройството и отстранете винта, укрепващ капака.

 3. Плъзнете капака, докато се отвори.

 4. Завъртете копчето за фокусиране по посока на часовниковата стрелка, доколкото е възможно. Това ще доближи модула с лещите към предната част на уреда и ще ви осигури пространство, за да извадите модула.

 5. Развийте, но не отстранявайте трите 2-милиметрови Allen болта около лещите.

 6. Като работите от вътрешността на устройството, хванете модула и го завъртете в посока, обратно на часовниковата стрелка, така че да го освободите от винтовете. Извадете го от устройството.

 7. Пригответе си мека кърпа за да хващате компонентите, ако те изпаднат от модула.

 8. Отворете модула, като развиете пръстена (D). За да настроите на 32º ъгъла, отстранете вдлъбнатите лещи (С) и тънкия разделител (В). Поставете по-дебел разделител (Е) и отново завийте пръстена (D).

 9. Запазете компоненти В и С за евентуална употреба в бъдеще.


Монтаж на лещите

За да сте сигурни, че сте монтирали лещите правилно (когато разглобявате и сглобявате модула), помнете, че:

 • Равнините повърхности трябва да бъдат с лице към лампата

 • Вдлъбнатите лещи (С) трябва да са разположени възможно най-близо до лампата, а изпъкналите лещи (А) възможно най-далеч от нея.

Свързани:

Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорители. Преди да започнете работа с продукта, моля прочетете това ръководство...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорителни системи за монтаж към таван. Преди да започнете работа с продукта, моля...
Ръководство за употреба iconРъководство за потребителя
Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, запазете ги за следваща употреба, осигурете достъп до тях за други потребители...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Вж връзка на първата страница. Тази машина е предназначена за домашна употреба. Уреда може да се използва за търговски или професионални...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба

Ръководство за употреба iconИнструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия
Прочетете внимателно съдържащите се в това ръководство инструкции и упътвания и ги запазете като неразделна част от самия уред, тъй...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Моля четете тези инструкции внимателно преди първото използване на биокамината и спазвайте инструкциите за безопасност
Ръководство за употреба iconUc серии Инструкции за употреба
Важно: Прочетете в детайли инструкциите за употреба и забележките за сигурност при първа употреба
Ръководство за употреба iconCme matrix X ръководство за употреба
Търговски марки: cme и Matrix X са регистрирани търговски марки на Central Music Co. Други търговски марки, използвани в настоящото...
Ръководство за употреба iconИнструкция за работа
Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Неправилната употреба може да причини щети на предмети и хора
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом