Списъ к
ИмеСписъ к
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер149.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/lists/SPISAKOS-Gabrovo.rtf
С П И С Ъ К


НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.200ж, АЛ. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

/АКТУАЛИЗИРАН ПО ЧЛ. 200з, АЛ. 2/


ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

І ИКОНОМИЧЕСКИ


Вержиния Стоянова Ангелова – Габрово, ул. Варовник 18, тел. 066/805353, 0889223346, Икономист-счетоводител, Съдебно-счетоводни експертизи, фирмено и банково счетоводство

Мария Серафимова Попзлатева – Габрово, ул. Христо Смирненски 50, ап.4, тел.066/332230, 067/303416, 800352, Счетоводна отчетност

Николина Минкова Бабарова – Габрово, ул. Свищовска 63, вх. А, ап. 3, тел. 066/52132, 0887277107, Счетоводна отчетност, Икономист-счетоводител промишлени дейности

Цецка Христова Мечкова – Габрово, ул. Брянска 56, тел.066/27724. Икономист

Николай Георгиев Атанасов – Габрово, ул. Седянкова ливада 19, ап. 10, тел. 066/44660, 066/223494, 0898552061. Икономика и управление на промишлеността, Приватизация

Димитър Върбанов Митев – Габрово – ул. Едалвайс 3, тел. 066/20060, Икономика и финанси, Счетоводни експертизи

Мариана Тачева Ганчева – Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ап. 11, тел.066/55334, 0888732517, Икономика и управление на индустрията – икономист, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Цветан Илиев Илиев – Габрово, ул. Седянкова ливада 24, тел.066/813738, 066/45565, 0889274736, 0888817048, Счетоводство и контрол, Оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията в тях

Петър Георгиев Гердемски – Габрово, бул. Могильов 3, тел.066/24134, Икономика на промишлеността

Елена Савчева Трифонова – Габрово, ул. Баждар 17, тел.066/20810. Счетоводна отчетност, Оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията

Юлияна Георгиева Стефанова – Габрово, ул. Вапцаров 56, тел. 066/62216, Счетоводство

Христо Недялков Христов – Габрово, ул. Софроний Врачански 9, тел.066/36525, 06730/5368. Счетоводство, Финансов контрол, търг.право, мениджмънт и маркетинг, анализ на икономическата дейност

Стоян Янев Вълчев – Габрово, ул. Смърч 1, ап.6, тел.066/34521, 066-36082, Икономика на вътрешната търговия, Управление и организация на търговската дейност

Пенка Рачева Христова – Габрово, ул. Хаджи Димитър 24, вх. А, тел.066/38837, Икономист - счетоводител

Никола Добрев Търновски - Габрово, ул. Равнера 3, тел. 066/43942, Икономист счетоводител

Иван Христов Колев – Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. А, тел. 066/25708, 048951103, Счетоводна отчетност

Мария Милоева Тачева – Габрово, ул. Чумерна 20, тел. 066/57691, 0887981459, Счетоводна отчетност

Маргарита Стефанова Генчева – Габрово, ул. Чумерна 17, тел. 066/29403, 066/30841, Икономист-счетоводител

Стефка Иванова Чукурова – Габрово, бул. Трети март 76, вх.В, ап. 2, тел.066/61905, Счетоводна отчетност

Тодор Ангелов Кръстев – Габрово, ул. Ерма 2, тел.066/813714, 066/51026, 0888402618, Организация производство и у-ние в промишлеността

Денка Костадинова Стефанова - Габрово, ул. Кирил и Методий 5, вх. Б, тел. 066/38287, Счетоводна отчетност

Тихомир Донков Досев – Габрово, ул. С.Ангелов 7, тел. 066/23107, 066/20414, 0887588557, Застрахователно и социално дело, Икономика и у-ние на социалното осигуряване

Мария Генчева Стоева – Габрово, ул. Омуртаг 5, тел. 066/32329, Счетоводна отчетност-

Димитър Иванов Кинчев - Габрово, ул. Софроний Врачански 3, тел. 066/32397, Икономика на промишлеността

Маргарита Ганчева Маринова – Габрово, ул. Радост 2, тел. 066/20223, 0888711403, Финанси и кредит

Евгени Петров Сардъмов – Севлиево, ул. Стефан Караджа 11, тел. 0675/4718, тел. 067530643, 0888732559, Счетоводство и контрол, Орг. И методол. На СО контрол и анализа в неакционерни дружества

Стефан Иванов Стайков – Севлиево, ул. Гочо Москов 3, тел. 0675/6243, 0675/4511, Икономист-счетоводител

Георги Димитров Георгиев – Севлиево, ж.к Димитър Благоев бл. 5, ап. 48, тел. 0675/30691, 0888355966, Счетоводна отчетностОценки на земеделски гори, подобренията и насажденията в тях, Международни счетоводни стандарти

Ради Пенков Гечев – Севлиево, ж.к. М.Палаузов, бл.1, вх. Г, ет. 7, ап. 20, тел. 0675/8618, Счетоводна отчетност и финансов контрол

Веселин Генов Василев – Севлиево, ул. Гочо Москов 1, тел. 0675/4081, 0675/4406, 0888244288, Счетоводство

Стилиян Петков Събев – Севлиево, ул. Никола Дабев 19, тел. 0675/2704, 0889847250, Финансист педагогически профил

Анна Василева Йорданова – Дряново, ул. Трети март 27, тел. 06763108, Счетоводна отчетност

Нина Василева Станева – Дряново, ул. Шипка 218, тел. 0676/3658, Финанси и банково дело, Мениджмънт и маркетинг

Пенка Георгиева Маркова – Дряново, ул. Стефан Стамболов 19, тел. 0676/4115, Счетоводна отчетност, Пенсионер-

Марко Минчев Пенев – с. Царева ливада, ул. Александър Стамболийски 19, тел.06723/678, 0888701934, Счетоводство

Диана Генчева Иванова – Трявна, ул. Ангел Кънчев 78, тел. 0677/2063, 06772385, 0888385977, Социално-икономическо планиране


ІІ ТЕХНИЧЕСКИ

Георги Симеонов Семов - Габрово, Васил Друмев 4, тел. 066/33132, ДВГ, автомобили

Николай Минков Цанков - Габрово, ул. Тригьово кладенче 2, тел. 066/37766, Ремонт, експлоатация на трактори, автомобили и ССМ

Евгени Боянов Минков - Габрово, ул. Йосиф Соколски 19, тел. 066/43608, Техник по Двигатели с вътрешно горене

Димитър Стефанов Димитров - Габрово, ул. Николаевска 99, тел.066/39236, 066-28669, 0887803514, Двигатели с вътрешно горене, Лиценз от АП за оценка на транспортни машини и съоръжения

Петър Ангелов Петров - Габрово, ул. Никола Балканеца 22, тел. 066/800692, 066/801374, 0898/605977, Машинен инженер, извършва Авто-технически и оценъчни експертизи.

Цветан Любомиров Цонев – Габрово, ул. Кукуш 2, тел. 066/26632, 0888123825, Електроинженер-електроника и електрообзавеждане

Ивайло Пенчев Баев – Габрово, ул. Орловска 139, ет. 5, ап. 31, тел. 066/32247, 0889101172, Машинен инженер, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоражения-кожарско производство

Стефан Иванов Александров – Габрово, ул. Мирни дни 8, ап. 9, тел. 066/25077,0898541364, Машинен инженер, машиностроене-технология и машини

Николай Христов Козарев – Габрово, ул. Хаджи Димитър 31, тел. 066/26488, 066/36053, 066/801716, 0886723137, Електроинженер – електротехника, електроенергетика, електроника, Лиценз за оценител на машини и съоражения

Божидар Митев Илиев – Габрово, ул. Мирни дни 8, тел. 066/33747, 066/223336, 0887/130586, Машинен инженер

Мирослав Добрев Маринов - Габрово, ул. Лале 7, тел. 066/25603, 06736/465, Машинен инженер, комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство. Сертификат за съдебен експерт –оценител на оборотни и дълготрайни активи

Пейчо Петров Пейчев – Габрово, бул. Могильов 2, вх. Б, тел. 066/25712, Механизация на дърводобива и горския транспорт.

Гочо Николов Гочев – Габрово, ул. Кирил и Методий 1, тел. 066/23159, 066/45496, Машинен инженер, Лиценз от Агенцията по приватизация за оценка на машини и съоръжения в машиностроенето и металообработващата промишленост

Даниел Василев Балтиев – Габрово, бул. Априлов 37, ет. 5, ап. 15, тел. 066/37851, 066/809085, 08898/306655, Машиностроителна техника и технологии. Завършил курс по оценка на оборотни и дълготрайни активи

Христо Красимиров Раев – Габрово, ул. Йосиф Соколски 21, ап. 19, тел. 0889441356, Двигатели с вътрешно горене, Оценка на оборотни и дълготрайни активи

Мирослав Добрев Маринов – Габрово, ул. Лале 7, тел. 066/25603, 06736-465, 0898620635, Механизация и поточни линии в селското стопанство, Курс по Оценка на оборотни и дълготрайни активи

Станимир Драганов Стоянов – Габрово, Младост 26, тел. 066/39085, 0888839351, двигатели с вътрешно горене, Извършване на съдебни експертизи по технически проблеми и ценообразуване

Иван Маринов Иванов – Габрово, ул. Опълченска 41, вх. В, тел. 066/30448, 0898894236, Ел.машини и апарати-

Добрин Петров Шиков – Габрово, ул. Младост 32, ап. 5, тел. 066/53195, 0887268523, Технология на машиностроенето-

Михаил Стефанов Станев – Габрово, ул. Тотьо Иванов 16, тел. 066/20303, 066/20203, 0899251441, Технология на машиностроенето, Оценки на машини и съоръжения

Йордан Симеонов Йорданов – Габрово, ул. Видима 33-7, тел.066/223536, дом.тел.066/22902, 0887994284, Електронна техника

Николай Ганчев Ганчев – Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ап. 11, тел.066/55334, 0898552033, Хидро и пневмо- техника, Оценки на машини и съоръжения

Иван Добрев Иванов – Габрово, ул. Тракия 14, тел.066/38688, 066/24997, 048825443, механично уредостроене

Кирилка Първанова Торлашка – Маркова – Габрово, ул. Спортна 3, вх. Б, ап. 11, тел.066/62445, 066/333252, 0898642587, ЕТМЕ, Педагогика и учителска правоспособност

Христо Ганчев Мандев – Габрово, бул. Могильов 2, вх. Б, ап. 19, тел. 066/23647, 048985679, Химична технология на текстилните влакна-

Тодор Христов Митев – Габрово, бул. Априлов 30, вх. А, тел. 066/35052, 0898786778, електрическо обзавеждане и автоматизация на промишлеността

Гатьо Рачев Гатев, Габрово, ул. Г.Кръстевич 2, вх. А, тел. 066/39717, Електрическо обзавеждане и автоматизация на промишлеността-

Пенчо Борисов Баев – Габрово, ул. д-р Тота Венкова 25, тел. 066/52022, 066/32247, 048869512, Ел.машини и апарати

Алекси Атанасов Чиликов – Габрово, ул. Свищовска 61, вх. Б, ап. 10, тел. 066/24580, 0887768748, Механично уредостроене, Свободен представител по индустриална собственост - Средства за автоматизация

Тотьо Иванов Тотев – Габрово, ул. Христо Ботев 10, вх. В, ап. 10, тел.066/34863, Хидравлика и пневматика. Бизнес и право

Стефка Иванова Харитонова – Трявна, ул. Патриарх Евтимий 97, вх. В, ап. 18, тел.

0677/5365, 048/836998, Селскостопанска техника, Двигатели с вътрешно горене, оценка на цели предприятия, оценка на машини и съоръжения.

Катя Костова Колева – Трявна, ул. Бреза 39, тел. 0677/2031, 0677/2549, Механично уредостроене.

Димитър Петров Димитров – Севлиево, ул. Александър Москов 26, вх. А, ап. 9, тел. 0675/4758, 048773037, Ел.снабдяване и ел.обзавеждане.

Деян Ганчев Денчев – Севлиево, ул. Еделвайс 21, тел. 0675/7450, 0889410232, Селскостопанска техника, Свободен оценител на машини и съоръжения, Оценки на оборотни и дълготрайни активи

Мирослав Иванов Христов – Севлиево, ж.к. Митко Палаузов, бл. 8, вх. А, тел. 0675/73079, 0889/526939, Селскостопанска техника и ремонт на машинно-тракторен парк. -

Ивко Пенков Иванов – Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 13, ап. 201-2, тел.052/383466, 052/302788, моб.0898348374, e-mail ivkoivanov@abv.bg. Технология на металите с металобработваща техника, Ядрена Дефектоскопия, светлинна и трансмисионна, електронна микроскопия на отпечатъци


ІІІ СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯЦоньо Иванов Цонев – Габрово, ул. Антим I 3, тел. 066/32756, Полевъдство

Васил Иванов Кметов – Габрово, ул. Радион Умников 15, тел. 066/26503, Архитектура

Христина Владимирова Павлова – Габрово, ул. Орловска 129, тел. 066/806868, 0898593930, 066/224283, Промишлено и гражданско строителство

Христо Георгиев Калчев – Габрово, ул. Йосиф Соколски 23, 066/46065, 066/26337, 0888773048, Промишлено и гражданско, строителство, Лиценз Оценка на недвижими имоти

Пеньо Христов Станев – Габрово, ул. Чардафон 11, тел. 066/29417, Геодезия, фотограметрия и картография, Лиценз за дейности по кадастъра

Николай Кирилов Друмев – Габрово, ул. Пенчо Постомпиров 11, вх.В, тел. 066-28132, Промишлено и гражданско строителство,Лиценз Оценка на недвижими имоти

Георги Иванов Георгиев – Габрово, бул. Могильов 19, ап. 17, тел. 066/800810, 066/800850, 066/28108, 0887602324, Инженерна геология, хидрогеология

Румен Георгиев Георгиев – Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. В, тел. 066/800810, 066/800850, 066/801493, 0888423293, Индустриален мениджмънт, Лиценз Оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на машини и съоръженияЛиценз за оценка на земеделски земи

Николай Димитров Калпазанов – Габрово, бул. Столетов 30, ап. 3, тел. 066/801428, 066/42703, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз Оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на цели държавни и общ.предпр.-преобр. Или непреобр. В ТД


Георги Адамович Хвир – Габрово, бул. Априлов 25, тел. 066/24270, Промишлено и гражданско строителство

Пламен Христов Христов - Габрово, пл. Първи Май 3, тел. 066/38847, 066/224329, 0887483377, Геодезия, фотограметрия и картография

Димитър Илиев Босев – Габрово, ул. Чардафон 11, тел. 066/24811, 066/801644, 0887308221, Земеустройство, Лицензиран оценител на недвижими имоти, Лицензиран специалист за извършване на дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, Лицензиран специалист за извършване на дейности по кадастъра

Христо Иванов Узунов – Габрово, ул. Петър Михов 43, тел. 066/57710, Железопътно строителство, Лиценз Оценка на недвижими имоти

Велина Иванова Ракова – Габрово, ул. Алеко Константинов 5, тел. 066/27054, 066-20041, 0887323653, Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, Лиценз Оценка на недвижими имоти

Васил Крумов Кръстев – Габрово, ул. Стефан Караджа 19, тел. 066-27813, Земеустройство

Янка Димитрова Ралева – Габрово, ул. Венец 12, ет. 6, ап.16, тел. 066/803030,

0899323800, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз Оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на земеделски земи

Стоянка Стоянова Илиева – Габрово, пл. Първи Май 3, тел. 066/26144, Биологична и интегрирана борба с болестите и неприятелите по селскостопанските култури

Лиляна Тотева Велчева – Габрово, ул. Омуртаг 3, тел. 0677/2496, 06634116, 0888382209, Архитектура, Лиценз Оценка на недвижими имоти

Марина Илиева Тотева – Габрово, бул. Трети Март 27, тел. 066/23245, 066/24121, Промишлено и гражданско строителство – технология

Найда Цочева Щебунаева – Габрово, ул. Петър Падалски, бл.1 ет. 3, тел. 066/30838, Промишлено и гражданско строителство

Иван Николов Иванов –Габрово, ул. Смърч 23, тел. 066/33681, Архитектура

Лиляна Иванова Тодорова – Габрово, ул. Смърч 25, тел. 066/33110, 066/23819, Промишлено и гражданско строителство

Фанка Иванова Дочева – Габрово, ул. Петър Михов 29, тел. 066/20495, Архитектура

Николай Арамов Арамов –Габрово, бул. Столетов 129, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел. 066-801371, 066/801382, 0898356631, Промишлено и гражданско строителство

Евгения Шишева Живкова - Габрово, ул. Видима 37, ет. 4, ап. 12, тел. 066/801367, 066-801913, 0887589415, Промишлено и гражданско строителство

Деян Иванов Георгиев – Габрово, ул. Варовник 8, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801376, 066/7457, 0899270376, Промишлено и гражданско строителство

Йотка Петрова Станчева – Габрово, ул. Петър Михов 59, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801366, 066-55586, 0898638585, Промишлено и гражданско строителство, Икономист-счетоводител

Ирена Манева Иванова – Калпазанова – Габрово, бул. Столетов 30, 066/800424-256, 066/42703, Технология и механизация на строителството, Лиценз за оценка на цели предприятия, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на машини и съоръжения

Величка Данкова Шандуркова – Габрово, ул. П.Божинов 10, ап. 19, тел. 066/800424-256, 066-801021, Строителство и архитектура

Ботьо Петков Ботев – Севлиево, ул. Баучер 3, тел. 0675/32323, 0675/33364, Горско стопанство

Милка Иванова Ганчева – Севлиево, ул. Ботьо Ангелов 10, Б, тел. 0675/8022, 0675/7291/165, 0898566497, Лиценз Оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на земеделски земи

Милко Йорданов Генов – Севлиево, ул. Стефан Пешев 70, тел. 0675/2960, 0898643790, Строителство и архитектура

Цонка Георгиева Христова – Севлиево, ул. Стоян Бъчваров 23, тел. 0675/32056 Икономист по строителството,Лиценз Оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на земеделски земи, Лиценз за оценка на цели предприятия

Георги Пенков Павлов – Севлиево, ул. Росица 43, вх. А, тел. 0675/5593, Земемерен техник

Павел Цонков Ванков – Севлиево, ж.к. д-р Атанас Москов, бл. 27, вх. А, ап. 4, тел. 0675/6411, 0887853175, Геодезия и картография

Христо Петков Христов – с. Яворец, тел. 067392/387, 066/38847, Геодезия, фотограметрия и картография

Весела Косева Тодорова – Дряново, ул. Филип Тотю 7, тел. 0676/4784, 066/801644, Геодезия, фотограметрия и картография

Иван Станчев Иванов – Дряново, ул. Стефан Стамболов 38, тел. 0676/3404,

0889989661, Хидротехническо строителство, Лиценз Оценка на недвижими имоти, Териториално и селищно устройство, изв.строителен надзор

Иван Евтимов Атанасов – Велико Търново, ул. С.Румянцев 17, тел. 062/27602, 062/620092, Геодезия, фотограметрия и картография

ІV МЕДИЦИНСКИЦанко Игнатов Цанков – Севлиево, ул. Стара планина 48, ет. 3, ап. 11, тел. 0675/8178, 0675/33419, 0675/33420, 0675/33797, Психиатрия

Николай Стоянов Дойчев – Севлиево, ж. к А. Москов бл. 4, вх. Д, тел. 06755346, 067533419, съдебна психиатрия и психология

Радослава Станева Цонева – Севлиево, ул. Опълченска 30, вх. Б, тел. 0675/5131, 0675/33419, Психиатрия

Сюзан Месру Садъкова – Севлиево, ул. Канлъдере 29, тел. 0675/3747, 0675/33419, Психиатрия

Снежана Иванова Петрова – Севлиево, ж.к Юг, бл. 8, вх. Д, ап. 1, тел. 0675/5477, 0675/33419, Психиатрия

Божидар Георгиев Мончев – Севлиево, ж.к Александър Москов , бл.11, ап. 26, тел. 0675/5946, 0675/33419, Психиатрия

Райна Досева Петрова – Севлиево, ж.к Юг, бл. 3, вх. Б, ап. 7, тел. 0675/5523, 0675/33419, Психиатрия

Донка Иванова Господинова – Габрово, бул. Трети март 6, вх. А, ап. 6, тел. 0888409147, 0675/33419, Психиатрия

Божидар Иванов Войников – Севлиево, ул. Христо Ботев 1, тел. 0675/8011, Вътрешни болести, кардиология

Марияна Тодорова Маринова – Севлиево, ул. Стефан Пешев 18, вх. В, тел. 0675/30982, Вътрешни болести, кардиология

Диана Николова Ванкова – Севлиево, ж.к Александър Москов, бл. 27, вх. А, тел. 0675/6411, Неврология, нервни болести

Мариян Цанков Марков – Севлиево, ул. М.Климент 1, тел. 0675/30993, Неврология, нервни болести

Петко Стефанов Дончев – Севлиево, ул. Мара Гидик 16, тел. 0675/6346, Акушерство и гинекология

Николай Стойчев Вичев – Севлиево, бл. Център, вх. А, ет. 1, Акушерство и гинекология

Пламен Данаилов Петров – Севлиево, ж.к Александър Москов, бл. 10, вх. А, тел. 0675/2336, Хирургия

Петко Иванов Петков – Севлиево, ж.к Митко Палаузов, бл. 8, вх.Д, ет. 1, тел. 0675/5477, Хирургия

Иван Цонев Иванов – Севлиево, ул. Н.Генев 23, вх. Б, тел. 0675/2969, Вътрешни болести и нефрология

Людмила Иванова Христова – Севлиево, ул.Втори Юли 26, тел. 0675/8946, Вътрешни болести

Стефан Петров Ковачев – Севлиево, ул. Иван Вазов 7, тел. 0675/4595, Детски болести

Искра Иванова Вичева – Севлиево, бл. Център, вх. А, ет. 1, тел. 0675/6131, Детски болести

Любомир Димитров Трифонов – Габрово, ул. Емануил Манолов 12, вх.А, ап. 6,тел. 066/23887, 0888202331, Психиатрия, Нервни болести, съдебна психиатрия и съдебна психология

Маргарита Тодорова Христова – Севлиево, ж.к. Митко Палаузов, бл. Бяла, Патология и цитопатология

Варвара Стефанова Сумрова – Габрово, ул. Тодор Бурмов 6, тел. 066/21051, 066/27577, Токсикология


V РАЗНИ


Владка Христова Гатева – Габрово, бул. Могильов 84, тел. 066/52924, 066/816119, 0898449927, Водоснабдяване и канализация

Божанка Ангелова Христоскова – Габрово, ул. Венера 35, ап. 1, ет. 1, тел. 066/57419, 0888787548, Хидромелиоративно строителство

Веселин Иванов Станев – Габрово, ул. Бялката 2, тел. 066/30194, Водоснабдяване и канализация

Ангел Захариев Кушев – Габрово, ул. Кирил и Методий 15, тел. 066/29283, 067142122, Водоснабдяване и канализация

Христо Рачев Рашеев – Габрово, ул. Пенчо Славейков 4, тел. 066/31807, 0889619282, Водоснабдяване и канализация

Юлия Георгиева Георгиева – Габрово, бул. Могильов 45, тел. 066/57758, Водоснабдяване и канализация

Ценислав Стефанов Влъкненски – Габрово, ул. Цанко Стефанов 8, тел. 066/44148, 0889297319, Химия, токсикология, екология

Петър Николов Колев – Габрово, ул. Брянска 56, вх. А, тел. 066/21524, 066/28941-206, Фармация

Цена Ганева Василева – Габрово, ул. Радост 3, тел. 066/20349, Технология на кожите, Стандартизация и управление на качествената продукция

Делка Александрова Мезинова – Габрово, ул. Лазар Донков 3, тел. 066-28298, Зооинженер

Кольо Събчев Иванов – Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. Б, ап. 4, тел. 066/23921, Ветеринарна медицина

Любен Николов Койчев – Габрово, ул. Никола Рязков 13, тел. 066/51613, 066-23201, Животновъдство и ветеринарна медицина, Патолого-анатомична диагностика и екарисажно дело

Тончо Петров Тончев – Габрово, ул. Антим Първи 3, тел. 066/28081, Организация на борбата с основните паразитози по овцете, Организация и у-ние на ветеринарното дело

Йорданка Николова Димитрова – Габрово, ул. Мир 25, ет. 2, ап. 11, тел. 066/39865, 066/805112, Лозаро-градинарство,Управленски мениджмънт

Георги Атанасов Гинев – Габрово, ул. Стефан Караджа 6, ап. 3, тел. 066/23138, 0889230662, Ветеринарна медицина

Иван Тодоров Иванов – Севлиево, ул. В. Сърбенов 30, тел. 0675/25071, 0889230663, Ветеринарна медицина

Неделчо Михов Михов – Севлиево, ул. Мара Гидик 32, 06756957, 0888961069, Ветеринарна медицина

Иванка Славчева Пакиданска – София, кв. Витоша, ул. Ч. Мутафов 2, вх. А, ап. 34, тел. 02/9885311, 0887302414, Интелектуална сбственост, Свободен представител по индустриална собственост и други фактически отношения, Лиценз за оценка на дизайн и приложни изкуства

Юлия Мирчева Шулекова – Габрово, ул. Йосиф Соколски 37, вх. Г, ап 2, тел. 066/44644, 066-32002, История, археология и етнография

Десислава Йорданова Колева – Габрово, бул. Априлов 11, ет. 4, ап. 10, тел. 066/29326, 066/224331, 048827535, Инженер – Мениджър, Международен маркетинг и маркетингов мениджмънт

Панко Стефанов Панков – Габрово, бул. Хемус 47, ет. 5, ап. 13, тел. 066/44791, 066/27026, 066/224441, 0887323648, Научна организация на управленческа дейност

Иванка Манева Иванова – Габрово, ул. Николаевска 32, тел. 066/30001, 062/621402, 0887680036, Психология и аналитична психотерапия

Христо Илиев Димитров - Габрово, ул. Слънчев Бряг 3, тел. 066/61446, Експерт-криминалист - графология

Антония Георгиева Колева – Габрово, ул. Зелена ливада 25, ет. 4, тел. 0888673550, 066/54429, 066/28670, Пневмология и фтизиатрия, Здравен мениджмънт

Веселин Русев Димитров – Габрово, ул. Мирни дни 10, тел. 066/23103, 066/30046, Хигиена на труда, Социална хигиена и организация на здравеопазването


Забележка: При необходимост за вещи лица могат да се назначават и специалисти, които не са включени в този списък, както и специалисти от други съдебни райони. Промени в списъка могат да се правят и през течение на годината


ИЗГОТВИЛ: .....................................................

/ ИВАЛИНА БОЙЧИНОВА –

ТЕХН. ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО /


Свързани:

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом