Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния
ИмеПокана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер17.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mig-radomir.com/files/Pokana-1.2.doc


ПОКАНА

СНЦ МИГ Радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица , че ще проведе

ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ  • на 15.04.2013 година от 10:00 ч. в залата на общината в град Земен;

  • на 16.04.2013 година от 10:00 ч. в МКИЦ „Европа“ град Радомир;

  • на 17.04.2013 година от 11:00 ч. в залата на Културния дом на село Ковачевци;и

МОБИЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ

За община Ковачевци :

- 17.04.2013 година от 13:00 ч. в село Ракеловци

- 17.04.2013 година от 14:30 ч. в село Егълница


За територията на община Земен:

- 15.04. 2013 година от 13:00 ч. в село Блатешница

- 22.04.2013 година от 10:00 ч. в село Жабляно

- 22.04.2013 година от 11:30 ч. в село Калотинци

- 22.04.2013 година от 12:30 ч. в село Враня стена

- 22.04.2013 година от 14:00 ч. в село Мурено

- 22.04.2013 година от 15:00 ч. в село Габров дол


За територията на община Радомир:

- 15.04.2013 година от 14:30 ч. в село Байкалско

- 23.04.2013 година от 10:00 ч. в село Горна Диканя

- 23.04.2013 година от 11:30 ч. в село Долна Диканя

- 23.04.2013 година от 12:30 ч. в село Гълъбник

- 23.04.2013 година от 14:00 ч. в село Друган

- 23.04.2013 година от 15:30 ч. в село Старо село

- 23.04.2013 година от 16:30 ч. в село Червена могила

- 24.04.2013 година от 10:00 ч. в село Жедна

- 24.04.2013 година от 11:00 ч. в село Бобораци

- 24.04.2013 година от 12:00 ч. в село Негованци

- 24.04.2013 година от 13:00 ч. в село Поцърненци


Информационната кампания е съгласно заложените дейности в Стратегията за местно развитие на МИГ Радомир-Ковачевци-Земен“ и във връзка с изпълнението на Договор №РД 50-89/13.06.2012 год.

ЕКИПЪТ НА “ МИГ РАДОМИР-КОВАЧЕВЦИ-ЗЕМЕН“ КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ!

Настоящият документ е разработен по от екипа на СНЦ”МИГ-Радомир-Ковачевци-Земен” по прилагане на Стратегия за местно развитие под № 41-04-64/07.11.2011 г. и във връзка с изпълнение на договор за финансиране по мярка 41 и мярка 431-1 с №РД-50-89/13.06.2012г.Свързани:

Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconИна Тодорова Изпълнителен директор на миг покан а
Стратегия за местно развитие на снц „миг-радомир-Ковачевци-Земен” при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за
Кандидати за експерти и оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на „миг радомир-Ковачевци-Земен” са утвърдени с Решение...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния icon2. Обхват и дейности
Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на снц “миг-радомир-Ковачевци-Земен” при спазване изискванията...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconBg-гр. Радомир, ОБЩИНА Радомир, област перник
Възложител на обществената поръчка е Сдружение “Местна инициативна група Радомир-Ковачевци-Земен”, което сключва договор с изпълнител...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за
Предметът на обществената поръчка „Доставка на 1 брой нов лек автомобил под 150 к с и с над 5+1 места за нуждите на Сдружение „миг...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconПокана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
Г на Общински съвет „Родопи”, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии,...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconПокана за свикване на общо събрание на снц "миг девня-Аксаково"
Управителният съвет на снц „миг девня-Аксаково” на основание чл. 26 от зюлнц  и чл. 24 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconДоклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (epebb) и prtr емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Регионално депо за неопасни отпадъци “тева” за общините – перник, брезник, земен, ковачевци, радомир и трън
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconОбщина несебър до: до всички заинтересовани лица покан а уважаеми дами и господа
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви отправям Покана, да ни представите Ваша оферта за извършване на услуга с предмет:...
Покана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния iconДо всички заинтересовани лица обявление покана
Доставка на хранителни продукти за нуждите на соу «Д-р Петър Берон» гр. Костинброд»„
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом