Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис
ИмеОрганизация за черноморско икономическо сътрудничество /чис
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер17.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mtitc.government.bg/upload/docs/BSEC_predstavyaneNabulgarski.doc
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА

ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО /ЧИС/


На 25 юни 1992 г. единадесет страни от Черноморския регион, включително България, подписват т. нар. “Истанбулска декларация” за учредяване на Черноморското икономическо сътрудничество /ЧИС/. До 30 април 1999 г. ЧИС функционира като регионална икономическа инициатива с основна цел оказване на съдействие за стопанско развитие и сътрудничество между страните-участнички. През този период ЧИС изпълнява главно ролята на междуправителствен форум за многостранно икономическо сътрудничество, като решенията нямат правно-обвързващ характер.


От 1 май 1999 г. започва да функционира Организацията за Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС). Тя координира и подпомага сътрудничеството на страните-членки във средните области: търговия и икономическо развитие; банково дело и финанси; комуникации; енергетика; транспорт; туризъм; земеделие; здравеопазване и фармацевтика; опазване на околната среда; наука и технологии; статистика и икономическа информация; борба с организираната престъпност, тероризма и нелегалния трафик на хора, наркотици и радиоактивни материали; гранично-пропускателен режим и митнически въпроси; контакти между хората.


Основен орган на ЧИС е Съветът на министрите на външните работи на страните-членки, който провежда редовни заседания два пъти годишно. Конкретните проекти и програми се разработват в 14 работни групи. Съвместните проекти се подпомагат от специално създаден Фонд за предпроектни проучвания. Съществена роля за подпомагане на регионалната търговия и инвестиции има Черноморската банка за търговия и развитие със седалище в Солун, Гърция.


Приоритетно значение за ЧИС има сътрудничеството с Европейския съюз. ЧИС активно си сътрудничи с Икономическата комисия на ООН за Европа, ФАО, Световната банка и Световната търговска организация.


Страни-членки: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руската Федерация, Турция, Украйна и Сърбия.


Наблюдатели: Австрия, Беларус, Германия, Египет, Израел, Италия, Полша, САЩ, Словакия, Тунис, Франция, Хърватия и Чехия.


ЧИС има подписани договори за секторно сътрудничество със Съюза на асоциациите за международни превози в региона на Черноморско икономическо сътрудничество ЧИС-САМП, Асоциацията на пристанищата в Черно и Азовско море; Международната асоциация на корабособствениците в Черно море, Асоциацията на производителите на компаниите, извършващи ремонт на кораби в Черноморския регион, Регионалната общност в областта на комуникациите; Черноморската университетска мрежа.

Свързани:

Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconОрганизация за черноморско икономическо сътрудничество /чис
Чис международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconЧерноморски автомобилен керван
Иру, чис-самп и асоциации-членки от 12 страни от региона на чис под патронажа на Генералния секретар на Организацията за Черноморско...
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconПрограма на дванайстото заседание на генералната асамблея на чис-самп
Изказване на Leonidas Chrysantoupoulos, генерален секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (очис)
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconКласицикация на съществуващите структури в ес
Очис (организация за черноморско икономическо сътрудничество) – създадена с т нар. „Босфорска декларация” на 25. 06. 1992 г. В нея...
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconВоенна академия
Кз изпълнява важна роля от политиката на държавата за силно икономическо развитие, интензивна интеграция на страната в ес и нато...
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconТекущ проект: Социално-икономическо състояние и оценка на румъно-българския трансграничен регион за периода 2009-2015 Водеща организация
Финансираща организация: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България (стратегически проект)
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconЧерноморско взаимодействие – нова инициатива за регионално сътрудничество като мотив
Ангела Меркел в своята програмна реч пред еп заяви, че един от важните въпроси, по които германското председателство ще работи, е...
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconОрганизация за икономическо сътрудничество и развитие (oecd)
Също толкова важно е, че то допринася за изграждането на обществено доверие в управляващите, повишава качеството на демокрацията...
Организация за черноморско икономическо сътрудничество /чис iconвиж Фигура 1), сравнен със средния за страните от оиср (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) от 5% за същия перио Фигура 1: Растеж на бвп за периода 1991г. – 2002г
Какво се крие зад ирландското икономическо чудо и приложим ли е ирландският икономически модел в българия?
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом