Теми за дипломни работи
ИмеТеми за дипломни работи
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер33.62 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://eseotugabrovo.files.wordpress.com/2013/04/2013_temi-za-diplomni-raboti_bakalavri-red-i-za
КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ”


Т Е М И


за ДИПЛОМНИ РАБОТИ

специалност „ЕЕ”, ОКС “бакалавър” – редовно и задочно обучение
Т Е М А

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

Теоретично изследване на работата на ковашко-пресова машина

доц. д-р инж. С. Рачев

2.

Реализация на парково осветително тяло

доц. д-р инж. С. Рачев

3.

Динамично поведение на бутален компресор, задвижван с асинхронен двигател

доц. д-р инж. С. Рачев

4.

Изследване на променливотокови усилватели

доц. д-р инж. Д. Маркова

5.

Оптимизиране на фотометричните характеристики на светлодиоден уличен осветител

гл.ас. инж. П. Цанков

6.

Изследване на енергийните характеристики на осветлението на сгради

гл.ас. инж. П. Цанков

7.

Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала

гл.ас. инж. П. Цанков

8.

Изследване на характеристиките на напрежението в електроснабдителните системи

гл.ас. инж. П. Цанков

9.

Компенсиране на реактивните товари със синхронен двигател

гл.ас. инж. П. Цанков

10.

Лабораторен стенд за изследване на асинхронен електродвигател с тариран генератор

гл.ас. инж. Ц. Петков

11.

Разработка и изследване на товарно устройство

гл.ас. инж. Ц. Петков

12.

Разработка и изследване на силов полупроводников преобразувател

гл.ас. инж. Ц. Петков

13.

Синтез на изходни напрежения в схеми на непосредствени преобразуватели на честота

гл.ас. инж. Ц. Петков

14.

Изследване работните характеристики на горивна клетка чрез математически модел

ас. инж. Е.Станев

15.

Изследване засенчването на фотоволтаични модули чрез математически модел

ас. инж. Е. Станев

16.

Математическо моделиране на фотоволтаични елементи

ас. инж. Е. Станев

17.

Проектиране на независим източник на напрежение с акумулаторно захранване

ас. инж. Е. Станев

18.

Управления в електрообзавеждането с програмируем логически контролер

ас. инж. Л. Димитров

19.

Реализация на технически решения за управление на асинхронен двигател

ас. инж. Л. Димитров

20.

Стенд за защита на трифазни линии

ас. инж. Л. Димитров

21.

Приложение на топлинни сензори в електрообзавеждането

ас. инж. Л. Димитров

22.

Изследване режимите на работа на автономна фотоволтаична система

ас. инж. М. Йовчев

23.

Многовариантни светлотехнически изчисления на улично осветление за енергийно-ефективни решения

ас. инж. М. Йовчев

24.

Стенд за автоматизирано цифрово управление на светлодиодно осветление

ас. инж. М. Йовчев, консултант инж. П. Цвятков


Свързани:

Теми за дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Теми за дипломни работи iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Теми за дипломни работи iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи за придобиване на образователна-квалификационна степен магистър уч. 2012/2013г
Изграждане на информационна система за дистанционно обучение чрез "Cloud computiong"
Теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи от доц д-р Фани Узунова
Качеството на живот на работното място като елемент на социалната отговорност към персонала /на примера на фирма
Теми за дипломни работи iconСписъ к на утвърдените теми за дипломни работи
Иван Тошков Къчев, 8009 – “Придобиване, разпореждане и управление на недвижими имоти – общинска собственост (на примера на община...
Теми за дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Теми за дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом