Европейска комисия Съобщение за медиите
ИмеЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер28.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-277_bg.doc

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 март 2013 г.

Действия в областта на климата: подготовка на световното споразумение от 2015 г. относно изменението на климата

Европейската комисия прие днес консултативен документ, с който се поставя началото на обществен дебат за това как най-добре да се оформи ново международно споразумение за борба с изменението на климата. В съобщението за консултацията се поставят ключови въпроси и се приканват заинтересованите страни да изразят вижданията си относно новото споразумение, което трябва да се приеме до края на 2015 г. и да се прилага от 2020 г.

Кони Хедегор, европейският комисар за действията в областта на климата, заяви: „В Копенхаген световните лидери поставиха целта за ограничаване на глобалното затопляне под 2 ºC, за да се предотвратят най-тежките последствия от изменението на климата. Това е много хубаво нещо. Но със сигурност не е достатъчно, тъй като с всеки изминал ден светът се отдалечава от тази цел. Необходими са повече действия от всички. Ако искаме да постигнем успех, от решаващо значение е наличието на амбициозно международно споразумение, в рамките на което всички големи икономики да поемат ангажименти за действия съобразно своите настоящи и бъдещи възможности. Настоящият документ ще спомогне за формирането на позицията на Европейския съюз и ще допринесе за постигането на възможно най-доброто споразумение през 2015 г.“

В съобщението за консултацията се приканват заинтересованите страни, държавите членки и институциите на ЕС да допринесат с идеи как най-удачно да се оформи споразумението от 2015 г., което ще определи международния режим за борба с изменението на климата след 2020 г.

Обществената консултация ще продължи по интернет до 26 юни. На 17 април в Брюксел ще се проведе конференция на заинтересованите страни.

Ограничаване на глобалното затопляне под 2 °C

В края на 2011 г. в Дърбан договарящите се страни започнаха под егидата на ООН преговори по новото споразумение в областта на климата. Обществената консултация съвпада с очакваното активизиране на преговорите през тази година.

Споразумението от 2015 г. ще трябва да обедини сегашното разнородно множество от обвързващи и необвързващи договорености съгласно Конвенцията на ООН за изменението на климата и Протокола от Киото в единен всеобхватен режим. Докато ЕС, няколко други европейски държави и Австралия се присъединиха към правно обвързващ втори период на поети ангажименти по Протокола от Киото, около 60 други държави по света поеха незадължителни ангажименти от различен характер за намаляване или ограничаване на нарастването на своите емисии на парникови газове.

Поставянето на по-амбициозни цели за периода до 2020 г. също е от важно значение

Едновременно с международните преговори по споразумението от 2015 г. започнаха преговори съгласно платформата от Дърбан за намиране на начини за по-голямо глобално намаление на емисиите на парникови газове, преди споразумението да влезе в сила през 2020 г. Тези преговори показват, че заинтересованите страни признава съществуването на значителна разлика между сегашните ангажименти на държавите за 2020 г. за намаление на емисиите и необходимото за постигане на целта глобалното затопляне да се ограничи на по-малко от 2 °C.

Макар в съобщението за консултацията да се набляга върху споразумението от 2015 г., в него ясно се посочва, че за да се увенчае то с успех, от решаващо значение ще бъдат предприетите преди 2020 г. глобални действия за правилното насочване на политиките.

Следващи стъпки

Комисията ще анализира получените отговори, които ще бъдат използвани в изготвянето на позицията на ЕС по споразумението от 2015 г.

За повече информация:

Споразумението от 2015 година

Конференция на заинтересованите страни

Поставяне на по-амбициозни цели за периода до 2020 г.За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)IP/13/277

Свързани:

Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Важна е европа, важен си ти – участвай в дебата!“ —2013 г е „Европейска година на гражданите“
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Зелена светлина за първата европейска гражданска инициатива, при която се използват сървърите на Комисията
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Комисията предлага списък на държавите, които да станат домакини на инициативата „Европейска столица на културата“ след 2019 г
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия — Съобщение за медиите
Европейската комисия призовава държавите членки да приложат националните планове за интеграция на ромитe
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Европейската комисия подобрява устойчивостта чрез спешна помощ в района на Африканския рог
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Европейската комисия с водещ пример на конференция, представяща информационните технологии на ХХІ век
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска Комисия Съобщение за медиите
...
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
В очакване на Деня на Европа: Европейската комисия отваря врати и открива нов център за посетители
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Устойчивостта на бедствия в региона на Африканския рог ще бъде подсилена допълнително с нова помощ от Европейската комисия
Европейска комисия Съобщение за медиите iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Комисията предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката: чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом