Психология на рекламата
ИмеПсихология на рекламата
страница10/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://psiholog-bg.com/wp-content/uploads/2009/03/psihologia_na_reklamata.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Р.Рийвз въвежда пък за целта “показател за въвличане”, който показва броя на потенциалните потребители, които в резултат на рекламното въздействие са станали купувачи (Рийвз, Р., 1971, с.12-13). Неговото изчисляване е сравнително просто, то е процентно отношение на купувачите спрямо запомнилите рекламното съобщение (купувачите трябва да са видели и запомнили съобщението). Разбира се, някои въпроси остават открити - дали в резултат на рекламното въздействие не са формирани потенциални купувачи, които поради някякви причини (напр. липса на средства или условия) не са станали реални купувачи? Можем ли да кажем в този случай, че рекламата не е оказала въздействие? Тези, които са запомнили рекламата и осъществили покупката, от рекламата ли са мотивирани или тя просто им е предоставила още една възможност за задоволяване на съществуваща и осъзната потребност?

Вярно е, че демонстрираното поведение е най-безспорният индикатор за резултатите от въздействието, но ние не можем да не се интересуваме и от ефекта на всяко едно от звената на процеса на въздействие. Още повече, че тяхното контролиране дава възможност за управляване и коригиране на цялостния процес на рекламното въздействие в процеса на неговото реализиране, а не чак накрая, на изхода, когато вече са вложени големи средства за реклама и кампанията “тече”.

Това изброяване на възможностите за проследяване ефективността на рекламното въздействие не дава основания да се заключи, че чрез тях е възможно да се осъществи надежден и безспорен контрол. Нека още веднъж напомним - процесът на рекламното въздействие е психологически по своята дълбока същност, а най-сигурният индикатор за неговия резултат е икономически. Сложното преплитане на едните и другите индикатори изисква обединяване усилията на икономисти и психолози, подкрепени от рекламодателите, които трябва да осъзнаят ползата от провеждане на изследвания за контрол на ефективността на рекламата.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА


1. Джоанис, А., Творческият процес в рекламата, София, 1992.

2. Доганов, Д., Ф. Палфи, Рекламата каквато е, Варна, 1992.

3. Завялов, П., В. Демидов, Формула на успеха: маркетинг, София, 1990.

4. Йорданов, Д., Инженерна психология, София, 1990.

5. Кръстев, С., Цветология, информация и реклама, София, 1974.

6. Льобон, Г., Психология на тълпата, Кюстендил, 1905.

7. Льодюк, Р., Мениджмънт на рекламата, София, 1992.

8. Малецке, Г., Психология на масовата комуникация, София, 1994.

9. Оксли, Х., Принципи на пъблик рилейшънс, Бургас, 1993.

10. Прайд, У., О. Феръл, Маркетинг: Концепции и стратегии, София, 1995.

11. Психотехника на убеждаващото въздействие, София, 1992.

12. Реклама за рубежом, Москва, 1977.

13. Рийвз, Р., Реализмът в рекламата, София, 1971.

14. Сэндидж, Ч. и др., Реклама: теория и практика, Москва, 1989.

15. Фоломеева, Т.В., О.С. Цехона, Проективне тест в исследовании потребительского поведения, Вестник Московского университета, Серия Психология, бр.4, 1995.

16. Хекхаузен, Х., Мотивация и деятельность, Москва, 1986.

17. Хопкинс, К., Научната реклама, Варна, 1992.

18. Ярошевский, М. Г., История психологии, Москва, 1976.

19. Anastasi, A., Angewandte Psychologie, München, 1973.

20. Behrens, G., B. Hartmann, Werbepsychologie, Berlin, 1981.

21. Benesch, H., Wirtschaftspsychologie, Stuttgart, 1962.

22. Bergler, R., Psychologie der Werbung, in Bergler/Andersen, Der

Werbeleiter in Menagement, Darmstadt, 1957.

23. Bergler, R. /Hrsg./, Marktpsychologie, Bern, Stuttgart, Wien, 1972.

24. Berth, R., Wähler- und Verbraucherbeeinflussung, München, 1969.

25. Colly, R., Defining Advertising Coals, New York, 1965.

26. Consumer Behaviour and economic growth in the modern economy, London, 1982.

27. Dichter, E., Strategie im Reich der Wünsche, Düsseldorf, 1961.

28. Dichter, E., Handbuch der Kaufmotive, Düsseldorf, 1964.

29. Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Zürich, 1976, Bd. 13.

30. Drücker, P., Praxis des Menagements, Düsseldorf, 1956.

31. Freter, H. , Mediaselektion, Wiesbaden, 1974.

32. Haedrich, G., Werbung als Marketinginstrumente, München, 1976.

33. Hermanns, G., Konsument- und Werbewirkung, München, 1979.

34. Hilgard, E., G. Bower, Lerntheorien, Stuttgart 1970.

35. Hoffmann, H.-J., Werbepsychologie, Berlin, New York, 1972.

36. Hofstätter, P. R., Die Psychologie der öffentliche Meinung, Wien, 1960.

37. Hofstätter, P. R. /Hrsg./, Das Fischer Lexikon: Psychologie, Frankfurt, 1971.

38. Hovland, C. I., H. C. Kelman, Reinstatement of the Communication in Delayed Measurement of Opinion Change, in IASP, VOL. 48, 1953.

39. Hovland, C. I., I. L. Janis, H. H. Kelley, Communication and Persasion New Havend, London, 1965.

40. Jacobi, H., Werbepsychologie, Ganzheits- und gestaltpsychologische

Grundlagen der Werbung, Wiesbaden, 1972.

41. Junk, H., Optimale Werbeprogrammplanung. Grundlagen und

Entscheidungsmodelle, Essen, 1973.

42. Kaas, K., Difusion und Marketing, Stuttgart, 1973.

43. Kleining, G., Psychologie in der Werbung, Der Markenartikel, 17. Jg., 1955, Heft 3.

44. Kroebel-Riel, W., Konsumentenverhalten, München, 1990.

45. Kropff, H., Angewandte Psychologie und Soziologie in Werbung und Vertrieb, Stuttgart, 1960.

46. Lewin, K., Field Theorie in Social Science, New York, 1951.

47. Pelzmann, L., Wirtschaftspsychologie, Wien, 1977.

48. Posner, M., Kognitive Psychologie, München, 1976.

49. Römer, R., Die Sprache der Anzeigewerbung, Düsseldorf, 1976.

50. Rosenstiel, L.v., Psychologie der Werbung, Rosenheim, 1969.

51. Rosenstiel, L.v., Marktpsychologie, Bd. II, Stuttgart, 1979.

52. Rüttinger, B., L.v. Rosenstiel, W. Molt, Motivation des wirtschaftlichen Verhaltens, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1974.

53. Scherke, F., Konsum- , Leitbilder und Leitlinien, Ein Beitrag zur

Verbraucher- Charakterkunde, Jahrbuch der Absatz- und

Verbrauchsforschung, 5. Jg., 1955, Heft 2.

54. Schmölders, J., Keynes Beitrag zur ökonomischen Verhaltensforschung, in Schmölders, J., R. Schröder, J. M. Keyn als “Psychologe”, Berlin, 1956.

55. Six, Schaffer, Einstellungsänderung, Stuttgart, Berlin, 1985.

56. Traxel, W., Die Möglichkeit einer objektiven Messung der Stärke von Gefühlen, Psychologische Forschung, 1960, Heft 26.

57. Wahrig Deutsches Wörterbuch, 1980.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Психология на рекламата iconІ. Основна- теоритична част-Психология на рекламата

Психология на рекламата iconПр и рекламата
Често на пр се приписват и консултански и изпълнителски функции. Важното е обаче тези две услуги да не се смесват. Основната разлика,...
Психология на рекламата iconКонспект икономика и психология. Предмет на икономическата психология. Потребителското поведение като процес на вземане на решение за покупка
Въпросът за предмета на икономическата психология включва преглед на причините за необходимостта от икономическа психология
Психология на рекламата iconЕмпирично изследване на обществени нагласи към рекламата
В статията са обсъдени обществените нагласи към рекламата, както и някои аспекти на потребителското поведение, които са свързани...
Психология на рекламата iconДипломна работа
Икономическа ефективност на рекламата. Ефект на рекламата върху обществото и икономиката 13
Психология на рекламата iconТема: Рекламата като комуникационна система
Рекламата – основен елемент на комуникационната политика на съвременното общество
Психология на рекламата iconСемиотика на рекламата
Цели на курса: Дисциплината е избираема и представя специфичната проблематика на рекламата като семиотично явление
Психология на рекламата iconКрос с
Ползват се учебници и лекционен материал от световно известни автори в областите: психология на измамата, психология на оцеляването...
Психология на рекламата iconДоктор психологических наук
Социально-психологические знания и умения, полученные студентами, в дальнейшем будут востребованы в учебных курсах, непосредственно...
Психология на рекламата iconРуската Федерация Сургутски Държавен Педагогически Институт Катедра по психология. Курсова работа
Към принудителни постъпки подбуждат и натрапничави съвети (убедили са Ви да постъпите така – ту познати, приятели, мълвата, рекламата,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом