Общинабрацигов о списъ к
ИмеОбщинабрацигов о списъ к
страница1/3
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер271.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bratsigovo.net/doc_adm/Spisyk.doc
  1   2   3


О Б Щ И Н А Б Р А Ц И Г О В О

С П И С Ъ К

На имотите-представляващи пасища с обща площ 1695.808дка в землището на село Жребичко,община Брацигово, които са обявени за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 08.05.2013год.


|по

ред

местност

ПИс идентификатор

площ в кв.м.

НТП

1

Стайков Кладенец

29522.3.398

22368

пасище

2

Стайков Кладенец

29522. 3.399

1422

пасище

3

Стайков Кладенец

29522.3. 400

5164

пасище

4.

Редковица

29522.3.515

58843

пасище

5.

Редковица

29522.3.516

21269

пасище

6.

Редковица

29522.3.517

3 885

пасище

7.

Горен Вълчан

29522.3.520

1 960

пасище

8.

Горен Вълчан

29522.3.521

1 480

пасище

9.

Горен Вълчан

295223.522

4 318

пасище

10

Горен Вълчан

29522.3.523

7 700

пасище

11

Барабордо

29522.3.245

13 845

пасище

12

Барабордо

29522.3.238

92 851

пасище

13

Барабордо

29522.3.236

2 213

пасище

14

Власина

29522.3.132

27 947

пасище

15

Власина

29522.3.388

7 815

пасище

16

Власина

29522.3.387

21 192

пасище

17

Власина

29522 .3.373

10 774

пасище

18.

Бивола

29522.3.364

2084

пасище

19

Бивола

29522.3.361

2039

пасище

20

Бивола

29522.3.360

19219

пасище

21

Бивола

29522.3.152

11810

пасище

22

Бивола

29522.3.87

12180

паси ще

23

Бивола

29522.3.434

13478

пасище

24

Бивола

29522.3.345

4188

пасище

25

Бивола

29522.3.306

5465

пасище

26

Бивола

29522.3.302

1563

пасище

27

Бивола

29522.3.291

15422

пасище

28

Бивола

29522.3.287

2405

пасище

29

Бивола

29522.3.258

45 985

пасище
  1   2   3

Свързани:

Общинабрацигов о списъ к iconОбщинабрацигов о списъ к
На имотите-представляващи пасища с обща площ 1275. 620 дка в землището на село Жребичко,община Брацигово, които са обявени за отдаване...
Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом