D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009
ИмеD-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер99.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rotary-bg.haskovo.net/documents/eda21ebf3708ac6e904fbb5d65fbf18a.doc
ROTARY INTERNATIONALD-2482 - България

Любен Д. Атанасов

Дистрикт Гуверньор 2008-2009


Бул Стефан Стамболов № 27 ет 8 ап.37, 6300 Хасково, България

tel. +359 38 62 79 93, GSM +359 888 202 505, Ε-mail: ljuben@haskovo.spnet.net


Въпреки че ние никога няма да направим света идеален, ние нямаме извинение да не опитаме. И ако ние оставим света по-добър отколкото е бил преди нас, тогава не сме се провалили.”

Бил Бойд ППРИ


м. Август – Месец на Членството и разширението


Уважаеми ротариански приятели


Поздравявам ви с завършването на първия месец на нашата служба за Ротари през 2008-2009г. Това време беше много важно за нас защото всеки наш приятел очакваше да се убеди че е направил подходящ избор на лидери на клуба и те ще го водят към успешно развитие на приятелството и изпълнение на подходящи програми.

Убеден съм приятели президенти че всички вие сте били приети с нужното уважение и кредит от доверие, който от встъпването си във длъжност сте започнали да оправдавате

На 28.06.2008 г в Хасково със запомнящо се тържество стартира официално новата година. Тук Дистрикт Гуверньорът и неговият екип, Президентите на клубове и техните екипи поеха своите функции на лидери на Ротари Д 2482 за 2008-2009г

Всеки клуб организира своята първа годишна асамблея на която президент’2007-2008 направи отчет за своя мандат, а встъпващите президенти’2008-2009 поемайки мандата обявиха своите цели и целите на клуба за годината на своята служба.

Незабравим спомен за мен ще остави тази асамблея проведена в РК Бургас на 30.06.2008, където Ротарианци и Ротарактори изпълниха приятният ритуал. Равносметката на приятелите от РК Бургас беше много добра. На тази асамблея за цялостната си работа през годината клубът получи грамота от РИ и подписана от Президента на РИ Уилф. Уилкинсон. Тази вечер в клуба бяха приети двама нови активни членове и шест члена на клуба получиха най голямото отличие на Фондация Ротари “Paul Harris Fellow” грамота, медал и значка

Същата вечер приятелите от РК Бургас-Приморие проведоха тържествена среща парти посветено на рождения ден на Интеракт Приморие.Тук бяха и млади приятели от всички младежки клубове на Бургас. Всяка година на този ден младежите празнуват до зори до изгрев слънце на брега на морето. Точно в 00.00 часа на 01.07.2008г ние посрещнахме новата Ротари година

Много клубове проведоха тези свои асамблеи на подходящи места различни от местата на редовните седмични сбирки. Ротари клубовете от Пловдив организираха съвместно тържество, РК София Балкан, РК Кърджали, РК Харманли на изнесени срещи ознаменуваха по подобаващ празничен начин започването на новата година,

РК Хасково-Аида проведе своята асамблея съвместно със своя побратимен клуб РК Люлебургаз-Соколлу от Д 2420 Турция. Асамблеята по покана на приятелския клуб се проведе в Истанбул. В работата на тържествената асамблея взеха участие ПРИД Орчелик Балкан, ЗКФР ПДГ Тургут Гьокиит, трима Дистрикт гуверньори от Д 2482 и 2420 и трима Асистент гуверньори.

На 05-06.07.2008 г. се състоя заключителната Конференция на Ротаракт и Интеракт Д 2482 – България

В заседанията на конференцията участваха ДГ Любен Атанасов и председателя за работа с Ротаракт и Интеракт на Д 2482 Иван Маринов

От Ротаракт и Интеракт на Д 2482 в Конференцията участваха представители на РАК Габрово, РАК София, РАК София – Витоша, РАК София – Витоша Изгрев, РАК Шумен, РАК Свиленград, РАК Пловдив, РАК Свищов, РАК Смолян, РАК Русе, РАК София – Център, РАК Бургас, РАК Монтана, РАК София – Балкан, РАК Велико Търново, а така също ИАК Италиански лицей, ИАК Свищов, ИАК Париж – уест, ИАК Американски колеж, ИАК НФСГ, ИАК

ПДРП Виолета Тончева представи на мултимедийна презентация най важните моменти от годината и защитените проекти от Ротаракторите от България.

Изказвам моето голямо удоволствие от работата на ПДГР’2007-2008 Виолета Тончева през годината, в която тя успя да стабилизира и изведе от слабото функциониране на клубовете в една действително добре сработена организация. Посещението на място в клубовете от Вили, допринесе много да съживяване работата на много от тези клубове. Добре осъществените организационни и формални срещи са създали възможност за развитие на познанството и приятелството между членовете. Като изстрел в десятката може да се приеме редовното издаване на прекрасния бюлетин с материали от живота на клубовете и живота на Ротаракторите по света.

Равносметка за работата на Интеракт направи Представителят на Дистрикт Гуверньора за Интеракт’2007-2008 на Д 2482 Дойчин Митрев

Представителят на Дистрикт Гуверньора за Ротаракт’2008-2009 на Д 2482 Радена Драгиева, представи своите планове за новата година и представи пред всички съставът на екипа на Ротаракт на Д 2482 за 2008-2009

Представителят на Дистрикт Гуверньора за Интеракт’2008-2009 на Д 2482 Иван Кацев, представи своите планове за работа през новата година.

През м юли продължи работата на комисията по подготовката на групата за научен обмен между Д 2482 България и Д 1130 Лондон Англия от специалисти в сферата на “ Връзки с обществеността” и проведе втората част от конкурса. През м Юни комисията проведе конкурс между 11 кандидати от които определи 5 като възможни участници. Сега бяха избрани четиримата представители подкрепени от РК София-Сити, РК Ямбол, РК Бургас-Пиргос и РК Варна.

Благодаря на президентите и ротарианците на тези клубове за тяхната подкрепа и желание за развитие на тази програма.

Благодаря на Председателя на Подкомитета за груповия обмен за обучение на Д 2482 Мария Вълкова за професионално и невероятно добре свършената работа до този момент в подготовката на групата от България

През м юли се проведе годишна Асамблея на Българо френският комитет за ротарианско сътрудничество в гр. Харманли. РК Харманли беше домакин на тази Асамблея на която се отчетоха резултатите изпълнението на програмите на комитета. В Асамблеята от френска страна взеха участие представители от РК Ним сен Жил Камарко, РК Кармо и РК Монтодан. Последната програма с помощта на комитета е изпълнена от РК Харманли е се изразява в пълна климатизация на Общинската болница в Харманли. Програмата е на стойност около 40 000 долара. Асамблеята избра Президент на комитета от френска страна

г-н Жак Шанел от РК Кармо.

Поздравявам приятелите от РК Харманли за тяхното постоянство във търсене на възможности за осъществяване на значими за обществеността на града им програми

Благодаря на Председателя на Българо-френскиия комитет за приятелство д-р Николай Болтаджиев за целенасочената постоянна работа на комитета през годините и подкрепата на клубовете които поемат задължения да изпълняват програми.

В края на м юни получих извадка от протокола с придружаващи снимки от редовна седмична сбирка на РК Каварна. От протокола и снимките е видно че клубът има своя клубен живот с много добро участие на членовете и с наличие на гост лектор по интересна тема свързана с месеца на грамотността в най общ смисъл. РК Каварна ни доказва че и във времето когато много приятели са склонни да обявят за мъртво време за сбирки е възможен клубен живот. Отново искам да ви припомня че в Ротари няма отпуск и клубовете следва да не прекъсват своите сбирки

Поздравявам приятелите от РК Каварна, Президента и Бордът на клуба да за тяхната работа и умението им да работят целогодишно.

Уважаеми приятели в това писмо вие трябва да получите моя месечен отчет за посещението на седмичните сбирки на клубовете в Дистрикта за м Юни. Това не мога да направя поради липса на данни изпратени ми от секретарите.

Уважаеми Секретари вие имате формуляр за отчитане на присъствията на седмичните сбирки, вие следва да изпратите тези формуляри попълнени веднага след последната сбирка на клуба за месеца. Не трябва това да се случва по късно от пето число на следващия месец.

Предполагам че завършващите мандата си секретари са пропуснали да изпратят сведението, а встъпващите не са поели още задължението. Така или иначе вие сега няма да научите състоянието на посещаемост на клубните сбирки в клубовете на Д 2482 за м юни.

Сега изтича и новият, вече нашият месец, но за съжаление и сега няма много информация от клубовете. Моля секретарите да побързат и да изпратят своите сведение не по късно от 05.08.2008г за м Юли.

На 05 юли получих формуляр от финансовият комитет на РИ за извършените плащания от клубовете на Д 2482. С голям срам и неудовлетворение установих че преди 01.юли както следва да бъде изплатен членският внос за първото полугодие на 2008-2009г такова плащане е направено само от РК Харманли

В началото на м юли вие би следвало да сте направили своите плащания на задълженията на клуба към РИ. Искам да ви напомня че всеки клуб който закъснява след първи юли започва да консумира наказателно време, което води след 90 дни до предупредително писмо а след 180 дни до изключване на клуба от РИ

Уважаеми приятели Президенти и Секретари в средата на м. юли всеки от вас и вашият Асистент Гуверньор получихте фактура проформа за задълженията на вашия клуб към Д 2482. В тази фактура вие намирате сумата която дължи клуба за първото полугодие на 2008-2009г. Някои от клубовете имат неизплатени задължения от 2004г насам. В плащанията до сега има много допуснати грешки. Моля всички президенти, които откриват че дължат средства и в същото време притежават документ за приведена сума да се обърнат към Ковчежника на Дистрикта Нина Митева за консултации и уточнения. Моля ви до края на м Август да погасите или уточните като платени всички отбелязани във фактурата средства.

През тази година ние с Финансовият комитет на Дистрикта сме със задача да въведем ред в плащанията и те да не се различават от тези за РИ, като за нередовните клубове ще последват и същите санкции.

М. Август е месец на разширението на Ротари. Вие имате поети цели за годината за увеличение на членовете на Ротари във вашия клуб. Нека през този месец председателите на комисиите по членството във всеки клуб да проучат квалификациите и да направят отчет пред клуба, като препоръчат нужните професионалисти за по добрата работа на вашия клуб. Обърнете внимание на съставът ви по отношение на съотношението на жените всред вашите членове

Нашият Президент на РИ Д.К.Лии във своите послания и изявления непрекъснато ни приканя да работим във посоките които ще допринесат за намаляването на детската смъртност.

Ние вече сме със своите програми в ръце и следва да бележим първите стъпки за разработката и изпълнението на програми за създаване условия за подобряване живота на децата в областта на тяхното опазване от заболявания, снабдяване с питателна храна, чиста вода и мерки за преодоляване на неграмотността и на децата и на техните родители.

Не бива да забравяме че борбата с болестта детски паралич не е завършена. Макар че от 370 000 заболели деца на година през 1985г когато е стартирала най голямата програма на РИ “Полио” до м април на последната година са заболели само 313 деца в четири държави на света( Афганистан, Индия, Нигерия, Пакистан) борбата с болестта продължава. За пълното и ликвидиране е необходима още работа и средства. Ротари Интернационал работи по план който предвижда набирането на 100 милиона долара за завършване на програмата през следващите три години.


Моля ви да не забравяте и нашите акценти за годината:


  • Програми ориентирани за подобряване здравето, храненето, осигуряване на чиста питейна вода и канализация за мръсната вода, ограмотяване на неграмотни родители – всички те ще доведат до изпълнение на годишната тема – “Превърни мечтите в реалност” за децата в нашата общност
  • Непрекъсната работа насочена към задържане на членовете и разширение на Ротари за постигане на минимум 1% ръст на членството в дистрикта
  • Подпомагане на Фондация Ротари чрез участие с принос на всеки член в Дистрикта. За окончат6елното ликвидиране на болестта полиомиелит участие на всеки клуб от дистрикта с вноска от 1000 долара за 2008-2009 година


Пожелавам на всички приятели успешно начало на годината, да осъществим нашите проекти за да


ПРЕВЪРНЕМ МЕЧТИТЕ В РЕАЛНОСТ за децата по света


Хасково с уважение:

01.07.2008г Любо Атанасов

Д-р Любен Атанасов

Дистрикт Гуверньор

Д 2482

 

    Phone:  +359 38 627 993

  Mobile: +359 888 202 505

  e-mail: ljuben@haskovo.spnet.net

                     lyubenatanasov@gmai.com


Месечно писмо на президента на РИ

Началото на ротарианската година е винаги вълнуващо, с нови клубни и дистрикт офицери, с нова тема, по която да се работи, и възобновено чувство на целенасоченост в нашите проекти за служба на обществото. Разбираемо е защо началото на тази ротарианска година е особено вълнуващо за мен: тъй като с нетърпение очаквам да се срещна с ротарианците по света и да се запозная от първоизточника с многото забележителни проекти, по които работите.

Планирайки как вашият клуб и всеки един от вас може да сбъдне мечтите през тази година, аз ви помолих да обърнете внимание на милионите деца, които никога не са имали и шанса дори да мечтаят. Всеки ден повече от 26 000 деца на възраст под пет години умират по причини, които са предотвратими. Колкото и ужасяваща да изглежда тази цифра, все пак показва спад от онези 30 000, които първоначално привлякоха вниманието ми и ме подтикнаха да повдигна пред ротарианците този сериозен, обезпокояващ въпрос.

Според последния официален доклад на УНИЦЕФ за децата по света годишно детската смъртност е спаднала под 10 милиона - до 9.7 милиона. Предполагам, че положителната тенденция в статистиките за оцеляване на децата до известна степен се дължи на проектите на Ротари, които в продължение на няколко години успешно решават проблеми, свързани със здравето, глада, водата и ограмотяването. Затова аз се запитах: Какво би станало, ако 1.2 милиона ротарианци в служба на обществото обединят своите усилия за спасяване живота на повече деца?

Мисля, че ние вече знаем някои от отговорите. Ако ротарианците осигурят мрежи против комари, по-малко деца ще се разболеят от малария. Ако изкопаем кладенци и обърнем внимание на санитарните проблеми, повече деца ще имат чиста питейна вода и ще живеят в по-хигиенична околна среда. И ако Ротари клубовете работят ефективно по проекти за изхранването, ние можем да спасим петте милиона деца, които всяка година умират от недохранване.

УНИЦЕФ изчисли, че можеха да бъдат предотвратени около две трети от 9.7 милиона смъртни случая през 2006 г. Дейностите на Ротари по осигуряване на ваксини, орална рехидратираща терапия, достъпни здравни грижи за майките и новородените, и други сравнително достъпни средства, вдъхва надежда за това, че много повече бебета не само ще оцелеят, но и ще заживеят здравословен и продуктивен живот. Нека сбъднем мечтите, като дадем на тези деца шанса да пораснат и да имат свои собствени мечти.

Донг Кърн Лий

Президент на Ротари Интернешънъл
District Governor-2008-2009 Dr Lyuben Atanasov – member of RC Haskovo


Свързани:

D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconD-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009
Въпреки, че никога няма да направим света идеален, ние нямаме извинение да не опитаме. И ако го оставим по-добър отколкото е бил...
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconD-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009
Въпреки, че никога няма да направим света идеален, ние нямаме извинение да не опитаме. И ако го оставим по-добър отколкото е бил...
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconD-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009
Въпреки, че никога няма да направим света идеален, ние нямаме извинение да не опитаме. И ако го оставим по-добър отколкото е бил...
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconРотари Интернешънъл Дистрикт 2482 България Атанас Атанасов Дистрикт Гуверньор 2012-2013
Данни за клуба домакин числен състав по ри, платени задължения към ри и д 2482, участие във Фондация Ротари, Програми на клуб
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconРотари Интернешънъл Дистрикт 2482 България Пламен Минев Дистрикт Гуверньор 2009-2010
Отмина месец март, през който се случиха много важни събития за Ротари и за всички нас. Събитията, които искам да отбележа са много...
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconРотари Интернешънъл Дистрикт 2482 България Пламен Минев Дистрикт Гуверньор 2009-2010
Ротари, за принципите и ценностите на ротарианството. Нека всеки клуб според възможностите си да организира събитие и медийни изяви...
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconРотари Интернешънъл Дистрикт 2482 България Пламен Минев Дистрикт Гуверньор 2009-2010
Започваме месец май, един от най-натоварените със събития месеци в Ротари. Календарът е пълен с по няколко различни клубни проекта...
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconДистрикт 2482, българия

D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconЗа намаляване на детската смъртност ще работи Ротари през новата година
Работа за намаляване на детската смъртност ще бъде основната тема за ротарианците в България през новата година, съобщи за Дарик...
D-2482 България Любен Д. Атанасов Дистрикт Гуверньор 2008-2009 iconРотари експо 2012
Откриване на изложението от Дистрикт Гуверньора на Дистрикт 2482, Анелия Дошева, и Президента на Ротари клуб Стара Загора проф. Цанко...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом