Ръководство за употреба
ИмеРъководство за употреба
страница1/3
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер346.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pro-technica.com/public/MANUALS/MARTIN-Light/text_files/MAC250_Krypton_Entour.doc
  1   2   3
MAC 250 KRYPTON/ENTOUR


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА


Изхвърляне на продукта: Продуктите на Martin се доставят в съответствие с Директива 2002/96/ЕС на Европейския Съюз и допълненията към разпоредбите, съгласно Директива 2003/108/ЕС.

Съдействайте за опазването на околната среда. Осигурете рециклиране на продукта, който сте закупили, след края на употребата му. За информация относно местата, където можете да го предоставите за рециклиране, потърсете вашия доставчик.


Характеристики

Някои от основните характеристики на Martin MAC 250 Krypton или MAC 250 Еntour са:

 • Ефективна, 3000 работни часа, 250 ватова, разреждаща се лампа;

 • 12 двупосочни, дихроични цветове;

 • 7двупосочни gobo ефекта, с индексирана ротация;

 • Двупосочна 3-фасетна, въртяща се призма;

 • Моторизиран фокус;

 • Пълен комплект димни ефекти;

 • Blackout и strobe ефекти;

 • Матирана оптика;

 • Компоненти, които се монтират от потребителя;

 • Настройки за захранването, с възможност за избор, посредством превключвател.


В допълнение, MAC 250 Entour се отличава и с:

 • 10 фиксирани гобоса

 • Tilt блокировка

 • Допълнителни лещи, осигуряващи 14 градусов ъгъл на лъча.


Относно последните разработки за ъпгрейдване на оборудването, документация и друга информация, посетете нашия сайт http://www.martin.com.


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание! Този продукт е предназначен за професионална употреба. Не го използвайте в домашни условия.

При работа с уреда, съществува опасност от сериозни увреждания и дори смърт, поради пожар, топлина, токов удар, ултравиолетова радиация, избухване на лампата и падане. Преди да инсталирате устройството и да го включите към ел.мрежата, прочетете внимателно ръководството за употреба и следвайте инструкциите за безопасност. Ако имате и други въпроси относно начина на употреба, моля свържете се с вашия Martin дилър или потърсете помощ от 24-часовия онлайн сервиз на Martin.

Как да предпазим себе си и околните

 • Изключете уреда от АС захранването, преди да монтирате или отстранявате лампата, предпазителя или която и да е друга част към уреда; изключете го и когато не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време.

 • Винаги заземявайте уреда електрически.

 • Използвайте източник на АС захранване, който отговаря на местните разпоредби за строителство и електрификация, снабден е със защита при претоварване и е заземен.

 • Не излагайте уреда на дъжд и влага.

 • При необходимост от сервизно обслужване, обръщайте се към квалифицирани служители на Martin.

 • Не използвайте уреда в случай, че лещите са повредени или липсват.

 • Когато сменяте лампата, oставете устройството да се охлади за около 15 минути предварително; носете предпазни ръкавици и очила.

 • Не гледайте директно към светлината. Не гледайте към лампата, когато тя свети.

 • Заменете лампата, ако тя се повреди или износи.


Внимание опасност! Висока температура. Дръжте на разстояние от хора и предмети. Външната повърхност на незащитената лампа може да достигне до температура от 120ºС. Преди да започнете работа, оставете поне 45 минути да изстине. Продължително излагане на светлината от незащитената лампа може да причини увреждане на зрението или изгаряне на кожата.


 • Не шунтирайте термостатния превключвател или предпазителя. Когато заменяте увредени предпазители, съобразете се с типа и характеристиката им.

 • Дръжте на разстояние поне 1 метър от устройството всякакви лесно запалими материали (като плат, дърво, хартия). Не оставяйте в близост до уреда възпламеняващи се материали.

 • Не осветявайте повърхности на разстояние 3 метра от устройството.

 • Осигурете свободно пространство от 0.1 метра около вентилаторите и вентилационните отвори.

 • Не поставяйте филтри и не монтирайте към уреда компоненти, които не са производство на Martin.

 • Не използвайте уреда при околна температура, която превишава 40ºС.

 • Не вдигайте и не пренасяйте сами уреда.

 • Когато монтирате над земята устройството, проверете дали повърхността, към която монтирате, може да издържи тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на оборудването.

 • Уверете се, че всички външни капаци и компоненти за връзка са добре обезопасени и закрепени и използвайте средства за допълнителна защита (като защитен кабел).

 • Когато инсталирате или премествате устройството, блокирайте пространството под работната зона.Окомплектовка:

MAC 250 Krypton/Entour включва:

 • MSD 250/2 лампа (фабрично монтирана)

 • 3-метров, 3-проводников IEC захранващ кабел

 • Ръководство за употреба;

 • ¼-оборот клампа за монтаж;

 • 5-метров, 3-проводников, покрит XLR контролен кабел;


MAC 250 Entour се предлага също с допълнителни 14º лещи.

Опаковката на оборудването е внимателно подбрана, така, че да го предпазва от наранявания по време на транспортирането му – запазете оригиналната опаковка на уреда, в случай на необходимост от транспортиране, на по-късен етап.

Когато инсталирате MAC 250 Entour, е добре да блокирате главата, за да не се движи, като за целта използвате tilt блокировка.


АС захранване


Внимание! За да се предпазите от пожар или токов удар, заземете устройството. Източника на захранващо напрежение трябва да притежава защита срещу претоварване и да е заземен също.

Проверете дали захранващите кабели не са повредени и дали отговарят на изискванията на устройствата, които свързвате с тях.

Преди да включите захранването, проверете работното напрежение и честота на уреда.


MAC 250 Krypton/Entour е фабрично конфигуриран за работа при 230V/ 50 Hz. Ако захранването, което вие ползвате е различно от това, необходимо е да се направи нова конфигурация. Винаги използвайте настройки, които са най-близо до вашето AC захранване.

Как да направите конфигурирането:

 1. Изключете устройството от захранването.

 2. Отстранете двата винта 2 Philips, разположени на капака, непосредствено зад конекторите за захранване и данни. Вдигнете капака.

 3. Намерете превключвателите за избор на настройки.

 4. Преместете превключвателя за напрежението на позиция, която пасва с най-голяма точност до АС захранването на вашата мрежа. Например: Ако напрежението в локалната мрежа е 220 волта, използвайте настройката 230 волта, а не настройката 210 волта.

 5. Преместете превключвателя за честотата, така че да пасне на честотата на АС захранването от мрежата: 50 или 60 херца.

 6. Поставете отново капака.


Монтиране на щепсел към захранващия кабел

Захранващия кабел трябва да бъде снабден със заземяващ тип щепсел, който отговаря на местните изисквания на ел.мрежата. Ако не сте сигурни как да направите инсталирането, консултирайте се с квалифициран елетротехник.

Когато монтирате щепсела, следвайте инструкциите на производителя и свържете жълтия и зеления проводник към земя, кафявия към фаза, а синия към нула.


Свързване на устройството

Внимание! Захранващите кабели, които използвате за свързването, не трябва да са повредени; трябва да отговарят на електрическите изисквания на устройствата, които възнамерявате да свързвате с тях. Захранване посредством димна система може да повреди устройството.


 1. Уверете се, че захранващите кабели са здрави и отговарят на изискванията на устройствата.

 2. Свържете захранващия кабел към АС конектора на уреда и към заземенения контакт на ел.мрежата.


Разположение и ориентация

MAC 250 Krypton/Entour можете да инсталирате при всякакъв тип ориентация. Може директно да бъде закрепен към подходяща повърхност, да бъде окачен с помоща на свързваща клампа или да бъде поставен директно върху равнинна повърхност.

За целите на безопасността, при инсталиране на уреда, вземете предвид следните условия:

 • Устройството да бъде на разстояние поне 0.1 метра от запалими материали;

 • На устройството да бъде осигурена защита срещу дъжд и влага;

 • Да бъде осигурено празно пространство, поне 0.1 метра, около вентилаторите и контролния панел;

 • В близост до устройството да няма възпламеняващи се материали.


Монтаж на уреда

Внимание! Преди да започнете работа по монтажа, блокирайте пространството под работната зона.

Можете да го поставите на сцена или да го закрепите към подпорна конструкция, при каквато и да е ориентаци. Системата Fast-Lock позволява бърз и лесен монтаж на скобите в 4 позиции. MAC 250 Krypton/Entour има клампираща скоба за монтаж, към която можете да закрепите допълнително 1 или 2 клампи. Клампиращата скоба за монтаж се закрепя към основа, с помощта на стопори, завъртащи се на 1/4оборот.


Внимание! Добавете и обезопасяващ кабел, към определените за него точки, разположени на основата. Не използвайте дръжките за пренасяне на уреда, за да монтирате към тях допълнително оборудване. Стопорите се блокират, само ако ги завъртите на 1 пълен оборот по посока, обратна на часовниковата.


 1. Уверете се, че клампите са в добро състояние и могат да издържат тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на оборудването. Закрепете клампите към скобата, с помощта на болт М12 и блокираща гайка или съгласно изискванията на производителя, като използвате 13 мм отвори на клампиращата скоба.

 2. Подравнете скобата с 2 произволни слота от основата. Поставете блокиращите щифтове в слотовете и завъртете лостовете на 1/4оборот по посока на часовника.

 3. Уверете се, че структурата може да издържи тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на инсталираните устройства, клампи, кабели и допълнително оборудване.

 4. Като работите на стабилна платформа, закрепете устройството към структурата.

 5. Поставете и обезопасяващ кабел, който може да издържи тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на устройството. Мястото за прикачване на кабела е предвидено за карабинерна клампа.

 6. Уверете се, че на разстояние 1 метър от устройството няма леснозапалими или избухливи материали.


Свързване на сериен линк

MAC 250 Krypton/Entour разполага с блокиращи се 3-пинови и 5-пинови вход и изход конектори за данни, които се използват за свързване на DMX устройства, като пин 1 се свързва към земя, пин 2 към сигнал – (студен), а пин 3 към сигнал + (горещ).


Внимание! Не свързвайте към повече от 1 вход и изход за данни.


Как да извършите процедурата по свързване на линк:

 1. Свържете изхода на контролера към входа за данни на устройството.

 2. Свържете изхода на устройството, което се намира най-близо до контролера, към входа на следващото устройство. Ако свързвате устройство с пин 3 (горещ) към устройство с пин 3 (студен), използвайте адаптер за обръщане на фазата.

 3. Затворете линка като монтирате мъжки завършващ щепсел към изхода на последното устройство от линка.


КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Вие можете ръчно да задавате DMX адрес на вашето устройство, да променяте характеристиките му и ефектите на управление, като използвате менютата от контролния панел.


Меню навигация

DMX адреса и съобщенията за грешки се изписват на екрана, след рестартиране на устройството. За да влезете в менюто, натиснете бутон [Menu]. Използвайте бутоните [Up] и [Down], за да се движите из менюто. За избор на под-меню или функция, натиснете бутон [Enter]. За да излезете от меню или функция, натиснете [Menu].


Избор на режим DMX

Устройството предлага възможност за два оперативни DMX режима, 16-битов и 16-битов разширен. Разширеният режим използва 17 DMX канала, тоест с 3 повече от стандартния 16-битов режим. Освен това, предлага много по-прецизен контрол върху димните, цветни ефекти, както и върху настройките на фокуса. DMX режим можете да изберете с опция PSET от контролното меню на устройството.


Настройка на DMX режим

 1. Включете захранването към уреда. Натиснете бутон [Menu], за да влезете в основното меню.

 2. Изберете PSET, като използвате за целта бутони [up] и [down]. Натиснете [Enter].

 3. Изберете 16BT за стандартен 16-битов режим на работа или 16Ех за 16-битов разширен режим на работа. Натиснете [Enter].

 4. Натиснете бутон [menu], за да се върнете към основното меню.


Избор на DMX адрес

За самостоятелно управление на устройствата, трябва всяко от тях да има зададен отделен адрес. Два MAC 250 Krypton/Entour могат да споделят един и същи адрес, ако отговарят на командите по един и същи начин (тоест, няма да можете да ги управлявате самостоятелно).

Процедура:

 1. Включете захранването към уреда. Натиснете [menu], за да влезете в основното меню.

 2. Изберете ADDR, като използвате бутони [up] и [down]. Натиснете [Enter].

 3. Изберете адрес (канал за стартиране) от 1 до 500, като използвате бутони [up] и [down]. Натиснете [Enter]. Натиснете [menu], за да се върнете към основното меню.


Приспособяване

MAC 250 Krypton/Entour предлага три менюта с опции за оптимизиране на движението, така че да пасва на различни видове приложения.

 • PATI, Pan и Tilt инвертирано меню, позволява ви да разменяте канали Pan и Tilt (SWAP-ON), да обръщате Pan движението (PINV-ON), да обръщате Tilt движението (TINV-ON). Тези опции могат да ви бъдат от полза в ситуации, при които искате дадени устройства да отразяват действието на други устройства, със същия DMX адрес или в случаите, когато устройствата не са ориентирани според програмата си.

 • PTSP, Pan/Tilt скорост меню, предлага 2 настройки: FAST и NORM. Първата предоставя максимална скорост на работа за контролерити, при високи нива на DMX изхода. Втората предоставя по-бавна скорост, по-прецизно движение, при по-ниски нива на изхода. Настройката по подразбиране е FAST.

 • EFSP – Ефекти скорост меню, предлага 3 настройки: FAST, NORM и PRSS. Първите две настройки са подобни на разгледаните по-горе. PTSS – при тази настройка скоростта на ефектите копира настройките на скоростта за Pan/Tilt. Това ви дава възможност с една инструкция да настроите както скоростта на Pan/Tilt, така и на ефектите, от DMX контролера.

 • SCUT – съкратените настройки, които можете да откриете в меню PERS, определят дали колелата за цветовете и гобо ефектите да преминават през позиция отворено, при смяна на позициите. При настрока ON, колелата могат да приемат съкратената настройка и да преминат през отворената позиция, когато това е най-краткия път до следващата позиция. При настройка OFF, колелата няма да преминават през позиция отворено.


Дисплей

Менюто на дисплея (PERS-DISP) определя дали дисплея да остане осветен или не. Изберете ON, ако искате да остане осветен или OFF, ако искате да изгасне, две минути, след като сте натиснали бутон.

За ускоряване реакциите на дисплея, натиснете едновременно бутони [up] и [down].

Настройка за интензитета на дисплея (PERS-DINT) определя яркостта. Можете да изберете AUTO, за автоматично затъмняване на дисплея, като за целта се използва вграден светлинен сензор или ръчно да изберете нивото на интензитета от 10 до 100.

  1   2   3

Свързани:

Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорители. Преди да започнете работа с продукта, моля прочетете това ръководство...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорителни системи за монтаж към таван. Преди да започнете работа с продукта, моля...
Ръководство за употреба iconРъководство за потребителя
Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, запазете ги за следваща употреба, осигурете достъп до тях за други потребители...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Вж връзка на първата страница. Тази машина е предназначена за домашна употреба. Уреда може да се използва за търговски или професионални...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба

Ръководство за употреба iconИнструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия
Прочетете внимателно съдържащите се в това ръководство инструкции и упътвания и ги запазете като неразделна част от самия уред, тъй...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Ъгълът на светлинния лъч може да се регулира от 25º до 32º с помощта на допълнително приспособление
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Моля четете тези инструкции внимателно преди първото използване на биокамината и спазвайте инструкциите за безопасност
Ръководство за употреба iconUc серии Инструкции за употреба
Важно: Прочетете в детайли инструкциите за употреба и забележките за сигурност при първа употреба
Ръководство за употреба iconCme matrix X ръководство за употреба
Търговски марки: cme и Matrix X са регистрирани търговски марки на Central Music Co. Други търговски марки, използвани в настоящото...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом