Списък на преподавателите по учебен план на специалност "комуникативни нарушения на развитието", редовно и задочно обучение, окс "магистър"
ИмеСписък на преподавателите по учебен план на специалност "комуникативни нарушения на развитието", редовно и задочно обучение, окс "магистър"
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер90.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://files.slovo.uni-plovdiv.bg/12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera1/A 15-KNR_
ПРИЛОЖЕНИЕ А 15. 1.2.1.1.


ТАБЛИЦА № 2


СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ “КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО”, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС “МАГИСТЪР”

Учебна дисциплини

Хорариум

ПреподавателиЛекции

Упраж-нения

Име, степен, звание

Година на раждане

Шифър на научната специалност

Вид заетост

Екип

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

1.

Онтогенеза на комуникативно речевата компетентност

10

10

Албена Игнатова, главен асистент, д-р

1979

3.2. Психология

05.06.20

Специална психология

ОТД
2

Неврологични основи на комуникативните нарушения

10

10

Людмил Мавлов, проф.дмн, д-рГД
3

Диагностика на комуникативните нарушения

10

10

Ваня Сивакова, ас. д-р

1981

1.2. Педагогика- Специална педагогика

ОТД
4.

Въведение в комуникативните нарушения

20
Жана Атанасова, доцент, д-р

1957

1.2. Педагогика

05.07.04 Специална педагогика

ОТД
5.

Измерване, програмиране и интервенции при комуникативните нарушения

20
Дора Левтерова, професор, дпн, д-р

1963

1.2. Педагогика

05.06.20 Психология

ОТД
6.

Езикови нарушения

15

5

Албена Игнатова, главен асистент, д-р

1979

3.2. Психология

05.06.20

Специална психология

ОТД
7.

Говорни нарушения

15

5

Дора Левтерова, професор, дпн, д-р
Дора Левтерова, професор, дпн, д-р

ОТД
8.

Комуникативни нарушения при обучителни трудности

10

10

Дора Левтерова, професор, дпн, д-р

1963

1.2. Педагогика

05.06.20 Психология

ОТД
9

Невербални терапевтични стратегии

10

10

Ваня Сивакова, ас, д-р

1981

1.2. Педагогика – Специална педагогика

ОТД
10

Алтернативни интервенционни стратегии при деца с езиково-говорни нарушения

5

5

Пламен Радев, професор, дпн, д-р

1951

1.2. Педагогика

05.07.02. Теория на възпитанието и дидактика

ОТД
11

Индивидуални програми и дизайн на инструкциите при комуникативни нарушения

15

5

Галин Цоков, професор, д-р

1961

1.2. Педагогика

05.07.01. Теория и

управление на образованието

ОТД
12

Комуникативни нарушения при физически увреждания

5

5

Людмил Мавлов, проф.дмн, д-рГД
13

Комуникативни нарушения при интелектуални увреждания

10

10

Жана Атанасова, доцент, д-р

1957

1.2. Педагогика

05.07.04.

Специална педагогика

ОТД
14

Комуникативни нарушения при СОП и при таланти

10

10

Албена Игнатова, главен асистент, д-р

1979

3.2. Психология

05.06.20

Специална психология

ОТД
15

Асистиращи технологии и универсален дизайн за учене при комуникативни нарушения

10

10

Жана Атанасова, доцент, д-р

1957

1.2. Педагогика

05.05.04.

Специална педагогика

ОТД
16

Социален и фамилен контекст при комуникативни нарушения

10

10

Кирилка Тагарева, доцент, д-р

1962

3.2. Психология

05.06.04.

Педагогическа и възрастова психология

ОТД
17

Преддипломна пракитка
30

Албена Александрова, доцент, д-р

1964

1.2. Педагогика

05.07.02. Теория на възпитанието и дидактика

ОТД

Ваня Сивакова, гл.ас., д-р

18

Семинар по разработване на магистърска теза

5

5

Албена Александрова, доцент, д-р

1964

1.2. Педагогика

05.07.02. Теория на възпитанието и дидактика

ОТД
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ І ЧАСТ

19

Двуезична среда

10
Румяна Танкова, доцент, д-р
1.3. Педагогика на обучението

05.07.03.

Методика на обучението по български език

ОТД
20

Благополучие и самоопределяне при комуникативни нарушения

10
Веселин Василев, проф. Дпсн, д-р

1949

3.2. Психология

05.06.01

Обща психология

ОТД
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ІІ ЧАСТ

21

Ерготерапия при комуникативни нарушения

10

10

Румен Стаматов, проф., дпн, д-р

1956

3.2. Психология

05.06.04.

Педагогическа и възрастова психология

ОТД
22

Емпатия и комуникация при комуникативни нарушения

10

10

Дора Левтерова, професор, дпн, д-р

1963

1.2. Педагогика

05.07.04. Специална педагогика

05.06.20 Специална психология

ОТД
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ІІІ ЧАСТ

23

Водене на случай в екипна работа с деца с комуникативни нарушения
10

Златомира Костова, гл.ас.

1971

3.2. Психология

05.06.20 Специална психология

ОТД
24

Планиране на експеримент и събиране на изследователски материал при комуникативни нарушения
10

Ирена Левкова, доцент, д-р

1958

3.2. Психология

05.06.04 Педагогическа и възрастова психология

ОТД
ФАКУЛТАТИВ

25

Игрови технологии при комуникативни нарушения

10

5

Галена Иванова, доцент, д-р

1953

1.2. Педагогика

05.07.02. Теория на възпитанието и дидактика

ОТД
26

Арт-техники при комуникативни нарушения

10

5

Даниела Маркова, доцент,

д-р

1961

1.3. Педагогика на обучението

05.07.03.

Методика на обучението по изабразително изкуство

ОТД

* ОТД – Основен трудов договор


* ГД – Граждански договор

Свързани:

Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconСписък на преподавателите по учебен план за специалности: "педагогика на обучението по физическо възпитание"
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “педагогика на обучението по физическо възпитание” за окс “бакалавър” –...
Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconУчебен план специалност „културен туризъм", окс „магистър", дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – специалност „културен туризъм”, окс „магистър”, дистанционно обучение
Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconСписък на преподавателите по учебен план на специалността "иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу" за окс "магистър" задължителни дисциплини
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на...
Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconКвалификационна характеристика специалност
Настоящата квалификационна характеристика определя знанията, уменията, компетенциите, качествата и възможната реализация на студентите,...
Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconУчебен план социална педагогика окс "магистър", дистанционно обучение
Обучението в специалност “Социална педагогика” е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или...
Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconУчебен план специалност етнология окс(магистър) дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършено висше образование – бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления
Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconСписък на базовите училища и дг за специалности
За реализиране на практическата подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, окс „бакалавър”...
Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconМагистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс "Професионален бакалавър"

Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconУчебен план за специалност химия редовно обучение

Списък на преподавателите по учебен план на специалност \"комуникативни нарушения на развитието\", редовно и задочно обучение, окс \"магистър\" iconРазписание за задочно обучение окс „магистър м октомври и м ноември 2011

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом