Републикабългари я национален статистически институт
ИмеРепубликабългари я национален статистически институт
страница1/6
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер390.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mezdra.nitbg.com/assets/documents/6/01_NSI_1.doc
  1   2   3   4   5   6
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ



ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО гр. ВРАЦА


тел. 092 / 668 662, факс 092 / 661 861, е-mail: INikolov@vrac-06.nsi.bg


Изх. № 511

Враца, 03.12.2012г.


ДО

Г-Н ИВАН АСПАРУХОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ОБЛАСТ ВРАЦА


В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№ 487 от 19.11.2012г.


Средногодишно население по местоживеене – община Мездра, област Враца

/брой/

Община Мездра

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

Общо

24209

23788

23494

23204

22819

22471

21602

В градовете

11507

11372

11196

11038

10956

10832

10851

В селата

12702

12416

12298

12166

11863

11639

10571По т.2 Движение на населението – Информацията по години е в приложените файлове Dvij.na nasel_*.xls


По т.3 Възрастова структура на населението – по 5 годишни възрастови групи - Информацията по години е в приложените файлове Nasel.po vazr.grupi_Mz_*.xls


Население по образование и населени места в община Мездра според Преброяване на населението и жилищния фонд през 2001г.

/брой/

Община


Населени места


Общо

Образование


Неграмотни


Дете


Непоказано

висше

полувисше

сред

но

основно

начално и незав. начално
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт документи
За провеждане на търг за отдаване под наем на площи- 1,5 М2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. Вендинг автомат за натурален плодов...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 125,00 М2 и самостоятелно помещение с площ...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Интрастат, както и на търговците, осъществяващи внос и износ на стоки със страни извън ес, при попълването на отделни клетки в Единниа...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом