I. обяснителна записка
ИмеI. обяснителна записка
страница3/3
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер402.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(5b_wvs8RzQEkAAAAZWFjNTg1YjItYWQ5My00NmI4LWFkZDgtNWM2ZjQyODE1NTRjt5ea
1   2   3

14. Технически изисквания


Относно толерансите и контрола при изпълнение на предвидените видове работи да се спазват изискванията на съответните нормативни документи и/или конкретните изисквания на Възложителя, представени в специално изготвени технически спецификации.


ii. Количествена сметка
Видове работи

Мярка

Количество

I

ГОРНА И ДОЛНА ВХОДНО-ИЗХОДНИ РАМПИ

 

 

1

Укрепване на участъците изграждани по открит способ – изкоп, армиране, кофраж и бетониране

 

 

1.1

Шлицови стени с дебелина 0.80 m, бетон В30

 

 

1.1.1

Шлицови стени H=24.0 m

m2

2016

1.1.2

Шлицови стени H=21.0 m

m2

1512

1.1.3

Шлицови стени H=18.0 m

m2

648

1.1.4

Шлицови стени H=17.0 m

m2

612

1.2

Шлицови стени с дебелина 0.60 m, бетон В30

 

 

1.2.1

Шлицови стени H=18.0 m

m2

4320

1.2.2

Шлицови стени H=16.0 m

m2

768

1.2.3

Шлицови стени H=15.0 m

m2

360

1.2.4

Шлицови стени H=14.0 m

m2

504

1.2.5

Шлицови стени H=13.0 m

m2

624

1.2.6

Шлицови стени H=12.0 m

m2

288

1.2.7

Шлицови стени H=11.0 m

m2

792

1.2.8

Шлицови стени H=9.0 m

m2

432

1.2.9

Шлицови стени H=8.0 m

m2

672

1.2.10

Шлицови стени H=7.0 m

m2

252

1.2.11

Шлицови стени H=6.0 m

m2

756

1.2.12

Шлицови стени H=5.0 m

m2

810

2

Армиране на шлицови стени, стомана В500С (БДС 9252:2007)

kg

1450000

3

Анкери

 

 

3.1

Самопробивни анкери (SDA), с носимоспособност 450 kN, L=18.0 m, ненапрегнати, закотвени по цялата дължина

бр

182

m

3276

3.2

Цимент CEM 42.5 за инжектиране на анкерите – 30 kg/m

kg

98280

4

Изкоп за рампи в тежки земни почви

m3

74000

5

Фрезоване видимата повърхност на шлицови стени, с цел заглаждане

m2

5128

6

Торкрет клас В35, с дебелина 5 cm, за заглаждане видимата повърхност на шлицови стени

m2

5128

7

Армировка от стомана клас В500 за заглаждащ пласт торкрет

kg

17200

8

Стоманобетонов борд на укрепващите стени

 

 

8.1

Бетон клас В30

m3

750

8.2

Армировка от стомана клас В500

kg

40000

8.3

Кофраж

m2

2220

9

Водещи бордюри за шлицови стени

 

 

9.1

Изкоп

m3

1480

9.2

Кофраж

m2

4710

9.3

Армировка

kg

58900

9.4

Бетон клас В15

m3

750

10

Разбиване и отстраняване на ст.бетонна конструкция (водещи бордюри)

m3

750

11

Разбиване и отстраняване на ст.бетонна конструкция (горна част шлицови стени)

m3

150

II

ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ИЗГРАЖДАН ПО ПОДЗЕМЕН СПОСОБ

2 TУНЕЛА х1000 m

 

 

1

Портални стени – 2 броя1.1

Пръскан бетон клас В25 с дебелина 25 cm

m2

648

m3

162

1.2

Стом. мрежа Q335 (5.44 kg/m2) от стомана клас TIV (B500B), 2 реда, включително за снаждане 15 %

kg

8110

1.3

Почвени гвоздеи от стомана клас AIII за закрепване на стом. мрежи – N12, с дължина 1.3 m, по 2 броя/m2

бр

1296

kg

1500

1.4

Укрепване на портални стени с инжекционни анкери, носимоспособност 280 kN, L=8.0 m, закотвяне по цялата дължина, ненапрегнати

бр

36

m

288

1.5

Цимент CEM 42.5 за инжектиране на анкерите - 30 kg/m

kg

8640

2

Изкоп тунели и технологични насипи

 

 

2.1

Изкоп тунели в тежки земни почви, включително за дренажни канавки и надработка

m3

211200

2.2

Временен технологичен насип от изкопен материал в зоната на щроса по време на проходката

m3

40000

2.3

Отстраняване на временен технологичен насип в зоната на щроса

m3

40000

3

Предварително укрепване в зоната на забоя

 

 

3.1

Предварително укрепване на свода на тунелите с инжекционен тръбен чадър, тръби Ф114.3x6.3 mm, L=16 m, стомана марка St 52.0 (DIN 1628-84)

бр

180

m

2880

kg

48384

3.2

Цимент СЕМ 42.5 за инжектиране на тръбен чадър при разход 80 kg цимент/1m’ тръба

kg

230400

3.3

Набивен крепеж от стоманени пики Ф25, L=4.0 m, Ст AIII

бр

69420

kg

1069902

3.4

Самопробивни инжекционни анкери (SDA), с носимоспособност 230 kN, L=4.0 m 

бр

19307

m

77228

3.5

Цимент CEM 42.5 за инжектиране на анкерите - 25 kg/m

kg

1930700

4

Бетонови работи

 

 

4.1

Пръскан бетон за укрепване и първична облицовка клас В30, Bt 2.8, W0.6 - включително надработка и консервиране на забоя

m3

39500

4.2

Бетон за вторична облицовка клас В35, W0.6 - дебелина 35 cm

m3

22500

4.3

Бетон за кабелни канали и тротоари клас В25

m3

5000

5

Кофражни работи

 

 

5.1

Кофраж със сложна геометрична форма за тунели

m2

62600

5.2

Кофраж прав за стени

m2

12000

5.3

Кофраж челен

m2

2500

6

Армировъчни работи

 

 

6.1

Армировка стомана клас B500В (БДС 9252:2007) за първична облицовка – включително ферми и мрежи

kg

2750000

6.2

Армировка стомана клас B500B (БДС 9252:2007) за вторична облицовка

kg

1740000

7

Дренажни канавки в контрасвода на тунелния изкопен профил

 

 

7.1

Дренажна тръба DN200 mm

m

2000

7.2

Дренажен геотекстил 200 g/m2

m2

4800

7.3

Филтър - фракция 15-30 mm

m3

440

8

Листова хидроизолация по дъно, стени и свод тунели (включително снаждане)

 

 

8.1

Външен пласт - защитен геотекстил 500 g/m2

m2

79800

8.2

Среден пласт - хидроизолационна мембрана PVC или LDPE, 2 mm

m2

79800

8.3

Вътрешен пласт - защитна мембрана в областта на контрасвода, с дебелина 2 mm

m2

36500

8.4

Уплътнителна лента тип “Waterstop”, съвместима с мембраната - като сепаратор на хидроизолационната мембрана

m

15000

9

Уплътнителна лента тип “Waterstop” за работни фуги

m

20000

10

Запълнително инжектиране в свода на тунелите

m2

 20000

11

Система за измерване на конвергенцията (за 60 мерни профила)

 

 

11.1

Монтиране на марки – 5 бр/профил

бр

300

11.2

Измервания - по 25 броя/профил

бр

1500

12

Полагане на уплътнена основа от несортиран трошен камък (0-63 mm)

m3

30500

III

ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ ИЗГРАЖДАНИ ПО ОТКРИТ СПОСОБ

2 броя с обща дължина 120 m

 

 

1

Уплътнена основа от несортиран трошен камък (0-63 mm)

 

 

1.1

В тунелните кутии - като основа на пътните платна

m3

1400

1.2

Подложен пласт под дънната плоча

m3

1150

2

Бетонови работи

 

 

2.1

Подложен и предпазен бетон B25

m3

552

2.2

Бетон клас В25, F200 за кабелни канали и тротоари

m3

530

2.3

Бетон клас В30, W0.6, F200 за основна тунелна конструкция

m3

8300

3

Кофражни работи

 

 

3.1

Кофраж стени

m2

4170

3.2

Кофраж плочи

m2

2424

3.3

Кофраж челен

m2

950

4

Армировъчни работи

kg

750000

5

Листова хидроизолация (включително снаждане)5.1

Листова хидроизолация PVC или LDPE, дебелина 2 mm

m2

9100

5.2

Предпазен пласт от геотекстил 500 g/m2

m2

9100

5.3

Уплътнителна лента тип “Waterstop”, съвместима с мембраната - като сепаратор на хидроизолационната мембрана

m

1800

5.4

Уплътнителна лента тип “Waterstop” за работни фуги

m

1500

6

Дренажни канавки в участъка

 

 

6.1

Дренажна тръба DN200 mm

m

500

6.2

Дренажен геотекстил 200 g/m2

m2

1200

6.3

Филтър - фракция 15-30 mm

m3

120

7

Уплътнен насип от изкопите върху тунелната конструкция

m3

6500

IV

ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ

 

 

1

Направа на деформационни фуги с широчина 3 cm – 44 броя за двете тунелните конструкции

 

 

1.1

Уплътнителни PVC ленти за деформационни фуги на вторична облицовка

m

1540

1.2

Полиетиленови или XPS плочи с обща дебелина 3 cm за деформационни фуги

m2

1500

m3

36

2

Вътрешен тръбен дренаж 1/2Ф300

m

2500

3

Противопожарна защита на тунелната конструкция. Защитата включва полагане на покритие от 3.5cm (химично съединение от калциев силикат и устойчиви реагенти), което е устойчиво на температура от 1200 ◦C за 60 минути. Нанася се чрез разпръскване с роботизирана машина с лазерна навигация. Отнася се за видимата вътрешна повърхност на тунелните тръби и тунелните кутии, включително ниши и камери.

m2

43000Обработване на деформационни фуги в участъка на рампите

m

1020


1   2   3

Свързани:

I. обяснителна записка iconA. обяснителна записка

I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
I. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом