План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
ИмеПлан за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
страница1/5
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.84 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.targovishte.bg/npo/file/план роми.doc
  1   2   3   4   5
План за действие на община Търговище

в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

2012 – 2014 г.

Януари 2013 година


I. ВЪВЕДЕНИЕ


Планът за действие на община Търговище определя и планира задачите и усилията на местната власт, НПО и общността към проблемите на маргинализираните групи в общината.

Цялостната концепция на плана е съобразена със стратегическите цели, както на държавните политики, така и на целите на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Търговище, а именно:

Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономическия живот, чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Настоящият план за действие има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната политика, насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна ситуация и с това да подпомогне развитието на община Търговище.

Чрез реализацията на Плана за действие, община Търговище се присъединява към европейските принципи на хуманност и солидарност, като осигурява интегриране на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

В плана за действие е заложена визията за развитието на общината като сигурно място за живот и отдих, основаващо се на местните ресурси, култура и традиции.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи.

В разработването на Плана за действие взеха участие представители на местната власт, НПО, регионални и местни структури на държавни институции и представители на целевата група.


II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНАТА


По данни от проведеното през 2011 година преброяване на населението и жилищния фонд в община Търговище живеят 57264 души. Конституцията на Република България, вътрешното законодателство и ратифицираните от България международни документи, гарантират правото на всеки гражданин на самоопределяне. Преброяваните лица сами определят етническата си група. Възползвайки се от това си право 3902 души от общината са се самоопределили като роми.


НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 01.02.2011 Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ВЪЗРАСТ


Области

 

 

 

 

 

 

 

Общини

 

 

 

 

 

 

 

Населени места

Общо

0-9

10-19

20-29

30-59

60-69

70+

ТЪРГОВИЩЕ

57264

5498

6258

6793

24605

7589

6521

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

37611

3360

4090

4535

17289

4640

3697

С.АЛВАНОВО

164

3

5

7

44

53

52

С.АЛЕКСАНДРОВО

254

16

23

29

112

37

37

С.БАЯЧЕВО

759

77

85

81

314

120

82

С.БИСТРА

186

5

10

9

59

49

54

С.БОЖУРКА

289

19

20

33

102

59

56

С.БРАТОВО

196

9

12

15

78

25

57

С.БУЙНОВО

465

93

72

48

169

46

37

С.БУХОВЦИ

632

62

78

72

214

111

95

С.ВАРДУН

890

155

135

158

311

73

58

С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

355

28

30

24

123

85

65

С.ГОЛЯМО НОВО

919

170

131

139

317

88

74

С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО

456

65

47

67

155

68

54

С.ГОРНА КАБДА

23

0

1

2

9

2

9

С.ДАВИДОВО

352

47

49

39

107

70

40

С.ДРАГАНОВЕЦ

468

75

57

66

168

47

55

С.ДРАЛФА

391

40

46

37

119

72

77

С.ДЪЛГАЧ

500

54

70

68

197

49

62

С.ЗДРАВЕЦ

328

39

32

34

118

52

53

С.КОПРЕЦ

224

11

14

25

100

35

39

С.КОШНИЧАРИ

74

8

4

7

28

9

18

С.КРАЛЕВО

930

102

110

107

371

138

102

С.КРЪШНО

240

39

27

26

94

32

22

С.ЛИЛЯК

1044

134

126

125

339

157

163

С.ЛОВЕЦ

417

28

45

54

197

46

47

С.МАКАРИОПОЛСКО

630

49

40

59

205

125

152

С.МАКОВО

292

29

47

47

117

22

30

С.МИЛАДИНОВЦИ

210

9

15

32

81

32

41

С.МИРОВЕЦ

91

2

6

3

26

27

27

С.МОМИНО

214

12

21

17

76

50

38

С.НАДАРЕВО

465

26

38

63

190

72

76

С.ОВЧАРОВО

573

28

58

59

251

107

70

С.ОСЕН

69

3

4

5

22

15

20

С.ОСТРЕЦ

435

54

52

56

184

47

42

С.ПАЙДУШКО

212

13

14

21

73

42

49

С.ПЕВЕЦ

151

6

8

16

41

35

45

С.ПОДГОРИЦА

684

120

89

89

250

71

65

С.ПРЕСЕЛЕЦ

312

20

38

31

130

52

42

С.ПРЕСИЯН

200

20

24

21

65

33

37

С.ПРЕСЯК

196

27

27

21

79

24

18

С.ПРОБУДА

414

62

57

53

144

52

46

С.ПРОЛАЗ

117

7

15

6

40

20

29

С.РАЗБОЙНА

455

25

50

66

201

70

43

С.РАЛИЦА

236

42

15

24

72

30

53

С.РОСИНА

254

42

36

26

92

35

23

С.РУЕЦ

717

111

89

76

260

99

82

С.СТРАЖА

726

62

66

71

302

113

112

С.СЪЕДИНЕНИЕ

281

14

12

17

92

68

78

С.ТВЪРДИНЦИ

135

12

9

9

49

23

33

С.ТЪРНОВЦА

301

10

27

25

128

49

62

С.ЦВЕТНИЦА

95

3

6

8

31

28

19

С.ЧЕРКОВНА

632

51

76

65

270

85

85


  1   2   3   4   5

Свързани:

План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconПлан за действие на община аксаково
В изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconОбщински съвет -любимец
Докладна записка относно: Приемане на плана за действие на община Любимец в изпълнение на областната стратегия за интегриране на...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconПлан за действие на община русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014)
Нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Относно: Приемане на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconПлан за действие на община аврен
Произход в уязвимо социално положение и други граждани, живеещи в сходни на ромите ситуация
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconОбщински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община павел баня / 2013-2014 / анализ
...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconПроект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020)
Следвайки рамката на ес за национални ромски стратегии, настоящия документ използва името роми като обобщаващо както за уязвимите...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconПроект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от
Относно проект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconОбщина брусарци общинска стратегия за интегриране на ромите (2012 2020)
Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, Комисията за защита от дискриминация и др в изпълнение на общонационалната...
План за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация iconПлан за действие на община ардино
Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом