Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
ИмеКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер28.78 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93397/715020/version/1/file/11-RS&Grid.do
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по математика и информатика


Конспект

за конкурсен изпит за докторанти

по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика - Разпределени системи и грид)


 1. Паралелни и разпределни компютърни архитектури

  1. Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи.

  2. Модели на паралелна обработка. Класификация. Мултипроцесори и мултикомпютри. Условия за паралелизъм. Разделяне и управление на програмите.

  3. Йерархия на паметта. Виртуална памет. Комуникационна архитектура. Свързващи мрежи при паралелните архитектури. Статични и динамични мрежи за връзка.

  4. Процесорна архитектура. CISC и RISC. Суперскаларни и векторни процесори. Конвейерни и суперконвейрни архитектури. Линейни и нелинейни конвейри. Инструкционен конвейер. Pentium архитектура на Intel.

  5. Системи с обща шина и с обща памет. Арбитраж и транзакции. Организация на cache.

 2. Разпределени системи

  1. Разпределени системи. Апаратно и програмно осигуряване. Мултикомпютърни системи. Модел клиент-сървер.

  2. Системи за разпределена комуникация. Слоеста архитектура и протоколен стек. Процедурен и обектен модел. Системи с обмен на съобщения и с поточни данни.

  3. Управление на процесите. Нишки, клиенти и сървери. Миграция на код. Програмни агенти.

  4. Идентификация на  системните компоненти. Имена, идентификатори  и адреси. Йерархия и откриване.

  5. Методи за синхронизация. Синхронизация по време и по събитие. Централизирани, разпределени, йерархични и резервационни алгоритми. Транзакции.

  6. Управление на ресурсите и миграция на задания .

 1. Грид системи и приложения

  1. Предпоставки, същност и реквизит на grid инфраструктурата.

  2. Grid архитектура – характеристика, развитие и поколения.

  3. Системна инфраструктура в грид. Уеб услуги. SOA/SOAP и OGSA.

  4. Грид приложения. Разпределена обработка с висока производителност.

  5. Имплементации на OGSA – Globus.

  6. Пакетна фонова обработка (htc) – Condor.

  7. Технологии за грид-приложения – Jini и Jxta.

  8. Обектно-базиран метакомпютинг – Legion.

  9. Защита на информацията и компютърно счетоводство в грид.

  10. Обработка на данни в грид.

  11. Приложни Grid технологии и инструменти. Среди за метакомпютинг, равнопоставени процеси (peer-to-peer) и потокова обработка от високо ниво (workflow).

 1. Паралелни алгоритми

  1. Паралелно програмиране – принципи, методи, ниво на паралелизма.

  2. Класове разпределени приложения.

  3. Системи и среди за паралелно програмиране (UNIX; PVM).

  4. Паралелни алгоритми – принципи, проектиране, метрика, аномалии.

  5. Паралелни алгоритми за обработка на графи.

  6. Паралелни алгоритми за търсене.

  7. Паралелни изчисления – префикси и матрици.

  8. Паралелна обработка – изрази и сортиране.

  9. Потоково и функционално програмиране.

  10. Паралелна обработка на данни в SIMD архитектури; С* и FORTRAN90.

  11. Асинхронни паралелни процеси; програмиране с Ada и Modula-2.

 1. Оценка на производителността

  1. Моделиране на компоненти и системи. Елементи от теорията на масовото обслужване.

  2. Симулационно моделиране. Среди и езици за моделиране на системи и комуникации и разпределени приложения.Литература

       1. Kai Hwang. Advanced Computer Architecture: Parallelism, Scalability, Programmability. McGraw-Hill, 1992.

       2. Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen. Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2001.

       3. Grid Computing. Making the Global Infrastructure a Reality. Fran Berman, Geoffrey Fox, Antony Hey (ed.). Wiley, 2003.

       4. The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Ian Foster, Carl Kesselman (ed.). Morgan Kaufmann, 1999.

       5. Seyed Roosta. Parallel Processing and Parallel Algorithms: Theory and Computation. Springer Verlag, 2000.

       6. David E. Culler, Jaswinder Pal Singh, Anoop Gupta. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Morgan Kaufmann, 1998.Катедра „Компютърна информатика”

Свързани:

Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Множества същности. Атрибути. Връзки. Диаграми същност  връзки. Екземпляри на диаграма същност  връзки. Видове бинарни връзки....
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика Изкуствен интелект)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта....
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
Автономни компютърни архитектури: обща архитектура, процесори, памети и запаметяващи устройства, паралелни и серийни комуникационни...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Телекомуникации
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом