Ръководство за употреба
ИмеРъководство за употреба
страница2/3
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер346.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pro-technica.com/public/MANUALS/MARTIN-Light/text_files/MAC250_Krypton_Entour.doc
1   2   3

Захранване на лампата

Има две настройки, които определят управлението на лампата: Automatic Lamp On (PERS-ALON) и DMX Lamp-Off (PERS-DLOF).

Разполагате с три опции за автоматично управление на лампата: ON, OFF и DMX. При опция OFF, лампата остава изключена, до подаване на команда Lamp-on от контролера. При опция ON, лампата автоматично се включва при включване на електрозахранването на уреда. При опция DMX, лампата автоматично се включва, когато получи DMX данни и се изключва автоматично, 15 минути, след като се загубят DMX данните.


Рестартиране

Mожете да рестартирате устройството от контролер, ако DMX рестартирането (PERS-DRES) е с настройка SSEC. Ако настойката е OFF, командата няма да действа.

Можете да рестартирате устройството и да възвърнете фабричните му настройки като изберете: DFSE – FACT – LOAD.


ОТЧЕТИ

За работни часове на устройството

Общия брой часове, през които устройството е било включено, считано от производството му – (INFO – TIME – HRS – TOTL).

Броя на часовете, считано от последното рестартиране (INFO – TIME – HRS – RSET). Тази информация можете да ползвате за да определите интервалите между планираните ремонти. Натиснете и задръжте за 5 секунди [up], докато изписаното на дисплея изчезне.

Работни часове на лампата

Общия брой часове, при които лампата е била включена, считано от производството й (INFO – TIME – L HR – TOTL).

Броя на часовете, считано от последното рестартиране (INFO – TIME – L HR – RSET). Рестартирайте брояча, когато инсталирате нова лампа. Натиснете и задръжте за 5 секунди бутон [up], докато изписаното на екрана изчезне.


Включване на лампата

Общия брой включвания на лампата (INFO – TIME – L ST – TOTL) и общия брой включвания на лампата, считано от рестартиране на брояча (INFO – TIME – L ST – RSET). Рестартирайте брояча, когато инсталирате нова лампа. Натиснете бутон [up] и го задръжте за 5 секунди, докато отчитането изчезне от екрана.


Фабрична версия на оборудването

INFO –VER – на екрана ще се изпише версията на оборудването. Същата информация се появява закратко на екрана при стартиране на уреда.


Възможности за тестване и обслужване на уреда

DMX отчети


РАБОТА С DMX КОНТРОЛЕР

MAC 250 Krypton/Entour има възможност да работи с DMX512 контролери. Използва два оперативни режима: 16-битов и 16-битов, разширен.


Включване и изключване на лампата

Освен ако не е избран автоматичен режим на включване на лампата, тя остава изключена до подаване на команда за включване Lamp On.

Забележка: При включване на няколко лампи едновременно може да се получи претоварване на веригата. Съветваме ви, в случай че желаете да включите няколко лампи, да задавате команди последователно към отделните лампи, между интервали от поне 5 секунди.

За да изключите лампата от контролера, подайте команда Lamp OFF на канал 1 в продължение на 5 секунди. Забележка: Не можете да включвате повторно лампата, преди да са изминали 8 минути, след последното изключване.


Позициониране на ефектите

Рестартиране – в случай, че даден ефект загуби индексирането си и престане да се движи според зададената програма, вие можете да рестартирате устройството, като подадете команда RESET на канал 1 на контролера, в продължение на 5 секунди. Обърнете внимание, че функцията за рестартиране може да е деактивирана, в съответствие с настройките DMX Personality (PERS – DRES).


Dimmer/Shutter системи

Механичната система Dimmer/Shutter предоставя димни ефекти, ефекти Blackout и Strobe. Ефекти Shutter, Strobe и Pulse се задават на канал 1. Нивото на интензивност на ефекта се задава на канал 2. 16-битовия разширен режим на работа предлага фина настройка за нивото на интензивност на ефектите, която се задава на канал 3.


Цветови ефекти

Колелото за цветовите ефекти може да се завърта постоянно – като възпроизвежда ефекти с разделени цветове – или постъпателно; да се върти на периоди или постоянно, в двете посоки и при различна скорост. 16-битовия разширен режим на работа дава възможност за фина настройка на канал 5, за настройките за избор на цветове на канал 4.


Ротационни гобоси

MAC 250 Krypton/Entour има 7-индексирани ротационни гобо позиции плюс една отворена позиция. Гобосите могат да бъдат индексирани (позиционирани под различен ъгъл), могат да се въртят постоянно, а могат да се въртят и от време на време да подскачат. Вида гобо ефект и модела на движение се избира на канал 4 (на канал 6 при 16-битовия разширен режим); ъгъла на индексиране и скоростта на въртене се избира на канал 5, (на канал 7 при 16-битовия разширен режим); фина настройка за позиционирането и скоростта – на канал 6, (на канал 8 при 16-битовия разширен режим).

Гобо колелото може да се върти постоянно, в двете посоки и при различна скорост.


Фиксирани гобоси (само за MAC 250 Entour)

Този модел предлага допълнително гобо колело с 10 фиксирани гобо позиции (плюс отворена позиция). Вида на гобо ефекта и типа на движението се избира на канал 7, (на канал 9при 16-битовия разширен режим). Гобо колелото може да се върти постоянно, в двете посоки и при различна скорост.


Фокус

Лъчът може да бъде фокусиран от приблизително 2 метра до безкрайност, с помощта на канал:

8 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

10 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

9 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

11 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.

Призмата може да бъде вмъкната и отстранена от пътя на светлината. Тя може да се върти в двете посоки и при различна скорост.


PAN и TILT

За управление на функциите, използвайте канали:

9 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

12 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

10 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

13 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.


Управлние на скоростта

Използвайте канали:

13 и 14 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

16 и 17 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

14 и 15 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

17 и 18 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.


Контрол на проследяването

Контрол на проследяването за функции Pan/Tilt, както и за гобо ефектите, е осъществим, посредством настойка 0 на каналите за скорост.

Контрол на проследяването относно това при каква скорост ефектите заглъхват при една сцена или се позиционират на друга, се осъществява от контролера.


Вектор управление

При този контрол, скоростта на движение на ефектите се определя от стойностите, избрани за каналите за скорост. Това позволява промяна на скоростта на крос-фейдърите, в случай, че контролера който използвате няма контрол крос-фейдър. Освен това, с този вид контрол можете да си осигурите по-плавно движение, особено при ниските скоростти.

Когато използвате вектор контрол, настройката на времето на крос-фейдъра (на контролера) трябва да е 0.


Blackout

При избрана настройка “blackout while moving” за каналите за скоростта, преградата се затваря, когато ефекта се придвижва, с цел изпълнение на невидимо преместване. Преградата се отваря, когато движението е изпълнено.


Отмяна на персонални настройки

Следните канали предоставят стойности за проследяване, с помощта на които можете да отменяте персонални настройки за скорост на Pan/Tilt. (PTSP в контролното меню):

13 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

16 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

14 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

17 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.


На следните канали ще получите стойности за проследяване, с помощта на които можете да отменяте съкратени настройки (SCUT в контролното меню):

14 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

17 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

15 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

18 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.


ОПТИЧНА КОНФИГУРАЦИЯ

Гобо ориентация

Гобоси с матирано стъкло

По-силно отразяващата страна да бъде насочена към лампата, с цел намаляване на риска от прекомерно нагряване и повреда на гобо колелото.

По-слабо отразяващата страна да бъде далеч от лампата. Тъй като тази страна ще абсорбира по-голямо количество топлина, логично е тя да бъде разположена най-далеч от лампата.

Най-добрият начин за поддържане на фокуса, е да инсталирате всички гобоси в една и съща равнина. Което означава, всички матирани страни на едно гобо колело да бъдат насочени в една и съща посока. Разбира се, предвид на риска от прекомерно нагряване и повреда, необходимо е на първо място да осигурите страните, с по-силно отразяваща повърхност да сочат към лампата.

За да определите коя от страните на гобоса е с матирано стъкло, приближете предмет близо до нея. При нематовата страна, ще установите разстояние между обекта и отражението му. Освен това, когато гледате през стъклото, ще можете да видите края на гобоса.


Гобоси с грапаво стъкло

Гладката страна да бъде насочена към лампата. Грапавата страна да бъде далеч от лампата. Ако не сте сигурни за правилното позициониране, консултирайте се с вашия Martin дилър.


Метални гобоси

Отразяващата страна да бъде насочена към лампата. Тъмната страна, далеч от лампата.


Гобоси с изображения/текст

Огледалният образ да бъде насочен срещу лампата, а реалния – далеч от нея.


Специални гобоси

Тези гобоси трябва да са изработени и ориентирани така, че изображението да се вижда огледално, ако се гледа от страната на лампата (тоест, лампата да гледа към по-силно отразяващата страна). Ако е необходимо, консултирайте се с вашия дилър.


Ротационни гобоси

MAC 250 Krypton/Entour може да работи с максимум осем метални или стъклени гобоса, с външен диаметър 22.5мм и максимален диаметър на изображението 17мм.


Стандартна конфигурация на ротационни гобоси

Разполагате със 7 ротационни гобоса.


Как да замените гобос

Внимание опасност! Висока температура. Пазете далеч от хора и предмети. Външната повърхност на устройството може да стане много гореща – до 120ºС. Преди да започнете ремонт, изключете устройството от електрозахранването и го оставете да се охлади за около 45 минути.

Не отстранявайте капаците от устройството, докато то работи, тъй като съществува риск от късо съединение, допир до горещи повърхности, както и контакт с лампата, която е под високо налягане.


 1. Изключете устройството от електрозахранването и го оставете да се охлади.

 2. Отстранете горния капак, като използвате отвертка с плоска глава, за да отстраните четирите ¼-оборот винта. Горния и долен капак изглеждат по един и същи начин; можете да се ориентирате, като вземете предвид, че текста на горния капак е правилно ориентиран (докато на долния, не е).

 3. Завъртете гобо колелото, за да си осигурите достъп до желаната позиция.

 4. Отстранете гобо държача от колелото.

 5. Завийте краищата на пружинката и ги отстранете. Избутайте назад гобоса и го извадете.

 6. Ориентирайте го, според изискванията за правилна ориентация и поставете новият гобос в държача. Застопорете го посредством пружинката.

 7. Поставете обратно държача в гобо колелото, като използвате отвертката, за да повдигнете задържащите перки.

 8. Поставете отново капака и включете захранването.


Фиксирани гобоси (само за MAC 250 Entour)

Разполагате с 10 фиксирани гобо позиции (плюс отворена позиция).


Как да замените фиксиран гобос

Внимание опасност! Висока температура. Пазете далеч от хора и предмети. Външната повърхност на устройството може да стане много гореща – до 120ºС. Преди да започнете ремонт, изключете устройството от електрозахранването и го оставете да се охлади за около 45 минути.

Не отстранявайте капаците от устройството, докато то работи, тъй като съществува риск от късо съединение, допир до горещи повърхности, както и контакт с лампата, която е под високо налягане.


 1. Изключете устройството от електрозахранването и го оставете да се охлади.

 2. Отстранете горния капак, като използвате отвертка с плоска глава, за да отстраните четирите ¼-оборот винта. Горния и долен капак изглеждат по един и същи начин; можете да се ориентирате, като вземете предвид, че текста на горния капак е правилно ориентиран (докато на долния, не е).

 3. Завъртете гобо колелото, за да си осигурите достъп до желаната позиция.

 4. Бутнете и плъзнете гобоса, така че да излезе от позицията си.

 5. Поставете новия гобос в държача. Затегнете го с помощта на задържащия фланец. Можете да използвате и отвертка.

 6. Поставете обратно капака и включете захранването.


Цветни филтри

Стандартна конфигурация

MAC 250 Krypton/Entour предлага 12 дихронични цветни филтри.


Смяна на цветни филтри

Внимание опасност! Висока температура. Пазете далеч от хора и предмети. Външната повърхност на устройството може да стане много гореща – до 120ºС. Преди да започнете ремонт, изключете устройството от електрозахранването и го оставете да се охлади за около 45 минути.

Не отстранявайте капаците от устройството, докато то работи, тъй като съществува риск от късо съединение, допир до горещи повърхности, както и контакт с лампата, която е под високо налягане.


 1. Изключете устройството от захранването и го оставете да се охлади.

 2. Отстранете горния капак, като използвате отвертка с плоска глава, за да отстраните четирите ¼-оборот винта. Горния и долен капак изглеждат по един и същи начин; можете да се ориентирате, като вземете предвид, че текста на горния капак е правилно ориентиран (докато на долния, не е).

 3. Завъртете гобо колелото така, че да си осигурите достъп до необходимия цветен филтър. Притиснете филтъра напред, така че да го освободите от стопорите.

 4. За да вкарате новия филтър, плъзнете го под задържащата пружинка, докато пасне точно на място.

 5. Поставете обратно горния капак, преди да включите електрозахранването.


Призма

Стандартната 3-фасетна призма може да бъде заменена с допълнителни пет- и девет-фасетни призми.


Замяна на призма на MAC 250 ENTOUR

Внимание опасност! Висока температура. Пазете далеч от хора и предмети. Външната повърхност на устройството може да стане много гореща – до 120ºС. Преди да започнете ремонт, изключете устройството от електрозахранването и го оставете да се охлади за около 45 минути.

Не отстранявайте капаците от устройството, докато то работи, тъй като съществува риск от късо съединение, допир до горещи повърхности, както и контакт с лампата, която е под високо налягане.


 1. Изключете устройството от електрозахранването и го оставете да се охлади.

 2. Отстранете горния капак, като използвате отвертка с плоска глава, за да отстраните четирите ¼-оборот винта. Горния и долен капак изглеждат по един и същи начин; можете да се ориентирате, като вземете предвид, че текста на горния капак е правилно ориентиран (докато на долния, не е).

 3. Като използвате отвертка с плоска глава, отстранете двете задържащи пластини, като задържите призмения модул на позицията му. Отстранете кабелите от призмения модул.

 4. Вдигнете модула и го извадете от устройството.

 5. Като използвате отвертка Philips, отстранете пластината с форма на полусфера, която държи призмата на позиция.

 6. Отстранете гуменият ремък, за да освободите призмата и я заменете с подходяща нова.

 7. Поставете обратно гумения ремък около призмата и завийте на място пластината с форма на полусфера. Призмата трябва да може да се върти свободно.

 8. Върнете призмения модул на място, в устройството. Свържете кабелите и завийте задържащите пластини.

 9. Поставете горния капак и го затегнете.

 10. Свържете устройството към електрозахранването.

1   2   3

Свързани:

Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорители. Преди да започнете работа с продукта, моля прочетете това ръководство...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорителни системи за монтаж към таван. Преди да започнете работа с продукта, моля...
Ръководство за употреба iconРъководство за потребителя
Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, запазете ги за следваща употреба, осигурете достъп до тях за други потребители...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Вж връзка на първата страница. Тази машина е предназначена за домашна употреба. Уреда може да се използва за търговски или професионални...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба

Ръководство за употреба iconИнструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия
Прочетете внимателно съдържащите се в това ръководство инструкции и упътвания и ги запазете като неразделна част от самия уред, тъй...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Ъгълът на светлинния лъч може да се регулира от 25º до 32º с помощта на допълнително приспособление
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Моля четете тези инструкции внимателно преди първото използване на биокамината и спазвайте инструкциите за безопасност
Ръководство за употреба iconUc серии Инструкции за употреба
Важно: Прочетете в детайли инструкциите за употреба и забележките за сигурност при първа употреба
Ръководство за употреба iconCme matrix X ръководство за употреба
Търговски марки: cme и Matrix X са регистрирани търговски марки на Central Music Co. Други търговски марки, използвани в настоящото...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом