Република българия областeн управител на област велико търново
ИмеРепублика българия областeн управител на област велико търново
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер25.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/OTCHET_19072007.doc


Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


О Т Ч ЕТ

ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСНАТИ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Отчетите на общините на територията на област Велико Търново за получените и изразходваните през 2006г. средства, отпуснати от Постоянната комисия за бедствия, аварии и катантрофи към Министерски съвет са неразделна част от годишните доклади на кметовете на общини, представени пред населението на съответната община при проведените публични обсъждания за приемане на бюджет 2007г. Информация за усвояване на средствата е публикувана на някои от интернет страниците на общините.


За първото шестмесечие на 2007г. общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол, Лясковец и Стражица нямат отпуснати средства за обекти от Постоянната комисия за бедствия, аварии и катантрофи към Министерски съвет.


За първото шестмесечие на 2007г. са отпуснати средства за две общини, както следва:

Община Свищов – За укрепване на свлачищен участък от пътя до с. Ореш и десния бряг на Орешка река в кв.22, със СБ-1/16.04.2007г. на Постоянната комисия за бедствия, аварии и катантрофи към Министерски съвет са отпуснати 310 515 лв. Проведена е процедура за избор на изпълнител, предстои сключване на договор.

Община Златарица- За почистване на речното корито на река Бързица в района от моста на ж.п. линията до Подстанция гр. Златарица с Решение № СБ 1/16.04.2007г. Постоянната комисия за бедствия, аварии и катантрофи към Министерски съвет са отпуснати средства в размер на 81 128 лева. Обектът е в процес на реализация, като след проведена процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, е сключен договор с изпълнител за осъществяване предмета на поръчката.


За някои от общините на територията на област Велико Търново с решения на Постоянната комисия за бедствия, аварии и катантрофи към Министерски съвет са отпуснати средства през 2006г., като за част от обектите дейностите не са завършении.

Община Лясковец- За основен ремонт на църквата “Св.Св.Константин и Елена” в с.Драгижево са отпуснати 62 931 лева. 45003 лева са усвоени и отчетени през 2006г., а разликата от 17 928 лева е отчетена като преходен остатък и сумата е усвоена в началото на 2007г. за довършване ремонта на църквата в с.Драгижево.

Община Сухиндол- За ремонт на Път ІV-40526 от км.4+100 до 4+300 са отпуснати 128 039 лева, от които усвоени са 74 698, 97 лева. Дейностите по обекта продължават.

За ремонт на Път ІV-40526 от км.4+300 до 4+500 са отпуснати 162 567 лева, от които усвоени са 155 205, 81 лева. Дейностите по обекта продължават.

За Мост път ІV 40524 при км. 4+510 са отпуснати 79 385 лева, от които усвоени са 74 8551 74 лева. Дейностите по обекта продължават.

За ремонт на ул. “Шеста”, с. Горско Калугерово са отпуснати 115 294 лева, от които усвоени са 68 026, 03 лева. Дейностите по обекта продължават.


Община Велико Търново – За възстановяване на мост над р. Янтра, кв. Света гора, с Решение № СБ 4/20.04. 2006г. на Постоянната комисия за бедствия, аварии и катантрофи към Министерски съвет са отпуснати 672 004 лева, от които усвоени са 499 467. 82 лева. Обектът продължава да се строи през 2007г.

За укрепване на свлачище на ул. “Опълченска” № 71-73, гр. Велико Търново са отпуснати 246 000 лева. За обект “Укрепване на подпорна стена на пътя Големаните-Плаково” с Решение СБ № 10/13.12.2006г. на Постоянната комисия за бедствия, аварии и катантрофи към Министерски съвет са отпуснати 24 000 лева. Обектите ще се строят през 2007г.

5000 Велико Търново, пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg

Свързани:

Република българия областeн управител на област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Република българия областeн управител на област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Ията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Република българия областeн управител на област велико търново iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Република българия областeн управител на област велико търново iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Република българия областeн управител на област велико търново iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом