Запове д № / г
ИмеЗапове д № / г
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер18.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pmg-pernik.com/admin/files/dejurstva.doc
З А П О В Е Д

........... / .....................2012 г.

На основание чл. 147 ал.1, т.1от ППЗНП

УТВЪРЖДАВАМ


ГРАФИКА за дежурство на учителите ВТОРИ учебен срок за учебната 2011/2012 година


ЕТАЖ


ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

ПАРТЕР

1.В. АЛЕКСАНДРОВ


2. К. АТАНАСОВ

1. Р. СИМЕОНОВ


2.Г. МИХАЙЛОВ

1. Я. ЯНКОВА


2.Г. МИЛАНОВ

1. Г. МИЛАНОВ

2. Ц. МЕТОДИЕВА

1. С. ПОПОВА


2.В. ДЗИВЕВ

ПЪРВИ

1.Т. СИМЕОНОВА


2.К. ХРИСТОВА

1. П. ВАСИЛЕВА


2. Е. НИКОЛОВА

1. М.ЖИВКОВА


2. Р. ИВАНОВА

1. К. АТАНАСОВ


2. М. МАНОВА


1.К. ХРИСТОВА


2. М. ЙОРДАНОВА


ВТОРИ

1.СВ. ПОПОВА


2. В. ДЗИВЕВ

1.М. МИХАЙЛОВА


2. Г. ВЕЛИНОВА

1. Ц. МЕТОДИЕВА


2.Б. СТОЙЧЕВСКА

1.М. МИХАЙЛОВА


2.В.АЛЕКСАНДРОВ

1. Н. ЦАНКОВА


2. А. ТОДОРОВА

ТРЕТИ


1.Д.ВЛАДИМИРОВА


2.Р. ДЕНКОВ

1.Л. ИВАНОВА


2Д.ДЖЕРЕКАРОВА

1.М. ВЕЛИНОВА


2.Т. ЦЕКОВА

1. С. ТЕРЗИЙСКА


2.Б. СТОЙЧЕВСКА

1.Р. ДЕНКОВ


2. . С. ГРИГОРОВА


  1. – ПЪРВА СМЯНА, ДО СРЕДАТА НА ГОЛЯМОТО МЕЖДУЧАСИЕ

  2. – ВТОРА СМЯНА, ДО КРАЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на М.Асенова – ПДУД.

Дата .....................2012 год. Директор………..............

/ Е. Грозданова/

Свързани:

Запове д № / г iconЗапове д

Запове д № / г iconЗапове д

Запове д № / г iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Запове д № / г iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Запове д № / г iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Запове д № / г iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета
Запове д № / г iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д № / г iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д № / г iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д № / г iconЗапове д
Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail: sou
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом