Съобщени е
ИмеСъобщени е
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер19.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/Съобщение Крушуна.doc
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание Заповед № 61/15.03.2013 година на Кмета на Община Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от общинския поземлен фонд в землището на с. Крушуна с площ над 10 дка., подробно описани по идентификатор на имота по кадастрална карта, местност, площ, съгласно Приложение 1 към документацията.

Депозит за участие в размер на 10% от годишната наемна цена се внася в касата, находяща се в Общински център за услуги и информация при Община Летница или по банкова сметка: Банка ДСК ЕАД гр. Летница, IBAN: BG 23 STSA 9300 3319 0120 10, BIC: STSABGSF

Цена на тръжната документация 12.00лв. с ДДС.

Право на участие имат физически и юридически лица, регистрирани земеделски производители.

Подробности по провеждане на търга са поместени в тръжната документация, която се закупува от Общински център за услуги и информация при Община Летница срещу представена квитанция за заплатена сума.

Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозит за участие е 16.00 часа на 08.04.2013 г. в Община Летница.

Имотите се отдават под наем или аренда по местности. Участника задължително участва за всички имоти от съответната местност, като всяка местност е обособена в отделна позиция.

Търгът ще се проведе на 11.04.2013 год. в Община Летница, по позиции, както следва:

от 15.00 часа - Позиция 1 - местност "Урушки път" с обща площ 225,710 дка.

от 15.10 часа - Позиция 2 - местност "Над лозята" с обща площ 49,374 дка.

от 15.20 часа - Позиция 3 - местност "Горник" с обща площ 56,377 дка.

от 15.30 часа - Позиция 4 - местност "Под лозята" с обща площ 92,808 дка.

от 15.40 часа - Позиция 5 - местност "Водопада" с обща площ 81,345 дка.

от 15.50 часа - Позиция 6 - местност "Калица" с обща площ 51,054 дка.

от 16.00 часа - Позиция 7 - местност "Осъма" с обща площ 21,003 дка.


Начална годишна тръжна цена 6 лв./дка.

Мерите и пасищата от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда, за срок от 5 години. Договорът може да се сключи и за по-кратък срок (от две до четири години, включително).

Участниците могат да участват за една, повече или всички обособени позиции, като за всяка отделна обособена позиция се подава отделен комплект документи.

Заявления за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик, с изписани: пълното наименование и адрес на участника, площа на имотите, местността и землището, за което кандидатства, в деловодството на общината до 17.00 часа на 08.04.2013 г.

Допълнителна информация на тел. 06941 / 21 - 63.


Д-р Красимир Джонев

Кмет на Община Летница

Свързани:

Съобщени е iconСъобщени е

Съобщени е iconСъобщени е
На вниманието на студентите от 2, 3 и 4 курс на специалностите “маркетинг”, “бизнес администрация”, “финанси” и “счетоводство” към...
Съобщени е iconСъобщени е
На 10. 09. 2011г от 10. 00 ч ще стартира състезанието по офроуд ”трофи – навигация”, което ще се проведе на територията на Община...
Съобщени е iconСъобщени е
От този брой нататък първата страница на нашия вестник се подготвя от иви. Моля предавайте материалите си на нея
Съобщени е iconСъобщени е
Генералното консулство на Република България в Дубай и Българския Бизнес Съвет Дубай
Съобщени е iconИзх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
До Георги Любенов Николов егн и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.”Петър Божинов” №10, вх. Г, ет. 3, ап. 7
Съобщени е iconСъобщени е
Във връзка с публикувана публична покана за изпълнение на смр за “Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар”, Ви уведомяваме...
Съобщени е iconСъобщени е уважаеми сънародници
На 27 януари 2013 г ще се проведе референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане...
Съобщени е iconСъобщени е
Студентите, завършили семестриално образователните степени “Бакалавър” и „Магистър”, които следва да се явяват на държавен изпит...
Съобщени е iconСъобщени е
Сливен – Ниш-Крушевац – Подгорица: Отпътуване от Сливен в 13. 00 часа. Транзитно преминаване през Сърбия и Черна гора
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом