Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер45.8 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mig-karnobat.eu/wp-content/uploads/2012/10/График-за-провеждане-на-информационни-срещ

powerpluswatermarkobject153853835
Страница |
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

КАРНОБАТ”


ГРАФИК


за провеждане на информационни срещи по първа информационна кампания за 2012 г.,

относно допустимите кандидати и дейности, условията, реда и необходимите документи за кандидатстване със заявления за подпомагане по мерките от Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. в изпълнение на Договор №РД 50-93/13.06.2012 г.


Дата

Час

Населено място

Място на провеждане

Забележка

12.11.2012

10.00

с.Соколово

кметство13.30

с.Хаджиите

кметство

обхваща и с.Козаре
16.30

с.Драгово

кметство
13.11.2012

10.00

с.Сигмен

пенсионерски клуб12.00

с.Раклица

кметство17.00

с.Невестино

пенсионерски клуб

обхваща и с.Мъдрино

14.11.2012

10.00

с.Искра

читалище

обхваща и с.Огнен
12.00

с.Екзарх Антимово

кметство

обхваща с.Драганци и с.Смолник

15.11.2012

10.00

с.Церковски

кметство12.00

с.Венец

кметство14.00

с.Деветак

пенсионерски клуб

обхваща и с.Деветинци

16.11.2012

10.00

с.Крумово градище

кметство17.00

с.Кликач

читалище
19.11.2012

10.00

с.Детелина

кметство11.30

с.Крушово

пенсионерски клуб
20.11.2012

10.00

с.Железник

кметство11.30

с.Сан Стефано

пенсионерски клуб13.30

с.Добриново

читалище

обхваща и с.Житосвят
17.00

с.Черково

читалище
21.11.2012

10.00

с.Аспарухово

читалище11.30

с.Сърнево

пенсионерски клуб13.00

с.Глумче

кметство

обхваща и с.Зимен
Настоящият документ е разработен от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на Стратегия за местно развитие под № 41-04-24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ”Земеделие-РА”Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „миг- карнобат” с №41-04-24/ 07. 11. 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом