Книга І указания за участие в обществената поръчка
ИмеКнига І указания за участие в обществената поръчка
страница1/13
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер1.83 Mb.
ТипКнига
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/2215/010-PESHTERA-KREPOST-OP-SN-08-TOM2-KNIGA1 - Ukaz
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ТОМ ІІ

КНИГА І – УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

   1. Обект на настоящата Обществена поръчка е предоставяне на УСЛУГА и съгласно Чл.14, ал.1, т.2 и Чл.16, ал.8 от ЗОП, ще се осъществява, като ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на ЗОП с предмет „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера“

  2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА   1. Проектът предвижда: Късноантичната и средновековна крепост « Перистера», разположена непосредствено над град Пещера, на хълма «Света Петка», притежава уникално планировъчно решение на фортификационната система - външна крепостна стена и цитадела - вътрешно укрепление с резиденцията на кастрофилакса. Разкрити са следи от мегалитно светилище на тракийското племе беси на върха на хълма. Около него през четвърти век е съградена цитаделата на площ 2,9 дка с шест отбранителни кули - три правоъгълни, една триъгълна и две с планировка на еднокорабни параклиси - единствени разкрити на територията на Република България.

Проектът за консервация, реставрация и експониране обхваща укрепителната система на Цитаделата на "Перистера". Предстои цялостно проучване на външната укрепителна система и тракийското мегалитно светилище по време на "Археологическо лято 2011". Архитектурното изследване и реконструкция на укрепителната система на цитаделата на "Перистера" изцяло се основава на резултатите от археологическото проучване. Стратегическото значение на югоизточната ъглова отбранителна кула N1 е подчертана от прилежащата потерна в източната крепостна стена. Тя има доминираща роля в силуета на цитаделата над съвременния град и съгласно съгласуваното задание с Министерство на културата, ще се превърне в акцент в градоустройствено и културологично отношение като информационно бюро на ансамбъла с музейна експозиция и изгледна площадка. Основа на архитектурното изследване и реконструкция са плановата схема, метричния анализ, находките от дървени подови и покривна конструкции, тегули и имбрици, възможностите на носещите масивни зидове степента на съхранение и якостни качества на свързващия строителен материал - хоросан, и каменната зидария от риолит и кристалинни шисти (гнайс). Проектът предвижда изявяване във височина на първия строителен период на кулата – IV век и частична реставрация на втория строителен период.

• На кота - 0,60 е разположен складов тракт с вкопани в пода питоси за хранителни запаси, които се експонират in sito. На това ниво се разполага информационно бюро и видеостена.

• На кота + 2,40 е разположен параклис с отклонение на надлъжната ос от източна посока с 1° 34'. На това ниво се предвижда обзавеждане с експозиционни витрини и пана представящи резултатите от археологическо изследване, древната история на "Перистера" и прилежащата територия, както и икони от трезора на Историческия музей в Пещера.

• На кота + 5,40 - ниво бойна пътека, са разположени помещение за отбрана с експониране реплики на оръжия от късната античност и средновековието, и бойна площадка от изток.

Проектът предвижда възстановяване на първоначалния архитектурен обем на кула №1, да се изпълни от съвременни строителни материали на принципа на контраста, както и на нюанса по отношение на цветната композиция на фасадните плоскости - полимербетонни панели с текстура от риолитен гравий, полимерни реплики на покривно покритие от тегули и имбрици. Възстановяването на сводовото покритие на потерната и поставянето на врата - метална решетка ще осигури контролиран достъп до укрепената територия на цитаделата.

Метричният анализ на триъгълна кула №2, липсата на вход към приземието ни дават основание да приемем две функционални нива + 2,80 м и + 5,60 м = ниво бойна пътека. Аналогично е решението на трите триъгълни отбранителни кули на късноантична и средновековна крепост "Хисарлъка" над Кюстендил, където входовете към триъгълните кули е от ниво бойна пътека. И в двата случая триъгълните кули отбраняват най - достъпните части на крепостната стена и от съображение за сигурност на Кота ± 0,0 няма достъп и при пробив отвън нападателите се изправят пред стена с дебелината на куртината.

Особено внимание заслужава ъгловата правоъгълна кула N4 с потерна, където са регистрирани три строителни периода:

• 1 период - порта

• II период - правоъгълна кула спотерна

• III период - реконструкция на кулата – усилване с кожух от каменен зид с дебелина 170 см.

Проектът предвижда изявяване на втория строителен период на правоъгълната кула да се изпълни от съвременни строителни материали по подобие на кула N1, с полимербетонни панели и текстура от гравий - риолит.

Духовен център на цитаделата е ъгловата кула- църква N5. Отклонението на надлъжната ос по отношение на направление изток запад е 5° 8' - което е в унисон с традициите на трасиране на култовите сгради отговаря на есенния християнски култ към подвига на Света Великомъченица Параскева Иконийска (28октомври)

Проектът предвижда частично възстановяване обема на кулата-църква със съвременни строителни материали – 1/4 сферичен свод над абсидата, полагане на трапеза с възможност за ресакрализиране на християнския символ на старинска Пещера.

Архитектурните обеми на правоъгълни кули N3 и N6 се възстановяват частично с каменна зидария по съществуващ образец. Отводняването на кулите без кула N1 се осъществява с дренажни кладенци.

Проектът за благоустрояване на Цитаделета на Перистера и прилежащата охранителна зона на Националния паметник на културата (поземлени имоти 100008, 100011) е съобразено със съществуващите подходи.

• Реконструкция на посетителската пътека от изток, от Т-образното кръстовище на ул. "Старата крепост" и ул. "Иван Вазов", където се предвиждат два паркинга за по 15 коли

• Реконструкция на съществуваща алея, трасирана от военните, от времето, когато хълмът е използван като полигон за военно обучение, с паркинг за 12 коли. Тази посетителска алея ще осигури и достъп за инвалиди.

Те се свързват с посетителска пътека около укрепителната система на Цитаделата чрез двете потерни и с пътеката вътре в циаделата за достъп до крепостните стени и мегалитното тракийско светилище.

Дендрологичният план предвижда замяна на саморасловите храсталаци с храсти, дървестни видове и почвопокривна растителност за превръщане на общинския терен на хълма "Св. Петка" около укрепителната система на късноантичната и средновековна крепост "Перистера" в дендрологичен парк, в целогодишен зелен театър над съвременна Пещера, колоритен фон, над който се открояват силуетите на поетичната руина на Цитаделата , по-късен етап и на външната крепостна стена.

Те се свързват с посетителска пътека около укрепителната система на Цитаделата чрез двете потерни и с пътеката вътре в циаделата за достъп до крепостните стени и мегалитното тракийско светилище.

Дендрологичният план предвижда замяна на саморасловите храсталаци с храсти, дървестни видове и почво-покривна растителност за превръщане на общинския терен на хълма „Св. Петка” около укрепителната система на късно-античната и средновековна крепост „Перистера” в дендрологичен парк, в целогодишен зелен театър над съвременна Пещера, колоритен фон, над който се открояват силуетите на поетичната руина на Цитаделата, а в по-късен етап и на външната крепостна стена.

Ареата, която увенчава посетителската пътека от север, пред първата укрепителна линия на „Перистера”, е терен на който се разполагат реплики на византийската и българската полиеркетика (бойна техника) – стенобойна машина (таран), бойни колесници (бига, квадрига), съчетани с гардероб от реплики на византийски и старобългарски войнски доспехи и облекла, лъкове, стрели, колчани, брадви, боздугани, мечове, каменни топки

Ресакрализиране на крепостната църква – кула „Св. Петка Българска” с възстановяване на Светата трапеза и полагане на каменна икона от риолит – мономентален релеф на патрона на църквата в абсидата, увенчана с купол. В това свято място на бранителите на „Перистера” могат да се извършват църковни ритуали – бракосъчетания и др.

Югоизточна отбранителна кула с потерна:

• На кота ± 0 се експонират под пода с бронирано стъкло разкритите питоси с ефектно осветление.

• Сензорен дисплей (тач скрийн) със съдействието на екскурзовод уреднк дава възможност с помощта на новите технологии за получаване на подробна визуална информация за древната история на Родопа, Свещения хълм „Св. Петка” и късноантичната и средновековна крепост, природната рамка и екологията на околностите на град Пещера. На каменните стени на това ниво ще бъдат експонирани пана с изображения на най-ценните монети от колективното златно съкровище разкрито в един от експонираните питоси.

• На кота + 3,6 м ще бъдат експонирани икони от хранилището на Исторически музей град Пещера. Център на тази камерна иконна галерия е икона на „Св. Четирдесет мъченици” в абсидата, която предполага наличието на параклис на това място. Ориентацията на надлъжната ос на кулата е 1° 34', което свързва това предположение с общо християнския празник „Св. Четирдесет мъченици” (Младенци, 21 март / 9 март) – празник на пролетта

• На трето ниво + 6,6 м се разполагат реплики на войнско снаряжение - доспехи и облекла, лъкове, стрели, колчани, брадви, боздугани, мечове, каменни топки. От бойниците на това ниво, от бойната площадка със зъберите, от изток се открива чуден изглед към прелестите на Родопа и градското ежедневие, към праниците и делниците на древния град Пещера, към Пътя, водещ от долината на Хеброс (Марица), към следващите значими туристически дестинации – символи на културния и екотуризъм – Батак, Перущица.

Спазвана технология на реставрация

1. Почистване оригиналните зидове от компрометирани материали и чужди на градежа дадености (трева, храсти, пръст и др.) и изнасянето им извън обекта

2. Укрепване на зидария и фуги с хидрозолен укрепващ разтвор за Пломбиране на нестабилни участъци от зида с материал (камък от обекта) и хоросан с трас

4. Фугиране на дълбоки фуги с фугиращ разтвор - посредством хоросан с трас

5. Запечатване оригинални зидове - IV и VI век по руината с хоросан, подсилен с хидрофобен пластификатор

6. Изграждане консервационен надзид по проект на архитекта и одобрен от археолога в частта IV в. от местен ломен камък и свързвател хоросан с трас

7. Изграждане разделителна фуга м еждуоригинала и надзида с ширина 4 - 5 см. от пластична фугираща смес. По проект на проектанта и археолога тази разделителна фуга може и да е цветна

8. Хидрофобизация на оригинални зидове на надзид с хидрофобизиращ разтвор

9. Запечатване надзид с хидрофобен хоросан

10. Биоцидна защита на зидовете с препарат против плесени, лишеи, мъхове и др

11 . След почистване следва консервиране на питосите с консервиращ грунд на базата на естери на силициевата киселина

12. Обработка земните подове и подстъпи със състав на базата на моно, ди и триамини

13. Обработка на всички дървени елементи против гниене, плесени , дървояди и др .

14. Обработка на всички дървени елементи срещу горене със състав на базата на борна киселина

1. Музейна крепостна кула – ЗП - 94 м2, РЗП - 282 м2.

2. Югоизточна крепостна стена – L = 80 м. /с кула 5/, h средно = 2,2 м. консервационен надзид.

3. Североизточна керпостна стена – L = 41 м. /с кула 4/, h средно = 2,2 м. консервационен надзид.

4. Северозападна крепостна стена – L = 90 м. /с кули 4, 3 и 2/, h средно = 2,5 м. консервационен надзид.

5. Югозападна крепостна стена – L = 23 м. /с кула 2/, h средно = 1,9 м. консервационен надзид.

   1. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Изпълнителят ще изпълни следните дейности в изпълнение на ангажиментите и отговорностите описани в Технически спецификации и Договора за обществената поръчка и неговите приложения от настоящата обществена поръчка, като настоящите наименования на дейностите са задължителни за изпълнение, а техните количества се възприемат, като минимални, а именно:

    1. Предмет на поръчката: Изпълнителят ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва следните дейности:

1) Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 ЗУТ и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

2) Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация;

3) Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта;

4) Изготвяне на техническия паспорт на Строежа, съгласно наредба № 5/28.12.2006 г. (когато е приложимо)

5) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/.

6) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове.

7) Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация

8) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

     1. ЕТАПИ

 1. ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

 1. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно чл. 11 от на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г.);

 2. Дейност по упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /обн. ДВ бр. 37 от 04.05.2003г. с посл. изм. и доп./;

 3. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

 4. Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР.

 5. Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР.

 6. Осъществяване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение по чл.52 ЗКИР.

(I. ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА

1. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа:

1.1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

1.1.1. вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

1.1.2. оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

1.2. координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на труда (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г. с последващите му изменения и допълнения) и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство/реконструкция/основен ремонт/рехабилитация/консервация/реставрация на Строежа, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

1.3. разработва и актуализира плана за безопасност и здраве и информацията по предходната т.1.2 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

1.4. организира съвместната работа между изпълнителя по Договора за строителство/реконструкция/основен ремонт/рехабилитация/консервация/реставрация на Строежа и подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на Строителната площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

1.5. координира контрола по правилното извършване на СМР;

1.6. предприема необходимите мерки за допускане на Строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Книга І указания за участие в обществената поръчка iconУказания за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини, друга периферна техника и компютърна...
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconКнига I "указания за участие в обществената поръчка"
Горна баня” и кв. „в з. Горна баня” по договор № dir-51011119-С025/17. 02. 2012 г за Проект № dir-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане...
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconУказания за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “a” на Закона за обществените...
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconНа всеки от пликовете №2 се изписва предмета на процедурата и обособената(и) позиция/позиции, за които участникът подава оферта
Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка, са съгласно Закона за обществените поръчки (зоп)....
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconПълно описание на обектите на обществената поръчка
Обект на обществената поръчка е ”Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на ав” по обособени позиции
Книга І указания за участие в обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Книга І указания за участие в обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом