Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20
ИмеЕкология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер19.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://panagyurishte.org/obs/protokoli/BIO - 20.09.2012.doc

Екология, туризъм, селско и горско стопанство


ПРОТОКОЛ

№ 20
Днес, 20.09.2012 от 17:00 часа, се проведе заседания на ПК EТСГС.

ПРИСЪСТВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Атанасова Пиперкова
ЧЛЕНОВЕ:
Станимир Добрев Велчев
Добринка Лукова Юрукова
Цветанка Цвяткова Богоева


ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ:
Петър Петров - Общ.администрация
ОСТЪСТВАЛИ:
Нено Александров Найденов
Николай Симеонов Господинов
Иван Георгиев Нетов


СТАНОВИЩЕ ПО


ОС_02-314(1)/13.08.2012 - Искане за възстановяване правото на собственост в стари реални граници на имот, собственост на н-ците на Луко Раков по реда на чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

Комисията приема предложението.

Гласували - 4
ЗА - 4
ОС_02-314(2)/13.08.2012 - Възстановяване  в стари реални граници на имоти, собственост на наследниците на Георги Топалов по реда на чл.18ж , ал.1 от ППЗСЗПП.

Комисията подкрепя предложението.

Гласували - 4
ЗА - 4
ОС_02-350/11.09.2012 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ОБЕЩЕТЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ С ВЪЗСТАНОВЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18Ж, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.

Комисията подкрепя становището на Общинска администрация.

Гласували - 4
ЗА - 4


ОС_02-309/13.08.2012 - Удължаване срока на Договор за наем на земи от ОПФ на Стоян Беломачев.

Комисията подкрепя предложението за удължаване срока на договора.

Гласували - 4
ЗА - 4
ОС_02-310/13.08.2012 - Удължаване срока на Договори за наем на зем.земи  от ОПФ на Лиляна Василева.

Комисията подкрепя предложението за удължаване срока на договора.

Гласували - 4
ЗА - 4
ОС_02-336/27.08.2012 - Предложение за продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд.

Комисията приема предложението.

Гласували - 4
ЗА - 4

ОС_02-364/19.09.2012 - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ

Комисията подкрепя предложението.

Гласували - 4
ЗА - 4
ОС_00-00/26.07.2012 - Дължими суми - наем земи от ОПФ

Комисията препоръчва на Общинска администрация да изпрати писма до некоректните длъжници, в които да се упомене срок за плащане на наема - 30.10.2012, и в случай на неплащане на сумата договорите да бъдат прекратени.

Гласували - 4
ЗА - 4
ОС_02-331/23.08.2012 - Даване предварително съгласие за определяне на трасе на електропровод захранващ ПИ №108402 м.'Дойчева чешма' землище Панагюрище.

Комисията подкрепя предложението.

Гласували - 4
ЗА - 4
ОС_02-257/29.06.2012 - Молба от Стоян Мухаров за  даване разрешение за преминаване на линейти обекти - водопровод и ел.провод през общински път, захранващи ПИ №441103, м.'Полето',Панагюрище.

Комисията дава съгласие за преминаване на линейни обекти - водопровод и ел.провод през общински път, захранващи ПИ №441103.
Гласували - 4
ЗА - 4

Председател: /п/

Пенка Пиперкова

Свързани:

Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №21
Ос 02-249/22. 06. 2012 Предложение  за изграждане на приют за настаняване на бездомни кучета чрез пчп
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство
Ос 02-37/26. 01. 2012 Проект на Стратегия за управление на общинската собственост
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство
...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство
Ос-02-143/04. 04. 2012 Удължаване срока на Договор №88 /12. 04. 2010 г за наем  на пасища от опф на Панчо Цуцеков
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconОбщинскисъвет самоко в
Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от зоб, протокол №46 на пк по фпбсд,протокол №31 на пк по “Горско и селско стопанство, екология”,...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconПравилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие "Озеленяване, горско и селско стопанство"-Поморие 
Чл. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското предприятие "Озеленяване, горско и селско стопанство" (оп...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconСелско и горско стопанство ветеринарна медицина и дървообработване
Директори на пг по селско и горско стопанство, ветеринарна медицина и дървообработване
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconA селско, горско и рибно стопанство
Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
Екология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20 iconАдминистративни услуги от горско стопанство и екология
Подаване на молба до мдт за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом