Ерозионно състояние на почвите от горския фонд
ИмеЕрозионно състояние на почвите от горския фонд
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер15.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://naukazagorata.files.wordpress.com/2008/04/summary_4_05_5.doc
НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 4, 2005

FOREST SCIENCE, No 4, 2005


ЕРОЗИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД


Иван Ц. Маринов

Институт за гората - София

Димитър Бърдаров,

Национално управление по горите - София


Абстракт: Представени са данни за ерозионното състояние на почвите и протичащите ерозионни процеси в горския фонд на България на ниво Регионални управления на горите и ниво лесничейства. Почвата върху 292 000 ha горски фонд, което е 7,2 % от общата му площ, е класифицирана в лесоустройствените проекти като засегната от ерозия в различна степен. Най-много са ерозираните площи в РУГ Благоевград, Кърджали, Кюстендил, София и Смолян. Най-голям процент засегната територия от ерозията имат РУГ Кюстендил, Благоевград, Кърджали и Смолян.

Повече от 25 % от територията на лесничействата Първомай (Бл), Гоце Делчев, Брезник, Златоград, Славейно, Цапарево, Кирково, Момчилград, Женда и Нова Загора са ерозирани. Освен в тези, противоерозионните дейности трябва да се провеждат и в останалите лесничейстава, в които засегнатите от ерозия площи са повече от 5000 ha - София, Крумовград, Трън, Пирдоп, Кюстендил, Рилски манастир, Симитли, Радомир и Кресна.

По вид на ерозията най-много площи са класифицирани като засегнати от площна ерозия - около 91%, следвани от струйчестата и браздовата ерозия.

Ключови думи: НУГ, РУГ, лесничейство, ерозия, горски фонд


EROSION STATE OF SOILS IN FORESTLANDS


I. Ts. Marinov

Forest Research Institute - Sofia

D. Bardarov

National Forestry Board - Sofia


(S u m m a r y)


The problems related to the erosion prevention still remain important in Bulgaria in spite of a great amount of the anti-erosion activities whichhas been performed in the forestlands during the second half of the XX century. The non-regulated activities in the past, the mountainous relief, as well as the climate, soil and parent material properties, facilitate the development of erosion processes, rising of the rivers and the floodings. The formation of strong water flow to the rivers usually starts from the forestlands and is a result of the existence of the degraded forest ecosystems. The afore-mentioned factors are the main reasons for the flooding character of many of the water flows. During the last few years, there is a tendency for more frequent rising of the torrent water flows and as the main rivers as well. The year 2005 was especially difficult since the material lost exceeded 1,5 x 109 levs and were given 25 human victims.

The whole classified area, according to the degree of erosion (for the five degrees), was about 292 000 ha at the end of year 2004. The biggest areas affected by erosion are located in the Regional Forestry Boards in Blagoevgrad, Kardjali, Kyustendil, Sofia and Smolian - between 30 000 and 60 000 ha. The distribution, according to the area affected to a different degree by erosion, as a percentage of the whole forest area of the respective regional directions shows that the Regional Forestry Boards Blagoevgrad, Kardjali, Kiustendil, Smolian have the biggest percentage of territory affected by erosion - from 12 to 17 %.

The distribution of State forestries with more than 5 % of errosion affected area (I to V degree of erosion) is as follows:

- from 5 to 15 % - Svoge, Smolian, Tvarditsa, Chirpan, Harmanly, Dupnitsa, Aytos, Botevgrad, Dobrinishte, Omurtag, Smilian, Sliven, Maglizh, Ardino, Asenovgrad, Stara Zagora, Sevlievo, Kardjali;

- from 15,1 to 25 % - Dikchan, Nevestino, Godech, Katuntsi, Mezdra, Teteven, Eleshnitsa, Simitli, Blagoevgrad, Pirdop, Sandanski, Devin, Zemen, Kyustendil, Rilski manastir, Mesta, Kresna, Radomir, Tran, Krumovgrad;

- above 25 % - Parvomay (Bl), Gotse Delchev, Sofia, Breznik, Zlatograd, Slaveyno, Tsaparevo, Kirkovo, Momchilgrad, Zhenda, Nova Zagora.

When developing strategies for minimization of erosion in the forest found special attention has to be given to State forestries, in which the erosion affected area is higher than 5000 ha. Those are Sofia, Krumovgrad, Momchilgrad, Kirkovo, Zlatograd, Slaveyno, Gotse Delchev, Tran, Pirdop, Kyustendil, Tsaparevo, Rilski manastir, Simitli, Radomir, Parvomay (Bl) and Kresna.

Key words: National Forestry Board, Regional Forestry Boards, State forestry, erosion, forestland

Свързани:

Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconРешение №102
Такси за маркиране на дървесина в лежащо състояние с общинска марка, добита извън горския фонд както следва
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconКакво представляват почвите?
То е фундамент на пътната настилака и за това се определя като главен конструктивен елемент на пътя. Изгражда се от строителни почви....
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconИзключване на гори и земи от горския фонд – собственост на заявителя
Заповед №171/12. 11. 2009 г., допълнена със Заповед №1070/05. 10. 2010 г и Заповед №1150/25. 10. 2010 г., на изпълнителния директор...
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconИзключване на гори и земи от горския фонд – частна общинска собственост
Заповед №171/12. 11. 2009 г., допълнена със Заповед №1070/05. 10. 2010 г и Заповед №1150/25. 10. 2010 г., на изпълнителния директор...
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconНаредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд
Чл. (1) С наредбата се определя размерът на обезщетенията за щети, нанесени върху гори и земи от горския фонд, причинени с деяния,...
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconПредварително съгласуване на изключването на гори и земи от горския фонд – държавна частна собственост, необходим за строителство на сграда, представляваща еднофамилна постройка. Засяга се имот с обща площ 0,186 дка
Заповед №171/12. 11. 2009 г., допълнена със Заповед №1070/05. 10. 2010 г и Заповед №1150/25. 10. 2010 г., на изпълнителния директор...
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconНаредба №4 от 12 януари 2009 Г. За мониторинг на почвите издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. Дв бр. 19 от 13 Март 2009г
Чл. С тази наредба се урежда редът за провеждане на мониторинг на почвите чрез създаване на Национална система за мониторинг на почвите...
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Чл. 1 Основната цел на инвестиционната програма е финансиране на инфраструктурни проекти в горския фонд
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд iconИндикатори за оценка на състоянието на почвите
Индикаторите са разработени съгласно чл. 11, ал. 2 от наредбата за мониторинг на почвите и служат за оценка на състоянието на почвите...
Ерозионно състояние на почвите от горския фонд icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Основна дейност на възложителя: Управление на Държавния горски фонд, охрана и контрол върху горите и земите от горския фонд
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом