Община долна митрополия, област плевен
ИмеОбщина долна митрополия, област плевен
страница1/9
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolnamitropolia.bg/Dokumenti/Objavi/OBIAVA ZA INTERNET STRANISTA za 22062012 g.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


ОБЯВА

На основание Заповед № 316/08.06.2012 г. на Кмета на Община Долна Митрополия, за откриване на процедура за провеждане на публични търгове, Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 22.06.2012 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд за срок до три стопански години, считано от началото на стопанската 2012/2013 година, както следва:

1. от 10.00 ч. за поземлени имоти по КВС на гр. Долна Митрополия, описани по № на имот, площ, категория, начин на трайно ползване (НТП) и начална тръжна цена (НТЦ), съгласно приложение 1;

2. от 10.30 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Комарево, описани по № на имот, площ, категория, НТП и НТЦ, съгласно приложение 2;

3. от 13.30 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Подем, описани по № на имот, площ, категория, НТП и НТЦ, съгласно приложение 3;

4. от 14.00 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Рибен, описани по № на имот, площ, категория, НТП и НТЦ, съгласно приложение 4.

Стойност на тръжната документация - 30.00 лв. с включен ДДС.

Получаване на документация за участие - от 13.06.2012, до 16.00 ч. на 21.06.2012 г. в стая 306, след представяне на документ за внесена сума за закупуването й в касата на Център за услуги и информация при Община Долна Митрополия, или по банков път - IBAN BG27STSA93008410032300, BIC STSABGSF, Вид плащане 447000, банка ДСК - клон Долна Митрополия.

Депозит за участие - в размер на 10 % от НТЦ, внесен за всеки поземлен имот в касата на Общината, стая 106 или по банков път – банкова сметка IBAN BG79STSA93003300701573; BIC STSABGSF, банка ДСК-клон Долна Митрополия до 16.00 ч. на 21.06.2012 година.

При липса на кандидати повторни търгове ще се проведат на 29.06.2012 г. в същите часове и при същите условия, като срока за закупуване на документацията и внасяне на депозит за участие е до 16 часа на 28.06.2012 година.

За справки и информация тел.: 06552 22-81


Съгласувал:


Изготвил:

Христинка Атанасова – Гл. Спец. СД
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИС

на земеделска земя от ОПФ находяща се по КВС на гр. Долна Митрополия, 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Нас. място

Акт №

Дата

Местност

НТП

категория

Поз. имот №

Площ

НТЦ лв./дка

обща сума лв.

10% депозит за участие в търг

1

Д. Митрополия

6381

28.5.2010 г.

Парцелите

Нива

ІV

005014

3.269

23.00

75.19

7.52

2

Д. Митрополия

3897

17.2.2009 г.

Камика

Нива

ІV

008021

7.653

23.00

176.02

17.60

3

Д. Митрополия

6380

28.5.2010 г.

При камика

Нива

ІV

009001

3.759

23.00

86.46

8.65

4

Д. Митрополия

3594

8.11.2007 г.

Върха

Нива

V

023004

3.920

21.00

82.32

8.23

5

Д. Митрополия

6378

27.5.2010 г.

Върха

Нива

V

023006

5.414

21.00

113.69

11.37

6

Д. Митрополия

6377

27.5.2010 г.

Салкъмите

Нива

V

028009

3.169

21.00

66.55

6.65

7

Д. Митрополия

3592

8.11.2007 г.

Салкъмите

Нива

V

028017

9.255

21.00

194.36

19.44

8

Д. Митрополия

6376

27.5.2010 г.

Зад върха

Нива

V

029005

3.900

21.00

81.90

8.19

9

Д. Митрополия

2811

8.12.2006 г.

Зад върха

Нива

ІV

029006

5.735

23.00

131.91

13.19

10

Д. Митрополия

6374

26.5.2010 г.

Тръстенишко

Нива

ІV

040008

4.008

23.00

92.18

9.22

11

Д. Митрополия

6373

26.5.2010 г.

Вълчовец

Нива

V

047001

9.997

21.00

209.94

20.99

12

Д. Митрополия

6372

26.5.2010 г.

Зад лозята

Нива

V

048001

3.233

21.00

67.89

6.79

13

Д. Митрополия

6371

26.5.2010 г.

Лозята

Нива

V

071003

23.716

21.00

498.04

49.80

14

Д. Митрополия

3898

16.2.2009 г.

Лозята

Нива

V

071017

6.000

21.00

126.00

12.60

15

Д. Митрополия

6370

26.5.2010 г.

Вълчовец

Нива

ІV

072013

6.403

23.00

147.27

14.73

16

Д. Митрополия

6330

17.5.2010 г.

Дъбнишки път

Нива

ІV

106010

2.796

23.00

64.31

6.43

17

Д. Митрополия

6327

17.5.2010 г.

Летището

Нива

ІV

113004

2.526

23.00

58.10

5.81

18

Д. Митрополия

1994

20.6.2005

Пашова могила

Др.из. нива

ІV

117001

44.683

23.00

1027.71

102.77

19

Д. Митрополия

6326

17.5.2010 г.

Бузов Полугар

Нива

ІV

128007

7.888

23.00

181.42

18.14


Общо:

157.324

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Решение №360 от 26. 02. 2013 год на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № рд–08– 112 от 07. 03. 2013 год на...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-488/22. 08. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-655/16. 11. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13. 03. 2012 г в сградата на Община Долна Митрополия ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39,...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Главния архитект на Общината и одобрени с Решение №135/19. 04. 2012 год. На Общински съвет – Долна Митрополия, както следва
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 26. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 25. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 12. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Кмета на община Долна Митрополия се обявяват публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделска земя с начин на...
Община долна митрополия, област плевен iconBg-долна Митрополия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долна Митрополия, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка Директор дирекция "утсд", България 5855, Долна Митрополия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом