Община долна митрополия, област плевен
ИмеОбщина долна митрополия, област плевен
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер14.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolnamitropolia.bg/Dokumenti/Objavi/Doc/Objava1.docx

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

О Б Я В А


На основание Заповед № РД-08-655/16.11.2012 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура

Община Долна Митрополия обявява на 29.11.2012 год. публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

  • От 10.00 ч. - Полумасивна едноетажна нежилищна сграда с обща площ 104 кв.м., състояща се от ветеринарна лечебница с площ 85 кв.м. и кантар с площ 19 кв.м., находяща се в стопански двор-частна държавна собственост, съставляващ имот № 084005 в м.“Кв.61“ по КВС на с. Гостиля, актувана с АОС № 7567/23.05.2012 година, при начална тръжна цена 3000.00 ( Три хиляди ) лв. без ДДС, или 3600.00 ( Три хиляди и шестстотин ) лв. с ДДС .

  • От 10.30 ч. - Урегулиран поземлен имот с площ 530 кв.м., отреден за “търговски комплекс“, съставляващ УПИ ХІІ в кв. 109 по плана на с.Ставерци, актуван с АОС № 71/10.07.1997 год.,при начална тръжна цена 4770.00 (Четири хиляди седемстотин и седемдесет ) лв. без ДДС, или 5724.00 ( Пет хиляди седемстотин двадесет и четири ) лв. с ДДС;

  • Цена на документацията за всеки обект 25.00 ( Двадесет и пет ) лв. без ДДС или 30.00 ( Тридесет ) лв. с ДДС, внесена в срок до 16.00 ч. на 28.11.2012 год. в Общински център за услуги и информация, или по банков път: IBAN BG27STSA93008410032300,BIC STSABGSF, Вид плащане 447000, банка ДСК, клон Долна Митрополия

  • Депозит за участие в размер на 10 % от НТЦ,внесен в срок до 16.00 ч. на 28.11.2012 год. в касата на общината (Стая 106 ) или по банков път: IBAN BG79STSA93003300701573, BIC STSABGSF, банка ДСК, клон Долна Митрополия.

  • При липса на кандидати повторни публични търгове ще се проведат на 06.12.2012 год. в същия час и при същите условия.

  • За справки и информация тел. 06552/22–81, или на e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg.

гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704gl_pruefsiegel-iso9001_black

e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg

Свързани:

Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Решение №360 от 26. 02. 2013 год на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № рд–08– 112 от 07. 03. 2013 год на...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-488/22. 08. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13. 03. 2012 г в сградата на Община Долна Митрополия ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39,...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Главния архитект на Общината и одобрени с Решение №135/19. 04. 2012 год. На Общински съвет – Долна Митрополия, както следва
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 22. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 26. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 25. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 12. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Кмета на община Долна Митрополия се обявяват публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделска земя с начин на...
Община долна митрополия, област плевен iconBg-долна Митрополия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долна Митрополия, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка Директор дирекция "утсд", България 5855, Долна Митрополия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом