Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители
ИмеУважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер22.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.119sou.com/docs/1210523983.doc
Уважаеми кандидат-гимназисти,

уважаеми родители,


РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2008/2009 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започват от 26 май 2008 година.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. На територията на град София са определени училища-гнезда, в които Вие ще получавате цялата необходима информация, свързана с Вашето кандидатстване. Изборът на училище-гнездо е свободен и не зависи нито от местоживеенето, нито от училището, в което учи кандидат-гимназистът.

 2. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

 3. Подаването на документи за полагане на приемни изпити ще се извърши от 26.05.2008 г. до 02.06.2008 г. в избраното от Вас училище-гнездо. Необходими документи:

 • документ за предварително платена такса по сметка, изнесена в училищата-гнезда;

 • заявление по образец (получава се в училището-гнездо). За правилното попълване на заявлението ще трябва да знаете ЕГН на кандидата. Молбата ни е ЕГН предварително да е сверено с акта за раждане, за да няма дублиране.

 1. В училищата-гнезда Вие ще получите до 13.06.2008 г. служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.

 2. От информационните кътове в училищата-гнезда Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

 3. До един ден преди съответния изпит е желателно всеки кандидат да посети училището, определено му за полагането на изпити.

 4. След обявяването на резултатите от приемните изпити (до 03.07.2008 г.) в същите училища-гнезда следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас (получава се в училището-гнездо). Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните.

 5. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (до 18.07.2008 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

 6. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап от класирането (от 25.07.2008 г. до 28.07.2008 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.

 7. От 01.08.2008 г до 10.08.2008 г. - след обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

 8. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема в училищата-гнезда и към РИО, София-град. По етапи в създадените информационни кътове ще бъде съобщавана цялата необходима информация по дейности и дати.

Свързани:

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconНа вниманието на ученици и родители уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители
Рио, Благоевград, насочва вниманието Ви към върху някои основни моменти от кампанията
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconОт заседание проведено на 19. 03. 2008 г по точка
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове, дами и господа
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconОбщинскисъвет варна
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconУважаеми г-н Президент, Уважаеми депутати и министри, Ваше Превъзходителство г-н посланик на Руската федерация, Уважаеми гости, Скъпи преподаватели, студенти и служители, Драги колеги
Добре дошли на 85-ия рожден ден на Университета за национално и световно стопанство!
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconВелислава Донева Уважаеми господин Ректор, уважаеми колеги, уважаеми гости
За мен е чест да се изправя в този ден от тази катедра пред вас, за да изговоря на глас празничните си мисли с надеждата, че моите...
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconОт заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка
Уважаеми г-н зам кмет, уважаеми г-н председател, драги колеги. Позволете ми да прочета питане на група общински съветници заведено...
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconУважаеми академик Ангелов, уважаеми гости, уважаеми колеги
Държавната политехника инж. Ангелов ръководи и упражнения: по радиотехника и по теоретична електротехника. С това започва и неговата...
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconУважаеми гости на юбилейното тържество
Уважаеми членове на сдружението на предприемачите в град панагюрище и бизнес партньори
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители icon36 соу "Максим Горки"
Уважаеми родители, списъкът с необходимите помагала е с препоръчителен характер!
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители iconОтчет на инж. Анастас Бончев Анастасов
Уважаема г-жо Председател на ОбС, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом