Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г
ИмеРешение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер165.54 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-sandanski.com/case_files/20111250200375.doc

Р Е Ш Е Н И Е № 2275


гр. Сандански, 14.09.2011 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Сандански районен съд в публично заседание на четиринадесети септември две хиляди и единадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова


При секретаря: Донка Бабанова

Разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.х.д. №375 по описа на съда за 2011 год. и въз основа на закона и доказателствата по делото


Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА обвиняемия И. С. С., роден на 24.02.1971г. в гр.XXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес: с. XXXXXXXXX, общ.XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” №XX, българин, български гражданин, със средно образование, работи, женен, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXX, за ВИНОВЕН, в това че на 03.02.2011г. около 22.30 часа на ПП-1 Е-79 пред ресторант „XXXXXXXXX” в с.XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX като правоспособен водач, притежаващ категория “В”, при управление на лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№XXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXX” ЕООД-с.XXXXXXXXXX, е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с конкретните условия на видимост /ограничена видимост поради тъмната част на денонощието/; чл. 20, ал.2, изр.2 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, при възникнала опасност за движението – пресичащ пътното платно пешеходец; чл.21, ал.1 от ЗДвП – при избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е превишил допустимата скорост на движение в населено място, като е блъснал пресичащия пътното платно пешеходец М. Л. И., в резултат на което по непредпазливост му е причинил счупване на дясна подбедрица, на голям пищял, представляващо средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на долен десен крайник - престъпление по чл.343, ал.1, б. „б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1 от НК, за което престъпление и на посоченото основание и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА в частта от обвинението, че е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с релефа на местността и със състоянието на пътя.

ОСЪЖДА И. С. С., ЕГН XXXXXXXXX да заплати 260 /двеста и шестдесет/ лева разноски по делото и държавна такса в размер на 5.00 лева по сметка на Районен съд гр. Сандански за издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр. Благоевград.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Мотиви към Решение № 2275/14.09.2011 г. по а.н.х.д. № 375/2011 г. по описа на Районен съд гр. Сандански


Санданска Районна прокуратура е внесла в съда за разглеждане постановление, с което се прави предложение обв. И. С. С., да бъде освободен от наказателна отговорност, на основание чл.78а от НК, като му бъде наложено административно наказание за извършено от последния престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, пр.2, вр. с чл.342 ал.1 от НК, затова че на 03.02.2011г. около 22.30 часа на ПП-1 Е-79 пред ресторант „XXXXXXXXX” в с.XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX като правоспособен водач, притежаващ категория “В”, при управление на лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№XXXXX, собственост на „XXXXXXXXXX” ЕООД-с.XXXXXXXXXX, е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с релефа на местността, със състоянието на пътя, с конкретните условия на видимост /ограничена видимост поради тъмната част на денонощието/; чл. 20, ал.2, изр.2 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, при възникнала опасност за движението – пресичащ пътното платно пешеходец; чл.21, ал.1 от ЗДвП – при избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е превишил допустимата скорост на движение в населено място, като е блъснал пресичащия пътното платно пешеходец М. Л. И., в резултат на което по непредпазливост му е причинил счупване на дясна подбедрица, на голям пищял, представляващо средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на долен десен крайник. В постановлението е записано, че в случая са налице основанията за приложението на чл.78а от НК: за престъплението – предмет на обвинението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или пробация, обвиняемият С. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, Глава VІІІ от Общата част на НК, с деянието си не е причинил съставомерни имуществени вреди, което да налага възстановяването им.

В съдебно заседание редовно уведомения представител на СРП се явява и поддържа изложеното в постановлението, както от фактическа, така и от правна страна. Намира, че по безспорен начин се доказва, че обвиняемият С. е извършил престъплението, за което е предаден на съд. По отношение на реализацията на наказателната отговорност, счита че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание в минимален размер, предвид многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на същия.

В съдебно заседание обвиняемият се явява, не дава обяснения по случая. Явява се негов защитник, който пледира подзащитният му да бъде оправдан, тъй като обвиняемият няма вина за настъпилото ПТП, сочи съображения. Алтернативно пледира за освобождаването му от наказателна отговорност, с налагане на глоба в минимален размер, без налагането на лишаване от правоуправление, предвид наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, включително и наличието на съпричиняване от страна на пострадалия от ПТП-то.


ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, приема за установено по делото следното:

Обвиняемият И. С. С. е роден на 24.02.1971г. в гр.XXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес: с. XXXXXXX, общ.XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” №XX, българин, български гражданин, със средно образование, работи, женен, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXX. Неосъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от глава VІІІ от НК. Той е правоспособен водач на МПС, притежаващ СУМПС №201806048, издадено от ОД на МВР-Благоевград, не притежава недвижими имоти и МПС, с годишен доход от 3500 лева.

На 03.02.2011г. св. М. И. заедно със свои приятели - св. Е. Б., св.С. С., св.П. М. и А. М. отишли с управляван от св. Б. лек автомобил до XXXXXXXXXXX.

Когато се връщали към гр.XXXXXXXXXX, около 19.45 часа, свидетелите решили да вечерят в механа „XXXXXXXX”, намираща се в с.XXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXX на ПП1 Е-79, в дясно в посока XXXXXXX-XXXXXXXX. Св. Б. паркирал автомобила на отбивка, намираща се срещу заведението. В заведението свидетелите си поръчали една кана червено вино и вечеряли.

Около 22.30 часа свидетелите И., Б., С. и М. излезли от заведението и се приготвили да пресекат пътното платно, за да достигнат до паркирания от другата страна на пътя автомобил.

Точно в този момент обв. С. управлявал МПС – лек автомобил м. „Опел Астра” с рег.№XXXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXX” ЕООД-с.XXXXXXXX, движейки се в посока ГКПП XXXXXXX-гр.XXXXXX по ПП1 Е-79 в с. XXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXX със скорост около 59км/ч., въпреки, че се намирал в населено място и въпреки ограничената видимост поради това, че управлявал в тъмната част на денонощието. Пътният участък бил прав, със суха асфалтова настилка, а уличното платно с широчина 8,20м, било разделено на две ленти за движение в двете посоки. Видимостта била ограничена, в тъмната част на денонощието, като имало улично осветление.

Св. С. С. първи започнал да пресича пътното платно на необозначено за това място, последван от св. М. И., зад когото тръгнал св. Е. Б..

Св. М. И. пресякъл разделителната линия и се озовал в коридора на движение на автомобила, управляван от обв. С. /в дясната лента, гледано към гр.XXXXXXXXX/. По същото време св. С. вече се намирал непосредствено до тротоара, а св. Б. се намира зад св. И., като и двамата свидетели видели в този момент светлините на лекия автомобил, управляван от обв. С., поради което започнали да викат на св.И. да внимава.

В този момент обв. С. блъснал с предната лява част на управлявания от него автомобил /лява част на предна броня/ св. М. И., като скоростта в мястото на удара била 50км/ч. Лекият автомобил ударил свидетеля в областта на долния десен крайник, след което последвал удар на дясната тазобедрена става в предния ляв фар и мигач, които се счупили. Свидетелят паднал върху лекия автомобил, счупвайки предното панорамно стъкло долу в лявата му част, след което паднал на асфалта.

Св. И. бил закаран в ЦСМП-XXXXXXXXX, а на място пристигнали полицейски служители от РУ”П”-XXXXXXXXXX.

Разследващ полицай в присъствието на поемни лица извършил оглед на местопроизшествието, за което действие е съставен протокол и са направени фотоснимки.

Назначената в хода на разследването съдебно-медицинска експертиза на св.М. И. установява, че същият е получил следните увреждания: счупване на тялото на големия пищял, закрито, счупване на дясна подбедрица, контузия на главата. Счупването на дясната подбедрица, в конкретния случай на големия пищял е наложило извършването на оперативна интервенция и е реализирало медико биологичния признак трайно затруднение в движението на десен долен крайник за период по-голям от 30 дни.

В своите заключения вещото лице посочва, че получените от травматични увреждания са в резултат на действието на твърд/и тъп/и предмет/и по механизма на удар/и с или върху такива, и не противоречат да са получени по начин и време, както се съобщава в събраните в хода на разследването материали /л.38-40 от ДП/.

Изготвената химическа експертиза не установява наличие на алкохол в кръвта на водача - обв. С. /№91/09.02.2011г. – л.55 от ДП/.

Изготвената авто-техническа експертиза подробно изяснява механизма на ПТП, като посочва, че причина за настъпването на ПТП-то има водачът на лекия автомобил, който е управлявал лекия автомобил в населено място със скорост над позволената, като е допуснал и известно закъснение при възприемане на опасността – пешеходец на пътното платно. В експертизата вещото лице отбелязва, че пешеходецът също е допуснал нарушение, защото е извършвал пресичане на пътното платно на необозначено за целта място, без да е направил опит да се предпази. Според вещото лице причините за възникване на ПТП-то са единствено от субективен характер. Същото е било предотвратимо: ако водачът на лекия автомобил се бе движил в населеното място със скорост съобразно изискванията на ЗДвП. При възприемане на опасността – пешеходец на пътното платно не бе допуснал закъснение, своевременно бе предприел мерки за аварийно спиране, при което блъсването на пешеходеца ще е било избегнато. ПТП-то е било предотвратимо и ако пешеходецът бе извършил пресичане на пътното платно на обозначено за целта място; преди да предприеме пресичане се бе огледал добре в двете посоки и след като се увери, че е безопасно, да извърши пресичането /л. 20-30/.


ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Гореописаната фактическа обстановка съдът намира за установена, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства, прочетени по надлежния ред – протокол за разпит на свидетел – л.9 от досъдебното производство, протокол за разпит на свидетел – л. 10 от досъдебното производство, протокол за разпит на свидетел - л.11 от досъдебното производство, протокол за разпит на свидетел – л.12 от досъдебното производство, протокол за разпит на свидетел – л.42-л.43 от досъдебното производство, заключение за извършена съдебно-автотехническа експертиза –л.20-л.30 от досъдебното производство и заключение по съдебно-медицинска-експертиза по досъдебно производство № 105 от 2011г. -л.38-л.40 от досъдебното производство, протокол за оглед на местопроизшествие от 03.02.2011г. –л.2-л.3, ведно със скица към него-л.4 от досъдебното производство, свидетелство за регистрация–л.6 от досъдебното производство, застрахователна полица “ГО” на автомобилистите – л.7 от досъдебното производство, ксерокопие на свидетелството за управление на МПС и контролен талон на името на И. С. С. - л.8 от досъдебното производство, фотоалбум-л.16-л.18 от досъдебното производство, епикриза-л.44-л.45 от досъдебното производство, ксерокопие на свидетелство за правоуправление –л.46 от досъдебното производство, справка за нарушител от региона-л.52 от досъдебното производство, справка за съдимост с рег.№ 398 от 15.04.2011г.-л.54, протокол за химическа експертиза-л.55, протокол за медицинско изследване за употребата на алкохол или друго упойващо вещество-л.56 от досъдебното производство, протокол за химическа експертиза-л.57 от досъдебното производство, протокол за медицинско изследване-л.58 от досъдебното производство, автобиография-л.63 от досъдебното производство, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние – л.64 от досъдебното производство.


Съдът кредитира изброените по-горе писмени и гласни доказателства, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Съдът даде вяра на показанията на свидетелите И., С., М., Б. и Г.. Съдът оцени житейската достоверност в излаганите от свидетелите факти и тяхната кореспонденция с писмените материали по делото, относно време, място, начин на извършване на престъплението. Позитивен извод за достоверност в излаганите от свидетелите показания, следва да бъде изведен от факта, че показанията им са последователни, логични и вътрешно непротиворечиви, което води до единствения извод за основния факт по делото, а именно че лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№XXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXX” ЕООД-с.XXXXXXXXX е бил управляван от обвиняемия С. и че именно той е предизвикал ПТП, като е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с конкретните условия на видимост /ограничена видимост поради тъмната част на денонощието/; чл. 20, ал.2, изр.2 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, при възникнала опасност за движението – пресичащ пътното платно пешеходец; чл.21, ал.1 от ЗДвП – при избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е превишил допустимата скорост на движение в населено място, като е блъснал пресичащия пътното платно пешеходец М. Л. И., в резултат на което по непредпазливост му е причинил счупване на дясна подбедрица, на голям пищял, представляващо средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на долен десен крайник.

Съдът даде вяра и на протоколите за медицинско изследване и на ПХЕ, тъй като същите са изготвени по предвидения в Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС и представляват годни писмени доказателства по делото, от които се установяват реда за вземане на кръв и концентрацията на алкохол в кръвта на обвиняемия и пострадалия. При освидетелстването лекарят е описал поведението, общото психично и соматично състояние на лицата, поведенческите реакции, степента на съзнанието, ориентацията и паметта и след медицинското освидетелстване е взета кръв за химическо изследване. Изследванията са извършени по газхроматографския метод и резултатите от изследването са отразени в протоколи за химическа експертиза (приложение № 3).

Констатация за съдебното минало на обвиняемия, характеристичните му данни и това, че е правоспособен водач на МПС, съдът направи въз основа на приложените и приети по делото като писмени доказателства справка за съдимост, автобиография, свидетелство за правоуправление на МПС и контролен талон и ДСМПИС.

Фактическата констатация, че деянието е извършено на 03.02.2011г. около 22.30 часа на ПП-1 Е-79 пред ресторант „XXXXXXXX” в с.XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, около 59км/ч., в населено място, при ограничена видимост - в тъмната част на денонощието, на прав пътен участък, със суха асфалтова настилка и при улично платно с широчина 8,20м, което било разделено на две ленти за движение в двете посоки, с ограничена видимост, в тъмната част на денонощието, като имало улично осветление, съдът направи след анализ на показанията на свидетелите, протокола за оглед на ПТП, скица, фотоалбум и приетата съдебно-автотехническа експертиза.

Съдът даде вяра на заключението на изготвената по делото съдебно автотехническа експертиза, като съобрази специалните познания на вещото лице и последователността в изложението на експертната му позиция, от която направи констатация за механизма на ПТП-то.

Съдът даде вяра на заключението на изготвената по делото съдебно медицинска експертиза, като съобрази специалните познания на вещото лице и последователността в изложението на експертната му позиция, от която направи констатация за причинената телесна повреда на пострадалия.


ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Предвид изложеното съдът намира, че обвиняемият С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343, ал.1, б. „б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1 от НК.

Субект при ПТП може да бъде всяко наказателно отговорно лице, което управлява ППС.

От обективна страна обвиняемият на 03.02.2011г. около 22.30 часа на ПП-1 Е-79 пред ресторант „XXXXXXXXX” в с.XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX като правоспособен водач, притежаващ категория “В”, при управление на лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№XXXXXX, собственост на „XXXXXXXXX” ЕООД-с.XXXXXXXXXXX, е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с конкретните условия на видимост /ограничена видимост поради тъмната част на денонощието/; чл. 20, ал.2, изр.2 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, при възникнала опасност за движението – пресичащ пътното платно пешеходец; чл.21, ал.1 от ЗДвП – при избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е превишил допустимата скорост на движение в населено място, като е блъснал пресичащия пътното платно пешеходец М. Л. И., в резултат на което по непредпазливост му е причинил счупване на дясна подбедрица, на голям пищял, представляващо средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на долен десен крайник - престъпление по чл.343, ал.1, б. „б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1 от НК.

Обвиняемият С. като правоспособен водач е бил длъжен да спазва правилата за движение, установени в Закона за движението по пътищата. В случая обвиняемият С. е нарушил правилата за движението по пътищата, а именно, установени в Закона за движението по пътищата /ЗДП/ - чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с конкретните условия на видимост /ограничена видимост поради тъмната част на денонощието/; чл. 20, ал.2, изр.2 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, при възникнала опасност за движението – пресичащ пътното платно пешеходец; чл.21, ал.1 от ЗДвП – при избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е превишил допустимата скорост на движение в населено място. Допуснатите от обвиняемия С. нарушения на правилата за движението по пътищата са в пряка и непосредствена връзка с причинения вредоносен резултат, а именна причинената средна телесна повреда на М. Л. И., в резултат на което по непредпазливост му е причинил счупване на дясна подбедрица, на голям пищял, представляващо средна телесна повреда по смисъла на чл.129 ал.1 и ал.2 от НК, изразяваща се в трайно затруднение движението на долен десен крайник

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вината непредпазливост по смисъла на чл.11 ал.3 пр.1 от НК – обвиняемият С. не е предвиждал настъпването на обществено опасните последици, но е бил длъжен да ги предвиди.

Според настоящия съд, обвиняемият С. в настоящия случай не е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с релефа на местността и със състоянието на пътя. Според правната теория и съдебна практика състоянието на пътя се определя от вида на пътната настилка и нейното моментно състояние, наличието на съответни пътни съоръжения /мостове, водостоци, тунели, надлези, подлези и др./, и принадлежностите като пътни знаци, маркировка, светлинни сигнали и др., тяхното състояние, наличието на сигнализирани или несигнализирани опасности, а релефа на местността включва формата на земната повърхност. Очевидно е, че в случая посочените състояние на пътя и релеф не са оказали влияние за настъпването на ПТП-то и не са в пряка причинна връзка с настъпилия резултат, поради което в тази част съдът оправда обвиняемия.

Що се отнася до възражението на защитата, че обвиняемият няма вина за настъпилото ПТП, тъй като пострадалият се е намирал извън обхвата на късите му светлини, съдът намира, че е неоснователно, тъй като според изискването на чл. 20 ЗДвП скоростта следва да бъде съобразена с редица компоненти на пътната обстановка. Основната идея на текста се заключава в изискването скоростта да бъде в такава величина, че да даде възможност на водача на пътното превозно средство при възникване на препятствие да спре и да избегне пътно произшествие. Липсата на видимост в рамките на опасната зона за спиране във всички случаи представлява опасност за движението независимо дали светлините са дълги или къси. Щом като пред водача има неосветен участък от пътя, през който предстои да премине и който поради скоростта на движението попада в опасна зона за спиране, следва да се приеме, че това е препятствие на пътя, криещо опасност за движението, и затова се налага скоростта да бъде намалена до такава степен, че водачът да е в състояние, ако се окаже на пътя пешеходец, превозно средство и др., да може да спре, преди да се докосне до него.

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

Налице са основанията на чл.78а от НК по отношение на обвиняемия С. и съдът, счита че същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание. Същият е пълнолетно лице, извършил е непредпазливо престъпление, за което е предвидено наказание лишаване от свобода до три години или пробация. Не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от Глава VІІІ от НК. С деянието си не е причинил имуществени вреди.

Водим от горното, съдът счита, че обвиняемият С. следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. .343, ал.1, б. „б”, пр.2, вр. чл. 342, ал.1 от НК и да му бъде наложено предвиденото в чл.78а от НК административно наказание глоба.

Съдът съобрази причината за извършване на престъплението, а именно слабите морално волеви задръжки на обвиняемия и небрежното му отношение към спазване на обществените отношения, свързани с транспорта и безопасността по пътищата.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът прецени обществената опасност на деянието и личната опасност на обвиняемия, оцени смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, съгласно изискванията на закона.

Смекчаващи вината обстоятелства за обвиняемия С. са добрите характеристични данни, поведението на обвиняемия в хода на досъдебното и съдебното разследване – съдейства в пълна степен за разкриване на обективната истина по делото, а така също и тежкото му материално положение, не притежава недвижими имоти и МПС. Съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства и невисоката степен на обществена опасност на дееца, с оглед съдебното му минало – неосъждан, ненаказван по ЗДвП. Съдът съобрази и наличието на съпричиняване на резултата от самия пострадал – извършил е пресичане на пътното в условията на интензивен трафик в двете посоки, без да е предприел мерки за безопасност и на нерегламентирано за целта място необозначено като пешеходна пътека. С оглед на това и като прецени, че обвиняемият работи, получава годишен доход в размер на 3500 лева, грижи се за две деца, както и че воденото срещу него досъдебно и съдебно производство са изиграли своята предупредителна и възпитателна роля, съдът намира, че размера на наказанието „глоба”, предвиден в чл.78а от НК следва да бъде определен при минимума, а именно 1000 лв. Съдът счита, че това по вид и размер наказание е най-подходящо, с оглед личността на дееца и постигане целите на административно-наказателната отговорност.

С оглед изтъкнатите многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства и предвид констатираното съпричиняване, съдът, счита че същият не следва да бъде лишен от право да управлява МПС, която съгласно чл.78а, ал.4 от НК е една възможност.


ПО РАЗНОСКИТЕ:

Предвид изхода на делото и на основание чл.189 от НПК, съдът осъди обвиняемият С., да заплати разноските по делото за изготвените по делото съдебно-автотехническа и съдебно-медицинска експертизи в общ размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева и държавна такса в размер на 5.00 лева по сметка на Районен съд гр. Сандански за издаване на изпълнителен лист.

По изложените съображения съдът постанови мотивите си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Свързани:

Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №1596 гр. Сандански, 22. 06. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 16. 06. 2011 година в следния състав
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №1316 гр. Сандански, 26. 05. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 03. 05. 2011 година в следния състав
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №834 гр. Сандански, 23. 03. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 10. 03. 2011 година в следния състав
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г
Сандански районен съд в публично заседание на единадесети януари две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №1601 гр. Сандански, 22. 06. 2011 г
Сандански районен съд в публично заседание на двадесет и втори юни две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №52 от 20 февруари 2012 г
Относно: Вх.№123/ 30. 01. 2012 г предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно приемане на окончателен годишен план...
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconОферт а
За участие в открита процедура с предмет “Доставка на хранителни продукти за ддуи – с. Петрово, общ. Сандански, Дневни детски ясли-Сандански,...
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconГр. Сандански, 26. 20. 2011 г
Районен съд –сандански, гражданско отделение, втори състав в публично заседание на 11. 10. 2011 година в следния състав
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила
Административният орган с Писмо изх.№ Мп-1377/25. 02. 2011 г.(стр. 52) е поискал от управителя на дат см. Автостопанство Г. Сандански,...
Решение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г iconРешение №1030
Районен съд сандански в публично заседание на 17. 03. 2011 г в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом