Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка
ИмеКандидатстването след клас – стъпка по стъпка
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер25.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.regalia6.com/p-kurs/kand_7kl/st_by_st_2009.doc
Кандидатстването след 7. клас – стъпка по стъпка


 1. Избор на училище гнездо.

Списъкът на училищата гнезда се публикува на страницата на Регионалния инспекторат по образование (РИО) на МОН.

Това е училището, в което се подават документи и се обявяват резултати. Ето защо е добре да бъде на удобно място. След като бъде обявен списъкът с тези училища за гр. София, той ще бъде публикуван на страницата на учебен център Регалия – www.regalia6.com.

 1. Заплащане на таксата по банков път.

Сметката, по която трябва да се внесе таксата за изпитите е изнесена в училищата гнезда и на страницата на РИО в интернет. Таксата може да се внесе с една бележка за всички изпити.

 1. Попълване на заявление за полагане на приемни изпити и подаването му в училището гнездо заедно с бележката за внесената такса (26.05 – 02.06.2009 г.).

Заявление за полагане на приемни изпити може да се получи в гнездото или да се разпечати от образците в интернет.

За полагане на изпита за проверка на способностите по спорт учениците подават заявление до директора на училището и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

 1. Получаване на бележка с разпределението, в която е указано кой изпит в кое училище и в коя зала ще полага ученикът. Получава се в училището гнездо до 12.06. Тази бележка трябва да се носи от ученика на изпитите.

 2. Полагане на изпити:

  • Тест по БЕЛ – 19.06.2009 г.

  • Проверка на способностите по музика – 22.06.2009 г.

  • Проверка на способностите по изобразително изкуство – 23.06.2009 г.

  • Тест по математика – 25. 06.2009 г.

  • Проверка на способностите по хореография – 26.06.2009 г.

  • Проверка на способностите по спорт – 16.06. - 29.06.2009 г.

 3. Проверка на оценките от изпитите – списъците се обявяват в училището гнездо до 02.07.2009 г.

 4. Консултации за попълване на заявление за участие в класирането – в офиса на Регалия (сградата на ИМИ) на 03.07, 04.07 и 06.07.2009 г. (само за ученици, посещавали курсовете на Учебния център).

 5. Подаване на заявлението за участие в класиране в училището гнездо: 03.07– 08.07.2009 г. Това заявление важи и за първи, и за втори етап на класирането. Заедно с него се подава и копие на удостоверението за завършен 7. клас (носи се и оригиналът), и копие на медицинско свидетелство (само ако се кандидатства за професия или профил “Изкуства”).

 6. Обявяване на списъците с приетите на първи етап – до 10.07.2009 г.

 7. Ако ученикът е класиран на първи етап, отива в училището, в което е класиран (13.0715.07.2009 г.), и в зависимост от желанието си:

  • или се записва с оригиналните документи;

  • или подава заявление за участие във втори етап на класиране.

 8. Ако ученикът не е класиран, изчаква втори етап на класиране.

 9. Обявяване на списъците с приетите на втори етап – до 17.07.2009 г.

 10. Записване на ученици, приети на втори етап на класиране – 20.07 – 21.07.2009 г.

 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – до 23.07.2009 г.

 12. Подаване на заявление за трети етап на класиране в училището гнездо: 24.07 – 27.07.2009 г.

 13. Обявяване на списъците с приетите на трети етап – до 28.07.2009 г.

 14. Записване на ученици, приети на трети етап на класиране – 29.07 и 30.07.2009 г.

 15. Обявявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след трето класиране в гнездата и в съответните училищата – до 31.07.2009 г.

 16. Подаване на документи само за едно избрано училище в самото училище.

 17. Попълване на незаетите места - до 10.08.2009 г.


На сайта www.regalia6.com периодично ще бъде пуликувана актуална информация

( училища-гнезда, банкова сметка за таксите за изпит и др.).


При възникване на въпроси относно кандидатстването, винаги може да се обърнете към нас на телефоните на учебния център.

Свързани:

Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
По-долу е даден примерен вариант за оформление на доклад, използвайки описаните форматиращи параметри от Упражнение 3
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconЕ получено след поредната стъпка на алгоритъма на Дейкстра за графа
Нека UV е получено след поредната стъпка на алгоритъма на Дейкстра за графа G(V, E), с начален връх Докажете, че  kU в d[k] e...
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Тази презентация съдържа скрити слайдове, които подсещат какво да бъде съдържанието на следващия слайд на презентацията
Кандидатстването след клас – стъпка по стъпка iconКак да направим оценката
Инструментариумът за оценка ще ви помогне да измерите ефекта от вашето преподаване. Тук ще намерите инструкции стъпка-по-стъпка за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом