Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз
ИмеГодишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз
страница1/15
Дата на преобразуване20.05.2013
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.euaffairs.government.bg/uploads/Library/GP_2013.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А


ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


2013 ГОДИНАУВОД 4

ОБЩИ ВЪПРОСИ 6

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 2014- 2020 г. 6

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 6

СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” 8

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 8

ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 9

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР 9

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ (ИПС) 10

ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И УСЛУГИ 10

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 11

ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕС 12

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА ЕС 12

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО 12

ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 12

ОБЩА ПОЛИТИКА ПО РИБАРСТВО 15

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 16

МИГРАЦИЯ 17

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 18

ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 19

ТРАНСПОРТ 19

ЕНЕРГЕТИКА 20

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 21

ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 22

ЗАЕТОСТ 22

През 2013 г. в областта на заетостта реализирането на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на стратегия „Европа 2020” и мерките, включени в Националната програма за реформи 2012 – 2020 г. ще става чрез Националния план за действие по заетостта за 2013 г. 23

Изпълнението на третия Европейски семестър започна с примането на пакета от документи Годишния преглед на растежа за 2013 г., който включва Съвместния доклад по заетостта за 2013 г., Доклада за развитието на Единния пазар, Доклада за макроикономическото развитие и Доклада за механизма за ранно предупреждение. Основното послание на Годишния преглед на растежа за 2013 г. е за продължаване на предприетите реформи и запазване на приоритетите от Годишния преглед на растежа за 2012 г. Посочените конкретни мерки за възстановяване на икономическия растеж и създаване на заетост; подобряване на пригодността за заетост, по-специално сред младежите и насърчаване на социалното включване и борба с бедността ясно очертават действията, които следва да се предприемат на национално ниво. Конкретни мерки в тази насока България ще включи в Националната програма за реформи за 2013 г. 23

Ще продължи осъществяването на Пакета за заетост, приет през 2012 г. с акцент върху създаването на качествени работни места, структурни реформи на пазара на труда и инвестиции в човешки капитал. Като част от Пакета за заетост ще стартират нови инициативи за подобряване на заетостта на младежите (Препоръка на Съвета относно създаване на гаранция за младежта). България е изразила своята подкрепа за прилагането на гаранции за младежите, включително в Националната инициатива „Работа за младите хора в България” за периода 2012-2013 г. Основни принципи относно регламентирането и организирането на стажове, описани в работния документ на Комисията за рамката на качеството на стажовете, са взети предвид и при регламентиране на договора за стажуване в Кодекса на труда на България. 23

ТРУДОВА МОБИЛНОСТ 23

ТРУДОВО ПРАВО 24

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 24

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, КУЛТУРА И АУДИОВИЗУАЛНА ПОЛИТИКА 24

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 24

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 25

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ- ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 26

МИТНИЦИ 26

СТАТИСТИКА 26

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 27

АВТОРСКИ ПРАВА 28

ВЪНШНИ РАБОТИ 29

ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА ЕС 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconПрограма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2009 г.)
Европа, както и с оглед на необходимостта от отстояване на националната позиция по важни за страната въпроси, Министерският съвет...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconПрограма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.)
С цел подпомагане на този процес, както и за осигуряване на качествен принос при провеждането на дискусии и решаването на основни...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconПрограма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2007 г.)
Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2007 г.)
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconКомисия по бюджет и финанси
Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2007 г., приета с Решение...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconЧетиридесет и първо народно събрание
Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесен...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесена...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconПрозрачността в процеса на вземане на решения в министерството на отбраната
Изследователски проект с практическа насоченост в поддръжка на ефективното управление на ресурсите за отбрана и на повишаване на...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Годишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом